(16.10 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Já jsem jako krajský hejtman vlastně sledoval financování obcí ze dvou titulů. Jednak jsem cítil a kraj cítil, že musí být součástí toho krevního řečiště komunální a regionální ekonomiky. A za druhé, protože nám čas od času více či méně příslušelo kontrolovat hospodaření obcí, tak jsme mohli sledovat, jak se obce vypořádávají s tím těžkým úkolem spravovat veřejné věci a jak postupně se jejich financování zlepšovalo ať už z hlediska správnosti jejich účtování, ale také i z hlediska jejich směřování k úspornosti, k šetření, ke smysluplnému vynakládání prostředků. Proto pan ministr Babiš může říci, že obce dobře hospodaří, že mnohé z nich mají na svých účtech našetřené peníze. Mě mrzí, že tímto argumentem mimo jiné tedy také zdůvodnil to, že obcím není valná velká vůle do jejich daňových výnosů peníze přidávat. A stejně tak jsme sledovali, jak se mnohé obce snažily získat úspěšné podnikatele, aby se usídlili na jejich území a přispívali jim právě z důvodu existence té motivační složky do jejich rozpočtů. Vždycky jsem tomu fandil a vždycky jsem byl přítelem toho, ať i cesta k úspěchu má nějaký reálný cíl, ať se může projevit nejenom ve spokojenosti těch aktérů, starostů, radních, samotných podnikatelů, ale i v jejich finanční ekonomické úspěšnosti. Jak se zdá, tahle vláda, která spíš tíhne k socialistickému vnímání světa, tuto výzvu, která může před obecními samosprávami stát, se bude snažit eliminovat.

Na závěr, ale v neposlední řadě chci zmínit jednu věc, která bohužel tady v naší Sněmovně není často zmiňovaná, a to je to, že vlastně stojíme už poměrně dlouhou dobu uprostřed, v nitru programového období evropských fondů. To programové období začalo v roce 2014 a za několik dnů budeme vlastně končit druhý rok toho programového období. A musíme si přiznat, že zatím žádné peníze naše republika nečerpá. Zatím žádné peníze jsme z EU nedostali v tomto období. Takže se musíme prostě snažit. Čas se nám krátí a my si umíme představit, co bude kolem roku 2020. Opět budou krizové scénáře, opět budeme řešit to, abychom ty peníze neztratili, abychom o ně nepřišli. No a jak dobře víme, významnou součástí evropských fondů jsou právě programy územní dimenze, regionální dimenze. Tady v určité jejich části budou obce hrát významnou roli. Máme tam dva typy, nebo vlastně tři typy. Integrované územní investice, tam budou ty úspěšné kraje nebo ty úspěšné velké kraje, které si to vydobyly. Pak máme typ integrovaný plán rozvoje území, kam patří ty méně ve vyjednávání úspěšné regiony, tedy třeba Jihlava, Zlín, Liberec, myslím, České Budějovice, a právě na těchto městech a obcích, jejich spádovém regionu, bude spočívat tíha přípravy projektů a zajištění čerpání peněz na tyto projekty. Ony budou muset spolufinancovat ze svých zdrojů a budou muset předfinancovat tyto fondy. Toto předfinancování s sebou nese potřebu finančních prostředků. Obce si to možná budou půjčovat, což pak samozřejmě budou snad schopny vrátit, ale je zde určitá povinnost kofinancování. A tady si myslím, že bychom si měli uvědomit, že obce budou více peněz potřebovat, abychom evropské peníze, na které máme nárok, které vlastně pocházejí z našich příspěvků, které naše republika posílá do Bruselu, tak aby naše obce z těchto peněz mohly čerpat a smysluplné projekty realizovat.

My jim prostě nedáváme tu šanci. A to, že pan ministr financí říká, že odhaduje, že ta bilance přidání DPH a zrušení motivačního pilíře bude ve prospěch navýšení DPH, to je pouhá hypotéza. To je pouhá hypotéza, domněnka, která, aby byla potvrzena, muselo by jaksi existovat prostředí. A protože dojde ke zrušení motivačního pilíře, tak zde nebude prostor pro to v budoucnosti skutečně ověřit a ne jenom v tuto chvíli stanovit nějaké prognózy. Není jiná metoda důkazu než důkaz realitou. A tu my bohužel nebudeme moci zažít, protože ten motivační pilíř bude zrušen.

Čili já se přimlouvám za to, a myslím si, že valná většina obcí, aspoň tedy myslím ty obce, které právě budou muset tíhu spolufinancování evropských projektů nést, tedy obce, které jsou sdružené ve Svazu měst a obcí ČR, tak abychom jim dali šanci se na těch penězích podílet a revidovali tento náš zákon, vrátili jej zpátky k přepracování a obcím tak jako krajům abychom přidali. Já nemám nic proti tomu, že kraje dostanou peníze, mají to zapotřebí. Hejtmani budou v příštím roce čelit volební kampani, určitě budou rádi, když se budou moci vykázat za ty peníze, které dostanou, patřičnými úspěchy. Já to bytostně jako regionální politik krajům a jejich občanům z celého srdce přeji, ale jenom říkám, když tedy krajům, tak přidejme spravedlivě i obcím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Pokračovat budeme v diskusi s panem poslancem Petrem Bendlem, paní kolegyně Kovářová vyčerpala svoji přihlášku ve faktické poznámce. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já už nebudu dlouhý, děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem avizoval v technické poznámce, že podám návrh doprovodného usnesení, který bych rád, aby o něm bylo hlasováno v případě, že projde senátní verze návrhu o rozpočtovém určení daní.

Doprovodné usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra financí, aby neprodleně předložil poslancům Poslanecké sněmovny dopady senátního návrhu rozpočtového určení daní do rozpočtů měst a obcí.

Ze slov ministra financí, který tady říkal, že to je... že máme více jak šest tisíc obcí a z toho na čtyři tisíce má negativní dopad, ale že to není schopen dopočítat, rychle jsem pochopil, že pravděpodobně tu analýzu vůbec nemá. Protože kdyby ji měl, tak ji sem zkrátka někdo z Ministerstva financí je schopen přivézt. Proto dávám návrh tohoto doprovodného usnesení, aby Ministerstvo financí v případě, bude-li přijata verze rozpočtového určení daní navržená Senátem, abychom věděli my všichni a měli tím pádem i aspoň zpětně informaci o tom, o čem jsme, nebo o čem jste, protože já nejsem připraven podpořit senátní návrh zákona, o čem jste hlasovali a co jste vlastně ve svém důsledku podpořili. Zdali to je minus 690 milionů korun v Praze a 3 miliony plus v Přerově či 5 milionů minus někde jinde a plus někde zase jinde, protože nevíte, přestože jste o tom připraveni hlasovat, tak nevíte jednotlivé dopady tohoto svého rozhodnutí v případě, že se rozhodnete hlasovat pro to, co nám předložili zejména sociálně demokratičtí senátoři. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP