(11.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Tak, a už nám to začíná. Už tady máme první město, které by mohlo přijít, a slyšeli jsme - 690 milionů? To je to, co jsem od pana ministra požadovala. Chtěla jsem zápis z pracovní skupiny, zápis máme. A chtěla jsem ještě tabulku, která bude říkat, o kolik by jednotlivé obci přišly, tzn. o tabulku, která bude říkat, kolik že těch je - 25 % obcí, které přijdou o své daně, které to jsou, a v jaké výši. Analýzu, kterou vy jste tady prezentoval, tak analýza, ano, tu jsem dostala, bylo to na deseti řádkách, já jsem ji zde četla. Tam bylo konstatováno - 77 % obcí, těm to vadit nebude, a 23 % obcí to vadit bude. A to je vaše analýza! Tak jestliže jste analyzovali, neříkejte mi, že na Ministerstvu financí nemáte výsledky výběru daní v této oblasti. A jestliže zápis jsem dostala tedy do hodiny, tak tu analýzu bychom mohli dostat, tu tabulku, také do hodiny, a jestliže ji nedostaneme, tak souhlasím s paní poslankyní Černochovou a navrhuji přerušit jednání a můžeme to projednávat 22. prosince po mimořádné schůzi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Mám to tedy, paní poslankyně, brát jako procedurální návrh?

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já jsem konstatovala, že pokud nedostaneme tu analýzu, tak navrhuji přerušení do 22. prosince po mimořádné schůzi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Mně nezbývá nic jiného než se zeptat pana vicepremiéra, zda tuto analýzu je schopen předložit, protože v případě, že ne, budu muset dát hlasovat procedurálně. Prosím, pane vicepremiére, jestli vystoupíte a odpovíte paní poslankyni Kovářové.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já myslím, že je rozdíl mezi zápisem poradu o RUD a analýzou -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, potřebuji vysvětlit, abych mohl dát hlasovat procedurální návrh.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Jo, tak nechte mě domluvit...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se tedy chci pouze zeptat, zda jste schopen paní poslankyni dodat tuto analýzu, tak jak ji žádá. Ano, nebo ne, já dám potom hlasovat.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Máme 6 252 obcí a negativně se to týká 4 800, takže samozřejmě nejsem schopen dodat analýzu tisíce obcí -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že nejste schopen předložit analýzu, budu muset nechat dát hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak ho navrhla paní poslankyně, tzn. procedurální návrh zní, že se přeruší projednání tohoto bodu do pátku tohoto týdne s tím, že požadujete dodání analýzy, kterých obcí se to týká. Do 22. 12. Dobře. Já tedy zavolám kolegy z předsálí, zazvoním. Vidím vaši žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Pro pořádek zopakuji procedurální návrh, o kterém bychom měli dát hlasovat, tzn. že paní poslankyně Kovářová má procedurální návrh, že chce přerušit projednávání tohoto bodu do 22. 12. s tím, aby byla předložena analýza obcí, kterých se to týká, kterým budou sníženy daňové příjmy, a o kolik. Dobře, je to procedurální návrh.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 285, přihlášeno 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 64. Tento procedurální návrh byl zamítnut.

 

V tom případě budeme pokračovat v pořadí přihlášených faktických poznámek. První vystoupí pan předseda Stanjura, přihlásí se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já vás žádám, abyste neimprovizoval a nevolal ministry k tomu, aby něco vysvětlili, platí jednací řád.

Pro pana poslance Stupčuka, možná i ostatní poslance z kraje Praha, volebního kraje. Mám tady prezentaci Ministerstva financí, (nesrozumitelné) Ministerstva financí, jednání pracovní skupiny k RUD, Praha, 23. listopadu 2015. Na straně 9 jsou výsledky roku 2014. Logicky 2015 nejsou. Praha, a to se omlouvám, jsem to zaokrouhlil, dostala z toho navrhovaného zrušeného 30procentního podílu 689 milionů 629 tisíc. Já jsem to s dovolením zaokrouhlil nahoru na 690 milionů. To je oficiální materiál Ministerstva financí. Mě překvapuje, že nemají k dispozici koaliční poslanci, vládní poslanci, když opoziční tento materiál k dispozici mají. Takže strana 9, prezentace Ministerstva financí z 23. listopadu 2015. A to číslo může zpochybnit jenom ministr financí, kdy může říct: My jsme vypracovali špatný materiál. To je samozřejmě pravda, ale my logicky vycházíme z čísel Ministerstva financí, mají dostatek úředníků, chtějí ještě stovky přijmout, tak já věřím, že ta čísla spočítali dobře.

To, že to nejmenší možná většina senátorů - protože to prošlo o jeden hlas, hlasování o pozměňovacím návrhu, se kterým se to vrací o jeden hlas, když jsem se díval do sjetiny, je to pravda, o jeden hlas. (Námitky z pléna, že je to o dva hlasy). Tak o dva hlasy. (Připomínka mimo mikrofon.) No tak předložte sjetinu, já mám tuto sjetinu, nekřičte na mě, já jsem na vás taky nekřičel, trpělivě jsem poslouchal vaši řeč, která byla úplně o něčem jiném než o tom návrhu zákona, pane ministře, tak vás prosím o normální lidskou slušnost a neskákejte do řeči někomu jinému. Nedělá se to. Možná u vás. U nás ne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak, pane předsedo, pouze pro pořádek, než dám o něčem hlasovat, musím mít jasno, o čem se hlasuje. Z toho důvodu jsem požadoval upřesnění, aby všichni poslanci věděli a byla naplněna podmínka paní poslankyně.

Další faktickou poznámku má paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Takže nejdřív jsme slyšeli, že máme analýzu, nějakou, a ta vedla k tomu, že se podal pozměňovací návrh v tom znění, v jakém se podal. A teď nám pan ministr řekl, že analýzu nemá. My nechceme analýzu! My chceme ta čísla, která má k dispozici např. pan předseda Stanjura. Kolik příjmů třeba v roce 2014 měly jednotlivé obce na této dani. To je celé, co chceme. My po vás chceme tabulku, kterou byste na tom ministerstvu měl mít! A jestliže vaši úředníci vám ji nedají... Tak tedy že ji nedají mně, to je asi normální, ale že ji nemáte vy k dispozici, tak jak tomu problému pak chcete rozumět? (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pro pořádek zopakuji, kolik faktických poznámek zde vidím. To znamená nejprve pan poslanec Kučera, Stupčuk, Stanjura, Bendl, potom pan vicepremiér. Eviduji i vás, pane senátore, ale dle jednacího řádu musíte počkat, až po řádně přihlášených v rozpravě na vás přijde řada.

Nyní požádám o faktickou poznámku pana poslance Kučeru, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk. A vás, kolegyně a kolegové, kteří máte něco důležitého k řešení, požádám, abyste šli tyto záležitosti řešit do předsálí, aby bylo dobře rozumět, co se zde přednáší. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl obrátit na koaliční poslance. Je mezi vámi aspoň jeden, který ví, o čem dneska budeme hlasovat? Který ví o tom, kolik peněz půjde té které obci? Jak na tom ty obce budou? Já si myslím, že nemnoho. Nemnoho. A myslím si, že by bylo fér skutečně toto jednání přerušit a vyžádat si relevantní podklady. Proboha, tady létají stovky milionů sem, stovky milionů tam! Evidentně, kdo o tom neví vůbec nic, je ministr financí Andrej Babiš. To už snad nikoho nepřekvapuje.

Prosím pěkně, přerušme toto jednání, vyžádejme si relevantní podklady, abychom viděli, co toto rozhodnutí skutečně způsobí. Protože tady se může stát, že odhlasováním tohoto zákona přijde opět méně peněz pro obce, a nikdo na to neumí zde kvalifikovaně odpovědět. Bohužel ani ministr financí ne. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji, já už velice jenom ve stručnosti. Znovu bych se chtěl zeptat pana ministra Babiše, jestli může potvrdit informaci, že ten dopad cca 690 milionů, jestli je to pravda, či nikoliv, nebo jestli to finance mohou potvrdit či vyvrátit. Pro mě je to skutečně jako pro pražského poslance významné, a prosil bych tedy, abyste mi na to odpověděl. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP