(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je 16 hodin, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat v přerušeném bodu zákona vráceného Senátem zákona

214.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní
územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 416/5/ - vrácený Senátem

Jsme v přerušené rozpravě a přihlášený je pan poslanec Zahradník, protože faktické poznámky byly vyčerpány. (Hlásí se pan poslanec Faltýnek.) Ano, pan poslanec Faltýnek chce uplatnit přednostní právo. Prosím. Pane předsedo, chcete uplatnit přednostní právo? Dobře. S přednostním právem před kolegou Zahradníkem pan poslanec Faltýnek jako předseda klubu ANO. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom vznést jednu prosbu. My tady máme na stole před sebou v podstatě dvě možnosti v případě tohoto zákona. Jedna je senátní. Podotýkám, že to není návrh Ministerstva financí, a moc nerozumím celé dlouhé debatě, kdy je tady útočeno na pana ministra, když to je senátní návrh, návrh senátorů. A pak je tady na stole verze sněmovní. Takže máme před sebou v podstatě pouze, si myslím já, dvě možnosti, aby od příštího roku platilo aspoň něco. Ale nechci tím vyvolat nějakou další debatu, omlouvám se těm, kterých jsem se eventuálně mohl tímto svým krátkým vystoupením dotknout.

A na dotaz paní kolegyně Kovářové. My jsme schvalovali v Prostějově rozpočet v pondělí, jako obvykle vyrovnaný rozpočet v objemu zhruba necelé miliardy korun. Víte koneckonců všichni, že město Prostějov nikdy nemělo žádné dluhy a hospodaří s přebytkovým rozpočtem. Ale odpověď na konkrétní otázku, která tady padla. Já jsem to opravdu v klubu nevěděl, a tak jsem si to zjistil, jak to vlastně je. Jestli město Prostějov po přijetí senátní verze se dostane potenciálně do plusu, či do minusu. Čili je to tak, že při stávajícím stavu jsou příjmy při 27,83 procenta 225 mil. korun. Při navýšení se zvedají zhruba o 6 mil. korun a současně se snižují o 2,8 mil. korun, tj. 30 procent z daně příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných. Město Prostějov bude plus 3,2 mil. korun, pokud by prošla senátní verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kovářová s faktickou poznámkou. Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou, pak konečně pan poslanec Zahradník.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, tak to má Prostějov štěstí. Protože musím říct, že já jsem dostala zděšenou SMS od pana starosty z Černošic, který následně potom poslal, jak vypadají daně z příjmů fyzických osob, a stabilně po několik let mají 6 milionů. Takže u nich výpadek bude 6 milionů a s DPH to bude plus milion. To znamená celkově minus 5 milionů pro Černošice. A to není Prostějov. To je relativně malé město. Jestli takových obcí bude víc, tak se máte na co těšit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Adamec také s faktickou poznámkou. Pak s faktickou poznámkou pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký podvečer. No, samozřejmě, někdo bude plus, někdo bude minus. Jinak to nejde, protože peníze se přerozdělují mezi obcemi. Ale samozřejmě já nic proti tomu nemám. Myslím si, že růst bude vypadat vždycky tak, jak se prostě Sněmovna dohodne. Jaká tady bude politická vůle, jaký bude systém toho RUD, ale pořád je třeba mít na paměti, že je to jenom jedna hromádka, která se neustále přerozděluje. Tu dostane někdo více, někdo méně. Někde je tam víc pravidel, která povzbuzují činnost obcí v určitých oblastech, někdy méně.

Pan ministr tady hovořil o vybírání daní. To jsem velmi rád slyšel, že se vybírá daní víc. No také když je ekonomický růst, tak by to bylo velmi podivné. Ale zatím nemohu potvrdit ta čísla, protože čekám, až to přijde z přerozdělení právě z toho RUD do obce, ve které žiji a ve které starostuji.

Ale k mé faktické poznámce. Víte, dá se udělat všechno, ale změna systému senátním návrhem podle mě, to je trochu rošťárna. My se zbavíme té diskuse, proto to trvá tady tak dlouho na plénu. Místo toho, abychom se o tom bavili někde jinde na výborech, tak se to prostě udělá touto formou. A je to velmi závažný zásah, i když někdo tady říká, že to je málo peněz apod. To si říkejme jak chceme prostě, ale je to vážný zásah. Řekl bych, že tady neplatí, jako je to einmal ist keinmal, jak se říká. To je pro jiné životní situace. Tady jak se udělá jednou prolomení systému, tak se to udělá vždycky. Tak to nedopusťme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi za dodržení času k faktické poznámce. Pan místopředseda Gazdík také s faktickou poznámkou. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já bych nejprve chtěl panu předsedovi Faltýnkovi prostřednictvím pana místopředsedy pogratulovat, že jeho Prostějov na tom v příštím roce vydělá. Ale pan předseda Faltýnek trochu narazil na jádro pudla. (Poznámka z pléna.) Až v tom dalším, v tom prvním roce, jasně.

Nicméně my netvoříme zákon o rozpočtovém určení daní na jeden rok. My máme najít systém zákona. My musíme vědět, jak to bude dýchat se státním rozpočtem. Jak systém celý bude fungovat. Prosím, k té situaci, do které jsme se dostali, kdy je tady senátní návrh, který prostě není zanalyzován, kdy nemáme čísla, zároveň nemůžeme připravit kraje o navýšení rozpočtového určení daní, tak je asi nejrozumnější přijmout sněmovní verzi. A pan ministr tady jasně slíbil, že provede analýzu. Že jeho ministerstvo příští rok na tom bude pracovat. Pojďme příští rok předložit novou verzi rozpočtového určení daní obcí, ve které jednak zanalyzujeme problém školství, které nevíme, co udělalo za poslední dva roky, a jednak k tomu přidáme zrušení nebo vyřízení motivační složky o tom, jak budou do budoucna obce motivované k tomu, aby vytvářely pracovní místa a podporovaly podnikatelské prostředí. To jsou dva problémy a dva úkoly, které můžeme během příštího roku vyřešit, a já myslím, že jediný způsob, jak to vyřešit, je nepřijmout senátní verzi, přijmout sněmovní verzi a vrátit se k tomu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi za dodržení času. Nyní se dostal do řádné rozpravy pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane senátore, pane ministře. Tak do třetice všeho dobrého se dostávám k tomuto pultu. Doufám, že už teď nikdo s přednostním právem mě odsud neodstrčí. Ne že bych chtěl sdělovat nějaké zásadní věci světoborného významu, ale po pravdě řečeno, mezi okamžikem, kdy jsem se hlásil do diskuse, a touto chvílí uplynula valná doba a mnohé z toho bylo už řečeno.

Jsem jako učitel přítelem hesla, že opakování je matka moudrosti. Tak možná některé věci znovu připomenu. Především bych se chtěl ještě vrátit k tomu, co říkal pan předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek. Jsou to vlastně dvě možnosti, ale obě dvě jsou pro mne jako pro bývalého, nebo vlastně i současného, ale dlouholetého komunálního a regionálního politika velmi těžko přijatelné. Proto se vás budu ve svém vystoupení snažit odvrátit od toho potvrzení senátního návrhu, ale případně i od schválení sněmovního návrhu a zaujetí úplně jiného postoje k financování obcí.

Financování obcí je věc komplikovaná a velmi citlivá. A samotný vznik základu, ze kterého pak to RUD je určováno, je předmětem nějaké vzdálené minulosti, když obce vznikaly po sametové revoluci. U krajů, které vznikaly před rokem 2000 nebo v roce 2000 a jejich financování bylo tvořeno před rokem 2000, to máme v živé paměti. My dobře pamatujeme, jak se finance pro kraje tvořily. Jak se sečetly všechny toky, které do kraje plynuly z různých zdrojů, a z toho se pak udělal ten základ a z toho se pak počítá procentní příslušnost ke krajům. Tím pádem jednotlivé, na pět desetinných nebo na šest desetinných míst spočítané procentové podíly, kterými se kraje podílejí na sdílených daních. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP