(16.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Takže já doporučuji sněmovní verzi. Vraťme se k tomu klidně hned v lednu. Bavme se o tom, o kolik navýšíme podíl obcí na DPH. To se dá v těch statických modelech docela dobře udělat. Budeme mít čísla za rok 2015. Bude to uzavřeno. V půlce ledna budeme vědět nejenom, kolik šlo v balíku na města a obce, ale tu tabulku 6 245 obcí můžeme mít hotovou v lednu, jaké byly příjmy DPH 2014, 2015, 2013 a co by udělala ve statickém výpočtu případná změna DPH.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník. S přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, ještě bych chtěl, dámy a pánové, jednu věc přece jenom zmínit. Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci, který je zřizován výborem pro evropské záležitosti, naplánoval spolu s výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj uspořádat kulatý stůl právě k průběhu druhého programového období. My jsme takový kulatý stůl pořádali už před rokem s poměrně dobrým ohlasem, a tak se chystáme ten kulatý stůl udělat i na začátku příštího roku. Účast přislíbila paní ministryně Šlechtová se svým týmem. Budou pozváni představitelé řídicích orgánů na ministerstvech. Chceme a budeme zvát také Asociaci krajů, Svaz měst a obcí České republiky, Svaz místních samospráv, hospodářské komory i představitele těch institucí a firem, které budou připravovat projekty. Už je znám i termín. Bude se to konat 18. února. Všichni samozřejmě budete zváni, všichni dostanete pozvánku. Debata tam samozřejmě může být poměrně široká i z hlediska možného spolufinancování evropských projektů. Věřím, že pan ministr financí tam také pošle někoho ze svého ministerstva. A byli bychom rádi, kdyby pan senátor, bývalý poslanec a hejtman se také na nás přišel podívat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. A nyní s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan kolega Stanjura zapolemizoval o tom, čí to byl nápad zrušit tu třicetiprocentní motivační složku. Připomínám, že kdysi byla stoprocentní a byla na 30 procent zredukována díky některým starostům, kteří si dělali takzvané daňové ráje, takže se to muselo omezit na těch 30 procent. Ale těch 30 procent byla celospolečenská dohoda, která zachovávala určitou motivaci v obecních zastupitelstvech vytvářet podnikatelsky příznivé prostředí.

Mám bohužel důvod se domnívat, že nápad tuhle složku zrušit nevzešel z hlavy žádného senátora, že přišel z Ministerstva financí. Ten pozměňující návrh také byl na Ministerstvu financí psán. A ten dopad je velmi jednoduchý. Prostě skončí jakákoliv motivace zastupitelstva, rady či starosty pomoct si sám, být motivován k tomu, aby vytvořil podnikatelsky příznivé prostředí, a je to jenom další krok z těch mnoha kroků etatizace, který tahle vláda provádí. Čím menší možnost mít svoji vlastní vůli pomoct si k vlastním příjmům, tím větší závislost na státu, tím větší závislost na Ministerstvu financí. Pak už starosta bude mít jednu jedinou možnost: ovlivňovat porodnost, protože počet obyvatel je klíčovým parametrem v rámci RUD. Ale to není úplně fér chtít po starostech, zvláště starších ročníků. A žádnou jinou aktivitu už ten starosta vyvíjet nemůže. Bude závislý na výpočtu RUD stanovený zákonem a bude závislý na dotacích, tedy libovůli zejména ministra financí: tobě dám, tobě ne - podle toho, jestli zlobíš, nebo nezlobíš.

Je to další krok k závislosti. Je to další krok k etatizaci. Je to další krok k oligarchizaci státní správy a veřejné správy. Nelze to podpořit! Jakkoliv bychom si přáli, aby prostě férově tak, jako napravila koeficient vláda krajům, tak aby ho napravila i obcím. Mnohokrát jsme to navrhovali. Tak tohle je další etatizační oligarchizační krok, který může podpořit politická divize Agrofertu. Ta je k tomu zřízena, aby to tady řídil jeden oligarcha. Svodobomyslní poslanci to podpořit nemohou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak to byl pan poslanec Miroslav Kalousek. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Jenom bych poprosila pana ministra, zda by mohl nějak zareagovat na případ Černošic, kdy tedy skutečně podle tabulek, které chodí z finančního úřadu, Černošice v této složce přišly kolem sedmi či šesti milionů. A ráda bych, jestli by mi mohl, a také vlastně panu starostovi, zodpovědět tuto otázku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Závěrečná slova? Pan senátor? (Nechce.) Pan ministr se vyjádří k rozpravě. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Tak nejdřív bych začal s paní kolegyní Kovářovou. S panem starostou jsem si esemeskoval a dokonce jsem s ním mluvil a má se skvěle. Má 117 milionů na účtě. Má přebytek 38,7. A dokonce díky Ministerstvu financí, když jsme vyhlásili program pro kapacitu základních škol kolem Prahy, co vám kolega minulý ministr Kalousek nechtěl dát ty peníze, pamatujete, v tom rozpočťáku, tak já jsem vám to potom dal, začali jsme v červnu 2014, dostal 40 milionů. Takže není pravda, že na něho dopad je 7 milionů, ale 2,3 milionu.

To, po čem toužíte, to je tady. (Ukazuje štos papírů velikosti A3 na šířku.) To jsou ty analýzy. Je to 70 stran. Obec po obci to máme spočítané. Samozřejmě že jsme to spočítali. Takže není pravda, že bychom nepočítali. My skutečně na Ministerstvu financí celkem dobře počítáme. Takže chtěli jste vědět Prahu. Praha dostala v roce 2014 687 804 000 Kč a navýšení, ten pozměňovák Senátu, na 21,4 znamená plus 596 milionů korun a zrušení motivace minus 327. Takže Praha na tom vydělá 273 milionů korun. Ano?

Tady někdo mluvil o té oligarchizaci. To je super, že oligarchové ovlivňují. Takže ti zlí oligarchové vlastně říkají, že pokud schválíte senátní návrh, tak podpoříte 5 446 obcí, které prodělávají na motivaci, a ony na tom vydělají miliardu. 5 446 obcí vydělá miliardu, pokud schválíte návrh Senátu. A je pravda, že 707 obcí prodělá celkově 96 milionů korun. Takže ještě jednou: 5 446 obcí vydělá miliardu a 707 prodělá 96 milionů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP