(17.00 hodin)
(pokračuje Martínek)

Vážené kolegyně a kolegové, já vás tady dál nebudu zdržovat. Myslím, že karty jsou rozdány úplně jasně. Rozhodne se hlasováním. Chtěl bych vás poprosit, abyste hlasovali. Je na vás, jak budete hlasovat. Chtěl bych vás ale poprosit, abyste hlasovali velmi uvážlivě. V prvním případě senátního návrhu podle mého názoru si myslím, že to obcím určitě neuškodí. Není to žádný zázrak, ale obcím to určitě neuškodí, naopak si myslím, že to vytváří pro další jednání poměrně dobrou a příznivou atmosféru. Pokud se týká druhého, tak je to slib, který byl dán dávno krajům, měly to dostat už před několika roky a dostaly by to zvýšení teprve teď. Takže bych vás prosil, abyste eventuálně, pokud neschválíte senátní návrh, hlasovali pro ten druhý, protože i z těch krajských peněz samozřejmě - krajské peníze přece nejdou krajům, ale prostřednictvím krajů obcím. Takže i ty peníze, o které by se navýšily rozpočty krajů, ve skutečnosti směřují k obcím. No a pokud neschválíte nic, tak nedostane nikdo nic.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Radko Martínkovi. Budeme pokračovat. Nejdříve omluva paní poslankyně Heleny Válkové od 16.00 do konce jednacího dne. A nyní mají před sebou vystoupení pan zpravodaj Volný, paní zpravodajka Kovářová, s přednostním právem pan poslanec Kalousek, pan poslanec Stanjura. Zpravodajové mají také přednostní právo, a to oba páni předsedové vědí, takže je to jasné.

Pan poslanec Volný jako zpravodaj rozpočtového výboru. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, já jsem byl dneska trochu konsternován průběhem tohoto vyjednávání. Opravdu jsem nepochopil, proč tolik útoků na Ministerstvo financí, na pana ministra Babiše (nesouhlasné hlasy zprava), když se jednalo v podstatě (potlesk zprava) o vrácený zákon ze Senátu. A dneska stojíme před volbou - buď podpoříme pozměňovací návrh, který připravili a podali senátoři, anebo zůstaneme u varianty, kterou jsme schválili my jako Poslanecká sněmovna. Nic víc, nic míň. Proto jsem to nepochopil.

Nicméně jako správný aňák jsem holt asi -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já prosím o zpravodajskou zprávu, nikoliv o vaše osobní vystoupení. O totéž budu žádat paní kolegyni Kovářovou. Pokračujte.

 

Poslanec Jan Volný: Dobře. Z celé diskuse mi vychází, že v čistém dostanou obce o miliardu více, byť to nebude úplně tak vyrovnané. Proto já doporučuji tento pozměňovací návrh podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer. Další s přednostním právem je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Byla jsem vyzvána k malému shrnutí této diskuse. Krátké shrnutí. Podařilo se nám po dvou hodinách obdržet zápis z pracovní skupiny k tématu rozpočtového určení daní. (V sále je hluk.) Po dalších asi čtyřech nebo šesti hodinách, nevím přesně, máme k dispozici analýzu. To považuji poměrně za velký úspěch, když jsme doteď toto k dispozici neměli.

Ráda bych také připomenula, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj hlasoval pro sněmovní verzi ve znění pozměňovacího návrhu, který navyšoval též podíl na DPH obcím na 21,4 %. Bohužel z diskuse vyplynulo, a musím říci, že toho lituji, že pan ministr se místo v otevřené diskusi uchyluje k útokům a vystoupením až v rámci závěrečného slova. Příkladem byly Černošice. Není možné, aby pan ministr uváděl příklady, volal panu starostovi, díval se na jeho účty a volal mu, že má na účtu 117 mil. a co by ještě chtěl. Jenom pro pana ministra musím uvést, že -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, paní poslankyně. Má to být zpravodajská zpráva.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano, dořeknu. Osmdesát milionů je dluh, 80 milionů bude investovat. A zkrátka a dobře obce mají své úspory, aby mohly investovat. Musela jsem to jako zpravodajka říci, protože pan ministr této problematice zkrátka a dobře nerozumí! A více už neřeknu, protože bych opravdu musela zneužít své zpravodajské role. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil s něčím jiným, nicméně předtím, než vyslovím to, s čím jsem se hlásil, chci protestovat proti vystoupení pana poslance Volného jako zpravodaje rozpočtového výboru. Výslovně byl upozorněn on i paní poslankyně Kovářová, že jsou tady proto, aby tlumočili usnesení svého výboru. Paní poslankyně Kovářová tak učinila. (Nesouhlasné hlasy z řad poslanců ANO.) Učinila.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pan poslanec Volný jako zpravodaj rozpočtového výboru nemá a neměl jiný mandát než říct, že rozpočtový výbor podpořil a podporuje sněmovní verzi. Žádný jiný mandát zpravodaj rozpočtového výboru nemá. Pan poslanec Volný jako správný aňák opět zneužil svého postavení. Protože prostě neměl od rozpočtového výboru - odvolám se na všechny členy rozpočtového výboru a ptám se, kde sebral mandát rozpočtového výboru, aby jako zpravodaj rozpočtového výboru podpořil senátní verzi. Žádný takový mandát neměl, byť na to byl předsedajícím výslovně upozorněn. To je ta reakce. Jinými slovy bych chtěl jako člen rozpočtového výboru říct za zpravodaje, který se zpronevěřil svému údělu, že rozpočtový výbor nemá jiné usnesení než podporu sněmovní verze. Žádné jiné usnesení rozpočtový výbor nepřijal. Pan předseda rozpočtového výboru kývá, děkuji mu za to, že mi to potvrdil.

A teď to, s čím jsem se přihlásil. Opravdu si myslím, že to není legrace. Pan poslanec Martínek řekl, že neexistuje žádný ministr financí, který by si nechal zasáhnout v miliardách do rozpočtu ze dne na den. Já si vzpomínám, že se mi občas něco takového stalo, ale nebudu to rozvádět. Vůlí Poslanecké sněmovny se mi to stalo. Ale bezpečně vím, že neexistuje žádný ministr financí, který by někdy souhlasil se změnou systému RUD, aniž by to prošlo řádným připomínkovým řízením, aniž by tam byla učiněna RIA a aniž by to prošlo legislativním procesem prvním, druhým a třetím čtením Poslanecké sněmovny. Tady si troufnu říct, že vím, o čem mluvím. Jsem autorem dvou návrhů, které přinesly systémovou změnu do RUD. První návrh odstranil významnou diskriminaci malých obcí, protože rozdíl mezi největší a nejmenší byl sedminásobek. Tento návrh byl projednán se Svazem měst a obcí, se Svazem místních samospráv, v pracovních skupinách, rozeslán do připomínkového řízení, byla na něj zpracována RIA, musel jsem se... (Řečník se odmlčel. Poslanec Faltýnek hovoří s jiným poslancem.) Počkám, až se pan Faltýnek vypovídá.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím pány kolegy, aby nerušili pana předsedu v jeho projevu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Musel jsem se vypořádat s rozpory z tohoto připomínkového řízení, musel jsem zákon obhájit v prvním čtení, vypořádat se s pozměňovacími návrhy ve druhém čtení a ve třetím čtení byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP