(11.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Podstatou pozměňovacího návrhu Senátu je zrušení problematického parametru, kdy obce získávají 30 % výnosu z daně příjmu fyzických osob z přiznání. To znamená OSVČ a zaměstnanci, kteří podávají přiznání. A není pravda, co tady říkal pan poslanec Bendl, že Sdružení místních samospráv to nechce. Mám tady dopis z 31. srpna 2015, který podepsal Ing. Radim Sršeň, první místopředseda Sdružení místních samospráv, a píše náměstkovi Gregorovi: Velmi si vážíme kontinuálních prací Ministerstva financí na aktualizaci zákona 243/2000, dále jen zákon o rozpočtovém určení daní. Tímto bych vám chtěl poděkovat za veškeré informace uvedené v korespondenci ze dne 13. července a 28. srpna. Rád bych zároveň vyjádřil rámcový souhlas s postojem Ministerstva financí vůči stávajícímu nastavení koeficientu sdílení daně z příjmu fyzických osob. Tento motivační prvek skutečně neplní roli, která mu byla původně určena. V případě obecních rozpočtů dochází často k velmi nekomfortním výkyvům ovlivňujícím investiční rozvoj. Takže ve vašem dopise z 13. 7. 2015 nás dále vyzýváte ke zveřejnění případných nových návrhů na zavedení motivačních prvků, které by vedly k inovacím současného stavu s avizovaným zrušením 30 % sdíleného celostátního výnosu DPFO. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Sdružení místních samospráv ČR zastává konstantě odmítavý postoj vůči zavádění nových motivačních prvků v rámci rozpočtového určení daní. Toto stanovisko opírám o naši programovou zásadu rovnosti všech obcí.

Takže není to pravda. Obce s tím souhlasí. Protože obce s tím mají problém. A kdysi ten motivační prvek byl plus 8 miliard a dneska je jednu miliardu a navíc je to na náhodu. Takže není to pravda, že by to obce nechtěly. Obce to podporují. Tak já nechápu, proč se tady neříká pravda. A mě mrzí, že jsem nebyl na tom svazu. Ano, byl rozpočet, já jsem tady seděl a potom jsem šel do nemocnice na vyšetření. A rád bych tam šel, protože jsem čekal, že nám obce poděkují za nadstandardní výběr daní. S důrazem:) Nadstandardní výběr daní. K 15. 12. 2015, to bylo včera, jsme vybrali do veřejných rozpočtů o 7,6 mld DPH navíc. A z té DPH mají obce 20,83 %. A k 15. 12. 2015 jsme vybrali daň z příjmů právnických osob o 13,6 mld. navíc. Tak už neříkejte, že nevybíráme daně. Daň vybíráme už na 112 %, vážení. Sto dvanáct procent! Ke včerejšku. A taky jsme vybrali daň z příjmu srážkou navíc o 962 milionů. Takže celkově jsme vybrali asi 22 mld. navíc! A z toho mají obce a města a kraje výnos podstatně vyšší, než se tady bavíme o tom pozměňováku. Podstatně vyšší. Ano, takže bylo by dobré, abychom to říkali, jak to je.

Takže nikdo nebyl arogantní. My jsme velice vstřícní. A samozřejmě jsme založili tu komisi a paní poslankyně Kovářová má pravdu, že státní úředníci mají své životní tempo. Takže jsem hned psal Matejovi, takže tady je ten zápis. Tady vám ho dám. Přinesli mi ho do hodiny. Úředník je pomalej. Takže zrychlili, ten zápis je tady.

Ale neřekla jste všechno, co jsme se bavili na té komisi. Neřekla jste, že jsem vás vyzval k podpoře EET. Že EET je DPH a daň z příjmu právnických osob, ne fyzických. Právnických osob! Takže vy děláte všechno proti obcím, proti EET, obce mají balík peněz, a ještě dokonce svoláte mimořádnou schůzi na kontrolní hlášení, které je čisté DPH. Takže vy tady vystupujete a ještě říkáte: chudáci obce. Ale my něco pro ně děláme. Vybíráme víc daní, o 22 mld. víc, a navrhujeme kontrolní hlášení, které přinese minimálně 10 mld. a EET v čase 12 plus 6 a hazard 2, takže to je 30 mld. ročně. Tak když chcete pomoct obcím, tak konečně podpořte to EET! A nedělejte problémy s kontrolním hlášením. Tam jste se probudili po roce, je to schválené a nevím, proč skutečně se svolává mimořádná schůze na to.

Takže obce, když zrekapituluji ten vývoj, za posledních 10 let se jim navýšily příjmy o 42 mld., krajům, když to porovnáme, tak kraje se ještě nedostaly na úroveň roku 2008 a obce jsou nad úrovní 2008 o 15,7 mld. Takže obce určitě podporujeme. Já jsem připraven samozřejmě se bavit znovu o RUD pro obce od roku 2017, protože tak jsme se domluvili, a to, co vzniklo v Senátu, vzniklo vlastně neplánovitě, náhodou jako kompromis necitlivými pozměňováky, které by samozřejmě měly velký dopad na rozpočet, a je to nějaký kompromis a beru to jako nějaký výkop k debatě o RUD na rok 2017.

Takže já si myslím, že není pravda, že jsme arogantní. Naopak, já obce podporuji, také žiju v té obci, jak tady někdo říká, ano, v Průhonicích to funguje dobře. Taktéž i v dalších obcích. A samozřejmě tady je tendence ukazovat některé obce, které hospodaří hůř, a házet to na daně. Není to pravda. A já se těším, v lednu vám řeknu přesnou bilanci. Protože my ty daně ještě vybereme do konce roku. A bude ta bilance ještě lepší, takže obce dostanou ještě více. Takže znovu opakuji, RUD obce, města ano. Vždycky jsme říkali 2017, dneska se bavíme o 2017. Je to nějaký kompromis. Samozřejmě my jsme připraveni nadále diskutovat a pracovat.

A taky, paní kolegyně Kovářová, vy jste tu reklamovala ten zápis, já vám ho teď dám. Ale vy víte dobře, že dostáváte veškeré informace předem. Vy jste nejaktivnější, všechny dotazy, informujeme vás. Například 14. 12. 2015, to bylo pondělí, v 11.16 hodin jsme vám poslali odpověď na vyčíslení dopadu pozměňováku v Senátu. Nebudu ho tady číst. Ale je podstatná část, že na tom motivačním prvku 77 % obcí, to znamená 4 800 obcí tratí na tom motivačním prvku. A my to chceme změnit. Takže my chceme pomoci právě těm 4 800 obcím a pro ně je to plus, vybíráme víc daní, takže pro všechny je to plus. Takže skutečně jsem nepochopil debatu tady, která byla, protože je úplně odtržená od skutečnosti a reality. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní eviduji tři faktické poznámky. První má paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Dolejš. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se moc omlouvám za to, co teď navrhnu panu senátorovi, ale vznáším procedurální návrh, abychom si tento bod přerušili, nechali si ho na pátek. Mezitím si pan ministr Babiš s paní poslankyní Kovářovou věci v kuloárech vyříkají a budeme tady v pátek dopoledne mít nové informace z toho, jak si to oni řeknou. Máme tady dnes před sebou tři armádní zákony. Branný zákon, zákon o vojácích v záloze, ozbrojené síly. Tyto tři zákony se, prosím pěkně, musí projednávat v celku, není možné tyto tři zákony dělit. Do polední pauzy, respektive do pauzy, která byla vyhlášena volebním výborem, nám zbývá hodina a půl. To si přesně myslím, že je ten čas, kdy tyto zákony důstojně stihneme projednat. Proto vás tedy všechny zdvořile prosím, abychom se odhlásili, abychom přerušili tento bod klidně po těch armádních zákonech. My se budeme snažit, aby armádní zákony byly projednány co nejdřív. Diskutujeme o nich dlouho, takže si myslím, že tady k tomu nemusí už být žádná dlouhá diskuse. Ale musíme je udělat v celku všechny tři, nemůžeme je selektovat. Takže vznáším tento procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já o něm dám hlasovat, ale pouze, paní poslankyně, potřebuji upřesnit, protože jste řekla v pátek, já bych rád, abyste navrhla i hodinu.

 

Poslankyně Jana Černochová: Jedna alternativa je teď projednat ty tři zákony, doprojednat je a po nich se vrátit k tomuto přerušenému bodu. Druhá varianta je, když by na tento bod nedošla dnes řada, tak klidně tento bod zařadit v pátek jako první. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP