(17.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Podruhé byla druhá systémová změna, která trochu modifikovala indikátor velikosti katastru obce a přidala indikátor existence školy a počtu žáků. A opět jsem musel opakovat to samé: připomínkové řízení, vypořádání rozporů, pracovní skupiny se Svazem měst a obcí, Sdružení místních samospráv, první, druhé až třetí čtení ve Sněmovně. Pak to mělo nějaký smysl. Pak to bylo odpracováno a oddiskutováno.

Kdyby ze Senátu přišel pozměňovací návrh týkající se pouhého parametru, tak prosím, tak si myslím, že o tom můžeme s klidným svědomím hlasovat. Ale ze Senátu přichází pozměňující návrh, který zásadním způsobem mění systémový pohled na rozpočtové určení daní a obchází celý ten proces, bez kterého si neumím představit legitimní - možná to bude legální, ale nebude to legitimní - bez kterého si neumím představit legitimní přijetí zákona, abychom si byli jisti, že prošel svým připomínkovým řízením, že byly vypořádány rozpory, že byla zpracována RIA, že jsme měli možnost se k tomu vyjádřit ve druhém čtení, v tom druhém čtení uplatnit pozměňující návrhy a že jsme to prostě projednali tak, jak se taková zásadní systémová změna projednat má. Pokud to přišlo ze Senátu jako pozměňující návrh, tak celý tento proces, který jsme si nestanovili pro srandu králíkům, ten jsme si stanovili proto, abychom měli maximální pocit jistoty, že zákony schvalujeme odpovědně, tak celý tento proces jsme škrtli, vygumovali a obcházíme ho! Fakt si myslíte, že na to máte právo? Fakt si myslíte, že to všechno, čím mají systémové změny legislativy procházet, abychom měli pocit odpovědně udělané práce, můžete takhle (řečník rozhodil rukama nahoru) vyhodit z okna, protože si to zrovna přeje Babiš? A střihnout to jedním pozměňovákem, jedním pozměňovákem ze Senátu? Na to nemáme právo. Myslím, že bychom o tom snad vůbec neměli hlasovat! A když tak se prostě o tom senátním návrhu zdržet, poděkovat Senátu, že se tomu věnoval, a když tak ať to Ministerstvo financí předloží jako vládní návrh, který projde svým řádným legislativním procesem. Ale jestli to teď vodprásknete jako odsouhlasení návrhu, který obešel ten proces, tak rezignujete na svoji práci a na svoji odpovědnost! (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další s přednostním právem, už posledním, je pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo - zatím posledním, ano.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já bych chtěl poděkovat panu senátorovi, my se známe roky, za upřímné vystoupení. A možná řekl více, než chtěl, a já to zkusím interpretovat, případně mě opraví.

Když jsem se ho ptal, proč tam nenechali pouhé navýšení peněz pro obce, ale ruší parametr, tak se přiznal z obavy z ministra financí. Já se ministra financí nebojím. Ani trochu. Vy už takticky přemýšlíte, co by ten Babiš řekl a jak by to bylo v té koalici a to by asi neprošlo. Já tomu rozumím, je to docela upřímné, ale je to naprosto chybné.

Není pravda, že by to bylo 11 miliard ve dvou letech, ale ve třech letech, pane senátore. Ve třech letech. Teprve jsme 2015 - 2016, 2017, 2018. Jestli mi s vážnou tváří chcete tvrdit, že tato vláda, která údajně spoří a nakupuje nejlevnější papír na celé zeměkouli, není schopna za dva roky najít úspory ve výši 10 až 11 miliard, které by skončily v městských a obecních rozpočtech, tak potvrzujete to, co říkáme my. Tato vláda nespoří. Rozhazuje. I těch 11 miliard, což je velmi málo z daní, není schopna za ty takřka tři roky ušetřit, že by musela šetřit až v roce 2018. Takže senátoři sociální demokracie se báli ministra financí, proto takhle nesmyslně navrhli změnu systému. A ještě si ani nespočítali roky, po které by to Ministerstvo financí muselo plnit.

Za druhé, pan senátor mi neodpověděl na otázku, proč berou některým obcím. Když říká zpravodaj rozpočtového výboru, že to v čistém je plus jedna miliarda, současně říká senátor, že obce dostanou v DPH dvě miliardy, tak logicky se někde miliarda ztratí. Na tom bychom se snad mohli shodnout i s poslanci ANO, že dva minus jedna je jeden. I když nevím. Takže tu jednu miliardu minus neberete státu a stát má 1 250 miliard výdajů. To je problém, co, najít jednu miliardu? No tak to vezmu stovkám obcí! Tak to klidně vezmu stovkám obcí. A proč? Protože se bojím ministra financí. Takže opravdu velmi jednoduché.

Já bych mohl také krčit rameny nad tím, co dělá horní komora. Dělat to nebudu. Už to, a to pan senátor tak jako prošel tím mlčky, v Senátu mnohem víc než v Poslanecké sněmovně platí, že ve velké vážnosti je usnesení některého výboru doporučujícího pozměňující návrh. U nás to tak není, nikdy to tak nebylo. Já to jenom konstatuji, nehodnotím, jestli je to lépe, nebo hůře. Proč pan senátor nehovořil o tom, co odborný garanční výbor Senátu doporučoval Senátu jako plénu? Tam se totiž ještě senátoři nebáli ministra financí. To až bylo na tom plénu. Proto. A na druhé straně chci ocenit upřímnost pana senátora. Já jsem neříkal, že to bude změna parametrického (nesrozumitelné), že by platila k 1. lednu 2017. Máme podobnou zkušenost a myslím, že kdyby to někdo takhle tvrdil, tak nemluví pravdu. Změna systému. Změna parametru DPH ano, to je politické rozhodnutí, jestli 21,89 - a teď si vymyslím - nebo 22,2, nebo 22,4, je to jednoduché. V okamžiku, kdy spustíme proces změny systému, jiné koeficienty, jiné parametry, jestli školství sedm nebo devět procent, tak je to práce na dva roky.

Nicméně pan... (Neklid a šum v jednací síni, poznámky z pléna.) No, tak ti, co tomu nerozumějí, se tomu smějí. Já musím konstatovat, že nejvíc rozčiluje poslance z hnutí ANO, když je věcná debata. Fakt je to rozčiluje, nevím proč. Možná by se tomu mohli věnovat. Tak ta slavná komise, pracovní skupina k RUD, jak pan ministr tady několikrát sliboval, jak na tom bude pracovat, tak naposled se sešla 23. listopadu. A jestlipak víte, na kdy je svolaná příště? Termín dalšího jednání: druhý nebo třetí kvartál roku 2016. To je intenzita, co? To je tedy práce! Druhý nebo třetí kvartál. To znamená, i když to bude 30. září 2016, tak se vlastně pracuje podle plánu, podle toho, jak si to zapsali na Ministerstvu financí 23. listopadu.

Musím potvrdit slova pana senátora, i když mi to přijde jako legrační, když on nám tak úplně vážně říká: a teď se to rozhodne hlasováním. Ano, pane senátore, máte pravdu, teď se to rozhodne hlasováním. Jsem rád, že nám to člen horní komory připomněl, my bychom na to sami nepřišli.

Na rozdíl od něj doporučuji nehlasovat pro senátní verzi. Netvrdit, že pomáhám obcím, možná některým. Je třeba říct, že senátoři, kteří pro to hlasovali, odmítli pomoc všem obcím. A to jejich garanční výbor doporučoval. Přesto na plénu si řekli, že pomohou jenom některým obcím. S tím já souhlasím, o tom není žádný spor. Spor je o to, že je to málo, jedna miliarda. Kolik přidáváme krajům? Není to náhodou 3,5 miliardy? Není to tím, že oranžoví hejtmani se chystají do voleb? A 3,5 miliardy se hodí, ne? A pak dáme 6 245 pěti obcím ne 3,5 miliardy, ale jednu miliardu, a ne příští rok, ale až za dva roky. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi, a pokud se již nikdo další s přednostním právem nehlásí, protože byla ukončena rozprava, přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Já vás nejprve všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 416/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 416/6."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 314, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 100, proti 30, návrh byl přijat. (Ojedinělé zatleskání z levé části jednací síně.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP