(17.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

A tyhlety přetahovačky - jenom se chci zastat pana kolegy Sklenáka, on tady nikoho neškolil, on tady na nikoho nekřičel. On zdvořile požádal o to, abychom ne příliš alespoň nezneužívali práv, kterými jsme nadáni. A já prostě se musím přidat. Ne k panu kolegovi Sklenákovi o přednostních právech. Pokud se pamatuji, tak ani jedno ani druhé přednostní právo, kterým jsme nadáni v poslaneckém klubu KSČM spolu s panem místopředsedou Sněmovny Filipem, jsme nikdy nezneužili. Nezneužili jsme je, ani když jsme na to měli doopravdy chuť trošku to použít.

Ale chci poprosit, abychom jednací řád více se pokusili respektovat úplně všichni. Takový malý příklad. Poslední rok, řekněme, půl druhého, možná necelé dva roky, je to tady na denním pořádku, to skutečně nebývalo, že se řádně přihlásí dva, tři, pět, deset, patnáct, dvacet poslanců a poslankyň do rozpravy a běží takzvané faktické připomínky vesměs i s takzvanými přednostními právy. Já říkám schválně takzvanými. Protože rozprava probíhá jakoby stínově ještě předtím, než začne, než se dostane ke slovu první řádně přihlášený poslanec nebo poslankyně. A ta probíhá několik hodin. A potom je, skoro bych řekl, oprávněné ono povzdechnutí, že bychom měli napravovat jednací řád proto a proto a proto.

Já bych chtěl požádat, abychom... My nepotřebujeme napravovat jednací řád. My ho máme docela dobrý. Léty vyvinutý, léty vyzkoušený. Každá úprava, která se účelově provede, se posléze ukáže jako ta, že se obrátí proti upravovatelům. Teď mám třeba na mysli onu poslední, nebo jednu z posledních úprav, která soustředila hlasovací hodiny na středu dopoledne a pátek dopoledne. A také už se tady i tato úprava jaksi používá jako silná zbraň. Takže znovu. Možná budeme mít několik volných dnů o svátcích. Vedle toho, že se budeme věnovat rodinám, koníčkům a lízání si ran z toho celého hektického roku, přemýšlejme také nad tím, že bychom si společně mohli vycházet více vstříc. Být k sobě slušnější a ohleduplnější. A hlavně jsme tady zákonodárci, kteří by měli zákon respektovat. A první zákon, který dennodenně, se kterým dennodenně přicházíme do styku, je zákon o jednacím řádu. Takže si ho znovu přečtěme a snažme se alespoň chovat podle ustanovení jednacího řádu a nenapínat je příliš. Anebo alespoň příliš často za hrany, které zákonodárce pomyslně stanoví, a které jsou tady občas, připouštím, překračovány.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Jako předsedající mohu dodat jedině amen. Další s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Těžko amen, když se hlásím. Ale myslím si, že bychom mohli dospět k dohodě s panem předsedou Sklenákem. My tu prosbu budeme brát velmi vážně. A vy prosím berte velmi vážně naši prosbu, ať vaši ministři chodí do Poslanecké sněmovny se svými návrhy mnohem více připraveni.

Já už jsem také docela pamětník. Nepamatuji si vládu, jejíž ministři by přišli tak ostudně nepřipraveni na obhajobu svých vlastních zákonů, na prvním místě z nich pan ministr Babiš, kdy je naprosto zřejmé, že to nečetli, netuší, co je věcným obsahem, a to jediné, čeho jsou schopni, je klopýtavě přečíst předkládací zprávu, kterou jim napsal jejich úředník. To je vše, čeho jsou mocni, protože netuší, co je v té věcné materii, a nejsou schopni odpovědět na jakýkoliv věcný dotaz a nejsou schopni věcně argumentovat. Proto se v podstatě neúčastní diskuse a pouze zneužijí závěrečného slova k několika plytkým kydům.

Na prvním místě pan ministr Babiš. Já myslím, že to musí vidět i poslanci ANO, jak chodí totálně nepřipraven! Budou-li chodit připraveni, budou-li se účastnit diskuse, budou-li schopni na věcný dotaz věcně odpovědět, tak nepotřebujeme potom využívat přednostního práva po závěrečném slově. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Pokud se další s přednostním právem nehlásí, tak bychom pokračovali v našem jednání bodem číslo 50, přerušeným bodem, jímž je

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 655/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Daniel Herman. Pan ministr už uvedl. Prosím také, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Věra Kovářová, která už také měla své úvodní slovo. Je to tak.

Otvírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášená paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme nyní tedy u prvního čtení novely zákona o základních registrech. Těšila jsem se - ne že bych nemohla vidět pana ministra Hermana, tak tomu není -, ale těšila jsem se, že tu bude pan ministr, jak už teď o tom bylo řečeno, pan ministr vnitra Chovanec. I když bylo vysvětleno, kde nyní pobývá. Ale já mám odborné věci, které vím, že byly v rámci vnějšího připomínkového řízení, a budu si to muset nechat. Věřím, že přijde na výbor, až bude garanční, kde k tomuto zákonu, k této novele se budeme vyjadřovat.

Tak jak byla, pane ministře, vaše úvodní slova, tak jsem si z toho vyposlechla, že se vychází v rámci této novely z takových praktických zkušeností, a proto v této novele se to odráží. A já mám právě také jednu praktickou zkušenost. Konkrétně nejsem tu sama z kraje Vysočina, ale je to připomínka, která byla v rámci vnějšího připomínkového řízení uplatněna, ale nebyla vůbec vyslyšena. Nebyla přijata. Zmíním se k tomu krátce, protože věřím, že mě doplní ještě pan kolega, hejtman, poslanec Jiří Běhounek za ČSSD, protože ten názor sdílí stejný jako já. Určitě podáme pozměňovací návrh. On řekne detaily k tomu z pohledu zdravotnického. Já zde zmíním, že moje připomínka a pozměňovací návrh, kterého se bude týkat, se týká zejména ochrany zdraví občanů. Protože to souvisí se záchrannou zdravotnickou službou. Aby došlo opravdu k účinné ochraně lidského života, tak chci jenom zde říci, zatím před tímto poloprázdným plénem, že tato připomínka byla opravdu uplatněna. Jenom krátce řeknu, v jakém slova smyslu.

To, co se nyní zavádí v této novele zákona o základních registrech, většinou dopadá do veřejných registrů, do orgánů veřejné moci, a ty si mohou vždy v rámci příslušné agendy zjistit v registru obyvatel identitu člověka, o kterém potřebují znát základní údaje. Typicky toto je potřeba i v rámci záchrany lidského života, kdy ovšem je to mnohdy to složité, kdy se zná příjmení, obec, ale není u toho rodné číslo. Vzpomínám si, v rámci zákona o občanských průkazech zde také jeden kolega, lékař, vystupoval o tom, jak je důležité znát rodné číslo občana. A právě tady by byla cesta, kde by se to mohlo promítnout do tohoto zákona o základních registrech.

Řeknu vám, v rámci připomínkového řízení bylo celkem 106 zásadních připomínek. Bylo 26 připomínkových míst a právě připomínky z kraje Vysočina nebyly vyslyšeny a já je beru jako zásadní. Děkuji za to, že to vlastně připravili, protože sama z kraje Vysočina také jsem, a budu určitě v rámci pozměňovacího návrhu bojovat za to, aby toto tam bylo akceptováno a sděleno a opravdu přijato, odhlasováno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP