(12.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Otevírám rozpravu a eviduji přednostní právo pana poslance Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci zeptat na ten hospodářský výbor. A není to nic proti kolegu panu poslanci Tejcovi, ale pan předseda volební komise říkal, že to je podle počtu, podle poměrného zastoupení. My jsme se přece rozhodli, že ten přepočet neuděláme, pokud někdo z toho klubu odejde a bude vyloučen, a najednou za poslance, který byl zvolen za hnutí Úsvit, je nominován poslanec zvolený za sociální demokracii. Takže mně ta nominace není úplně jasná vzhledem k tomu, co říkal pan předseda volební komise. Nechci to komplikovat, ale to pak není pravda, že je to podle poměrného zastoupení, jak bylo na začátku volebního období, a sociální demokracie touto volbou získá jeden mandát v hospodářském výboru navíc, pokud tomu dobře rozumím. Protože určitě pan poslanec Šarapatka, který byl odvolán, není členem, nebo nebyl zvolen za sociální demokracii. Tak buď ta informace není pravdivá a poprosil bych pana předsedu, aby nám to objasnil. V případě, že to tak je, tak navrhuji, ať se o tomhle hlasuje zvlášť. A stejně tak, a to je jenom jednoduchá úprava procedury, máme dvě usnesení, tak si myslím, že u každého usnesení rezignace a nominace, dvě hlasování taky, pokud se vysvětlí ta nominace hospodářského výboru. Jinak bych poprosil, aby se o té nominaci hlasovalo.

Opakuji, není to nic proti panu poslanci Tejcovi, ale jsou pravidla a jsou počty a najednou by vládní strana měla o jeden mandát v hospodářském výboru více.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, chtěl bych jenom potvrdit svoji vůli rezignovat na funkci člena v organizačním výboru, tak jako jsem rezignoval na funkci předsedy poslaneckého klubu. Ten motiv je zřejmý. Když jsem tady viděl sedmdesátileté důstojné kmety s akademickou kariérou, s profesní kariérou, kterou jim mnozí mohou závidět, jak na příkaz arcikašpara ze sebe dělají kašpary tím, že na sebe navlékají triko s názvy "Kalousku, nezdržuj!", rád bych je uchránil podobného ponížení, a proto na tyto funkce rezignuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. (V sále je velký hluk.) Pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já se teď přihlásím do rozpravy, abych reagoval na pana předsedu Stanjuru a pokusil se vysvětlit. Rozumím té připomínce.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale opravdu je tu hluk a já potom neslyším případnou změnu procedury, o které potom musíme jednat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Jenom to vysvětlení. To je skutečně ta debata, která tu probíhá už někdy od srpna nebo od září po změnách, ke kterým došlo v rámci poslaneckého klubu hnutí Úsvit. To vysvětlení, resp. filozofie, kterou se teď ve volební komisi řídíme, je taková, že došlo k přepočtení. Přepočítali jsme onu tabulku, která reflektuje principy poměrného zastoupení, a skutečně v některých výborech, což je například výbor hospodářský, poslanecký klub hnutí Úsvit ztrácí nárok na to jedno místo a nově tento nárok připadá klubu sociální demokracie. Náš výklad ve volební komisi je takový, že toto místo v tuto chvíli je neobsazené a podle nově přepočítané tabulky je možné, aby na něj byl vznesen nárok. Sociální demokracie ten nárok vznesla a tak to bylo i ve volební komisi přijato v rámci usnesení. Tolik moje vysvětlení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se ještě zeptám, jaký je váš postoj K navržené proceduře.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Souhlasím a nemám s tím problém. Takže pojďme tu proceduru rozdělit na návrh pana poslance Stanjury. Navrhuji tedy to, abychom šli postupně po usneseních. To znamená, že nejdříve budeme hlasovat, pokud, kolegyně, kolegové, budete souhlasit, nejdříve budeme hlasovat o rezignaci pana poslance Vyzuly z usnesení číslo 123, potom bychom rozdělili nominace v rámci tohoto usnesení. Pouze samostatná nominace Jeronýma Tejce do hospodářského výboru. První hlasování. A druhé hlasování zbylé dvě, Jana Hnyková a Martin Lank, a následně bychom se vypořádali s usnesením číslo 124. První hlasování o rezignaci Miroslava Kalouska a druhé hlasování o dvou nominacích.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Já zde vidím dvě faktické poznámky. Pana poslance Blažka. Stahuje svoji faktickou. S faktickou paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že jsme si s kolegou Blažkem přesedli, tak se přiznávám k tomu, že jsem na faktickou mačkala zdířku, kde má kolega Blažek kartu, pak jsem se přihlásila z druhého místa. Ale přihlásila jsem se z důvodu, který, mám za to -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já poprosím sněmovnu o klid! Opravdu z empiru není slyšet, co řečník říká.

 

Poslankyně Jana Černochová: Přihlašovala jsem se z důvodu, že mě to, co tady řekl pan předseda volební komise, neuspokojilo. A chci se zeptat, jak ten přepočet probíhal. Jestli jste z Ústavou daných 200 poslanců udělali číslo 192, tři čtyři, nebo jakým způsobem jste to přepočítávali? Skutečně já tohle považuji za velice bezprecedentní věc, nelíbí se mi to. Myslím si, že se každý v tomto sále může někdy dostat do nějaké situace, kdy prostě nebude ve svém klubu - a ten klub by za to měl být trestán? Z jakého důvodu? Že někdo odejde? Že někdo ten klub opustí? Vždycky se tady bralo to, co platilo na začátku volebního období. Jak je možné, že to teď prolamujeme a že se teď tváříme, že v Ústavě není 200 poslanců, ale nižší číslo, tak aby došlo k tomu přepočtu, aby členové vládní koalice tam mohli mít o mandát víc. Vám to nevadí? Vy necítíte to, že tady zase ohýbáme Ústavu? Že tady zase ohýbáme jednací řád? Že tady zase ohýbáme pravidla?

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Paní předsedající, já se velmi omlouvám, prosím o pochopení díky svému útržkovitému vzdělání. Vy jste pro mě řekla takové velmi málo pochopitelné slovo. Vy jste řekla, že z empiru není dostatečně slyšet. Já bych se rád orientoval v jednání, kde se mám rozhodovat podle svých ústavních kompetencí. Mohla byste mi prosím pěkně přesně do češtiny přeložit, co to slovo znamená a co jste tím myslela? Řekla jste, že z empiru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, jistě, pane Kalousku. Jelikož jste ve Sněmovně delší dobu a tento výraz neznáte, omlouvám se za něj. Já ho znám a znamená to z místa předsedajícího. S faktickou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovoluji si vás, paní předsedkyně, upozornit ryze přátelsky, že empir opravdu neznamená místo předsedajícího, ale jinak si říkejte, co chcete.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se s vámi na toto téma nebudu pouštět do debaty, jsou tady důležitější témata. Já poprosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Vojtěcha Filipa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já musím udělat repliku na to, co tady řekla paní kolegyně Černochová. To samozřejmě není protiústavní, to není proti zákonu o jednacím řádu. To je přesně výraz suverenity lidu, protože ti sem zvolili politické strany, které sem přišly s nějakým pětiprocentním limitem. Ty, které ho nenaplnily, ani sem nemohou vstoupit. A jestliže některý klub se rozpadne a přestane plnit svůj volební program, tak samozřejmě nemůže mít zastoupení v jednotlivých orgánech. A ten výpočet je pořád 200 poslanců. Paní kolegyně, nepleťte si suverenitu lidu se suverenitou parlamentu!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Černochovou, poté s přednostním právem pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Prosila bych, paní místopředsedkyně, abyste vyřídila panu místopředsedovi vaším prostřednictvím, aby mě oslovoval prostřednictvím vás. To za prvé. Když jsme u toho jednacího řádu, tak ať místopředseda Poslanecké sněmovny pan Filip dodržuje jednací řád.

Za druhé. Žádný klub se nerozpustil. Ten klub tady existuje, ten klub má stále počet členů, který mu umožňuje, aby měl klub. Takže si, pane kolego prostřednictvím paní místopředsedkyně, neupravujte jednací řád podle sebe. Dělali jste to celých 40 let. Upravovali jste životy podle sebe nám všem! (Potlesk části poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP