(13.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já eviduji faktickou poznámku místopředsedy Sněmovny Filipa. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní a pánové, prostřednictvím předsedající se omlouvám paní kolegyni Černochové, že jsem ji neoslovil v tom prvním vystoupení prostřednictvím předsedajícího. Za druhé bych chtěl sdělit, že opravdu ve svých 60 letech jsem 40 let nikomu život neovlivňoval. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Teď tady vznikl takový argumentační zmatek, paní předsedající, že prosím o desetiminutovou přestávku na poradu klubu, abychom se poradili, co dál a co s tím. (Ohlas v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já samozřejmě přeruším na vaši žádost... (Upozornění mimo mikrofon.) Já se omlouvám, ale nejste předsedou klubu, tudíž nemůžete jménem klubu žádat o přestávku, to musí udělat předseda klubu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Správně. Ještě že tam máte Filipa. (Hlasité pobavení v sále, potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já bych poprosila k mikrofonu pana poslance Černocha s přednostním právem.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, možná ta desetiminutová přestávka by mi pomohla trochu vychladnout, protože bych se velmi důrazně ohradil proti tomu, co tady řekl pan místopředseda Sněmovny Filip.

Pro vaši informaci - já doufám, že se nedostaneme znovu do situace, kdy to budu opakovat znovu. Klub Úsvitu se nerozpadl. Zmenšil se počet, klub zůstává, máme nárok, pracujeme, chodíme do výborů a plníme své volební sliby na sto procent, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, pane kolego Filipe. Plníme své sliby, plníme svůj program. A ještě jednou se důrazně ohrazuji proti výrokům, že se náš klub rozpadl. Nerozpadl se. Myslím si, že odvádíme práci, zúčastňujeme se zasedání výborů, zpravodajujeme, pracujeme. Takže věty podobného typu si myslím, že jsou pouze nějakými ideologickými výkřiky a jsou to naprosté podpásovky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, mě to mrzí, měl jsem ambici tady pracovat v rámci nekonfliktního bodu a došlo k tomuto. Já se to pokusím umravnit a umírnit, nebudu na nikoho útočit. Spíš se pokusím vysvětlit a hlavně reagovat v tom vysvětlení na paní poslankyni Černochovou.

My jsme si to nevypočítali sami, že bychom si nějak pohráli s čísly nebo se snažili svým vlastním výkladem v komisi, nebo já osobně nějakým způsobem ohnout Ústavu nebo jednací řád PS nebo volební řád PS. Ten volební řád přesně, bod po bodu, popisuje, jakým způsobem se výbory a komise ustanovují, jaký je ten technický způsob výpočtu, to tam je přesně dáno, odstavec po odstavci. My jsme udělali jediné, a odvolávám se na to, že máte své kolegy, své zástupce ve volební komisi, takže i klub ODS byl informován a u toho procesu byl. Není to ze dne na den. My na tom opravdu pracujeme od konce srpna. My jsme technicky přepočítali tu tabulku, to vyjádření principu poměrného zastoupení v té nové podobě. A skutečně tady musím podpořit Marka Černocha, klub hnutí Úsvit se nerozpadl, pouze snížil svůj počet členů. My jsme také nepracovali s počtem 199 nebo 198. My jsme pracovali při tom výpočtu vlastně s číslem 194 plus 6. Šest poslanců jako nezařazených, kteří nejsou v žádném klubu, a u těch 194 jsme provedli právě ten nový opravený výpočet.

Pravdou je také to, že jsme se dotázali sněmovní legislativy, když tu historii zjednoduším, ptali jsme se na to, jestli pokaždé máme přepočítávat, a nebo platí to, co se stalo, tak jak bylo rozdělení, jaké byly poměry těch klubů na začátku volebního období, tedy po volbách, kdy jsme se zde ve Sněmovně sešli. Ten výklad byl nejednoznačný, odpověď byla, že je možné oboje. To je potřeba férově říci. My jsme vlastně v tom kompromisním řešení u té nejednoznačnosti do jisté míry zůstali. Neuplatnili jsme tento striktní princip, nebo přepočet ve všech výborech, kdy bychom aktivně navrhovali, že členové hnutí Úsvit musí být odvoláni nebo vyloučeni, že musí z těch výborů odejít. Takže v řadě výborů i nadále zůstávají. Ale vrátili jsme se v historii k tomu dění zhruba z června tohoto roku, já už si to datum přesně nepamatuji, kdy tady - a Sněmovna je suverén - během podobného bodu byli někteří členové klubu, bývalí členové toho klubu, ti, kteří odešli a stali se nezařazenými, byli odvoláni, a ta místa jsou k dnešku volná. Takže komise pracovala s tím, že v některých výborech, jako je např. výbor hospodářský, to místo je volné při pohledu na novou tabulku, je možné ho obsadit a nově ten nárok má sociální demokracie. Nic víc, nic míň.

Takže neohýbáme Ústavu, pracujeme s tím, jaký aktuálně má hnutí Úsvit počet členů a i to, jaké je obsazení jednotlivých výborů, a jak říkám, je to poslední věta, tam, kde členové dále zůstávají, tak my nenavrhujeme aktivně jejich odvolání nebo rezignaci. Já osobně to vnímám jako nějaké kompromisní řešení. Je to řešení, které samozřejmě musí vyplývat z politické dohody a politické vůle Sněmovny.

To je moje poslední reakce a nechávám teď ty reakce na vás. Já už bych vás rád poprosil, abychom přistoupili k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdybych tušil, co vyvolá můj nevinný dotaz, tak jsem ho možná nevznesl. Proto jsem navrhl to hlasování zvlášť, každý z nás se může rozhodnout, jak uzná za vhodné. Ale chci jenom říct, protože je to opravdu politické rozhodnutí, legislativa říká, že záleží na nás. Když to trošku zjednoduším, to stanovisko. Mně se vůbec nelíbí takové alibistické stanovisko, ale budiž, to jsme si mohli říct sami, na to nepotřebujeme právníky, aby nám řekli, že si můžeme udělat, co chceme.

Když se na to podíváte, funguje nějaký politický klub, který je ustaven po volbách. Ten se z nějakých důvodů rozhodne, že některý z jeho členů neplní ten program, a například ho vyloučí. Logicky v duchu toho, a je to možné, to nijak nekritizuji, je navíc potrestán tím, že přijde o místo v některém z výborů. Pokud nechce, logicky, že ten bývalý člen klubu aby ten klub zastupoval v odborném výboru, což logicky nechce, když se jejich cesty rozešly. Já nechci říkat, kdo má pravdu, a dělat jim soudce, kdo je lepší nebo kdo je horší. Tak v logice toho, když ten člověk nechce plnit program té strany, tak ta strana ještě na to doplatí ještě tím, že přijde o místo ve výboru, pokud nechce, aby ho ten člověk reprezentoval. Anebo musí akceptovat ta strana to, že tam za ni sedí člověk, který se s tou stranou rozešel. Má na to plné právo. Mají na to právo obě strany, to nijak nekritizuji. A nepřipadá mi to úplně šťastné. Proto jsem se na to zeptal. Mně stačí, když o tom budeme hlasovat samostatně. Já se rozhodnu podle toho, co považuji za správné, a pokud máte pocit, že ta debata byla dlouhá, tak já si myslím, že je dobře, že si takové věci vyjasníme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a předávám slovo předsedovi volební komise. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže děkuji. Považuji rozpravu za ukončenou. Já jsem navrhl pozměněnou proceduru. Měli bychom tady nejdříve hlasovat o tom, jestli souhlasíte, že procedura hlasování bude jiným způsobem. Jestli mohu rychle zopakovat - nejdříve samostatná rezignace s usnesením č. 123, poté samostatná nominace Jeronýma Tejce, jedno hlasování, druhé hlasování dvě zbylé nominace, Hnyková, Lank. Další hlasování bylo o rezignaci v rámci usnesení č. 124 a poslední hlasování o dvou nominacích z usnesení č. 124.

Prosím, paní předsedající, abyste nechala o této proceduře hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Dříve, než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu registrovali svými kartami.

 

Nyní zahajuji hlasování o návrhu procedury. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 291, do kterého je přihlášeno 156 přítomných, pro 155, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP