(19.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Teď pominu tu debatu - a je dobře, že toho medvídka pan ministr z návrhu zákona vyhodil. Pokud ten medvěd, tedy já jsem v Poslanecké sněmovně nikdy nezažil, že máte fond a z toho si každý bere něco, tak nic jiného fondy tu na Úřadu vlády, tu na Ministerstvu zdravotnictví, nejsou nic jiného než že bude malý medvídek, z kterého bude čerpat předem určená skupina vybraných organizací, které budou bezesporu provádět záslužnou činnost. A je dobře, že to tam pan ministr nedal, a doufám, že to nikdo nenačte. A pokud to načte, že to nezíská podporu. Ty nápady se objevují opakovaně. Komu by se nelíbilo mít medvídka, a tím pádem mít moc a být ten dobrý, který rozděluje peníze někoho jiného?

Já bych prosil, aby pan ministr v rozpravě mohl dříve než před závěrečným slovem na některé z našich výhrad nebo obav odpovědět. Proč to vlastně chceme? A já bych byl rád, kdyby to nebyla odpověď - protože to mají všude. No to je potom nefér vůči kolegům, kteří nemají přednostní právo. Já samozřejmě mohu zareagovat i po vašem vystoupení, ale kolegové, kteří tady vystupovali, Marek Benda, s konkrétními dotazy ke konkrétním paragrafům - také jste se usmívali ha, ha, ha, to je tedy vtipné. Ale je to tam napsané. Mně to zas tak vtipné nepřipadá. Kýváte hlavou, no ale někdo ten zákon napsal, někdo ho projednával v LRV týdny a měsíce, pokud se nepletu, a přece tam zůstala tak absurdní ustanovení, která Marek Benda citoval, a na žádost předsedů koaličních klubů jsem Marka poprosil, aby necitoval všechna, protože to bychom neskončili do pátku, kdyby vzal skutečně poctivě paragraf po paragrafu a k tomu kladl fundované dotazy, jak se to vlastně myslelo, jak to bude interpretováno, kdo to bude vyhodnocovat.

Základní dotaz, pane ministře: Když ten zákon prosadíte, začne fungovat, o kolik procent klesne spotřeba cigaret v České republice? To by mě zajímalo, jestli tam nějaká souvislost je, nebo není. Potom si můžeme tipnout, nebo vy můžete odhadnout, kolik restaurací zejména v menších obcích uzavře. Nebo bude vznikat to, protože s některými z nich mluvím, a už se připravují, že z toho udělají klub, a teď já nevím, takový soukromý klub - bude to veřejný prostor, nebo nebude? Bude se na to vztahovat tento zákon? No nebude. Takže se budeme tvářit, že jsme něco prosadili, že se u nás něco nesmí, přitom se najde forma, která sice nebude odpovídat tomu, co je v tom zákonu, ale protože to nebude veřejný prostor, ale například soukromý klub, kde budou mít nějaké členské karty ať už zadarmo, nebo za poplatek mírný, a bude vyřešeno.

Co se tím změnilo? No jediné. Budeme o sobě říkat, že jsme moderní, evropští, zařadili jsme se do toho trendu. Ale ty pochybnosti jsou veliké, a přestože nemáme závazné hlasování, protože u takového návrhu zákona to prostě není úplně podstatné, není to nic klíčového - ale možná to klíčové je, protože to ukazuje to, že svoboda není samozřejmá a že mnozí mají pocit, že nás budou tak dlouho regulovat, až nás uregulují. Až o nás budou vědět všechno, budou nám předepisovat, co máme dělat, s kým to máme dělat, kde to máme dělat, kdy to máme dělat. Já myslím, že to není dobrá cesta. Vždycky když jsme na konci té cesty, tak se skoro zapomene, kdy jsme začali. A toto je začátek té cesty, jeden z mnoha pokusů. Také nám kolegové ze sociální demokracie chtějí říkat, kdy máme chodit nakupovat a kdy ne. Vymysleli - vzpomeňte si - 200 metrů čtverečních plochy. To je ono. 190 metrů mohou chodit nakupovat, 201 metrů čtverečních nemohou chodit nakupovat. A když jsme se ptali proč, tak jenom připomínám, jestli si pamatujete odpověď pana senátora, mnozí se tváříte, že nepamatujete, tak já ji připomenu: protože to tak je ve Francii. Ve Francii mají 200 metrů, tak my budeme mít také 200 metrů čtverečních. Takhle připravujeme jednu regulaci za druhou.

Trochu mi chybí v tomto návrhu zákona v duchu toho, co připravila tato vláda, registr kuřáků, protože máme registr smluv, připravujeme registr účtů, registr lékařských pracovníků - pane ministře, pokud se nepletu -, v návrhu podpory sportu máme navržený registr sportovců. Bylo by to dobré mít registr kuřáků. Pak bychom mohli porovnat například, kolik osob je současně v registru sportovců a v registru kuřáků. Mě by to docela zajímalo jen tak jako sportovního fanouška, když budeme mít ty dva registry, jestli tam bude nula, nebo ne. Já myslím, že ne. Ale opravdu ta posedlost vytvářením všelijakých registrů, já tomu úplně nerozumím. Já jsem říkal, že to tam není, ale že to trošku chybí v té logice všech ostatních registrů. Marek Benda na to upozornil. Ono to nakonec skončí tím, že tam ten registr bude. To už bude jenom novela, aby se případně vědělo, kdo případně před tou restaurací kouří, protože je to fakt nebezpečné.

Dneska říkáme, že tam budou sociální kontakty. Ale nebudou chodit děti po těch ulicích a nebudou vidět ty kuřáky? Dneska je nevidí, když jsou v té hospodě, že jo? No nevidí je, protože děti do té hospody nechodí, nebo by neměly chodit, rodiče by je tam neměli brát. Až budou na těch ulicích, tak je asi uvidí, ne? A kdo mi nevěří, tak se jděte podívat do těch metropolí, moderních, evropských, pokrokových, kde už ten zákaz je. Tam jsou kuřáci všichni venku na ulicích, ne schovaní v restauracích. Pak je logický krok regulátorů, když tedy nebudou chodit dovnitř, budou venku, tak je aspoň označit, aby se vědělo, kdo ty děti kazí a kdo tam s tou cigaretou před tou restaurací postává. Ale možná bychom mohli dát starostům nějaký nástroj, aby to zakázali i před restaurací. To by možná pomohlo.

Ale kdo všechno to bude kontrolovat? A tam tu odpověď nemáme. Kdo bude vynucovat dodržování toho zákona? Jak pravidelně? Pokud projde i ten bílý pes, protože pan ministr určitě teď, aby nebyl obviňován, že do návrhu strčil bílého psa, tak já myslím, že nakonec bude pro zachování elektronických cigaret, jinak by se k tomu přiznal, že to bylo jen odvádění pozornosti, tak kdo bude kontrolovat ty elektronické cigarety? To bude poměrně složitý problém. Ale zase to může přispět k zaměstnanosti, protože státní správa by mohla přijmout nějakých 13 tisíc zaměstnanců jako letos a ti by mohli kontrolovat, kde kuřáci s tou elektronickou cigaretou dosud působí.

Já vím, že jsem použil ve svém vystoupení řadu absurdních přirovnání nebo absurdních varování a že mnozí budete říkat, že tak to není, tak to určitě neskončí. No kéž by! Já se obávám, že to tak skončit může. Takže bylo by nejrozumnější, kdybychom dnes nebyli evropští a moderní, použili bychom zdravý selský rozum a podpořili zamítnutí těchto obou návrhů zákonů.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Mám zde dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu paní poslankyni Válkovou. Potom se připraví pan poslanec Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, nechci zdržovat vaši pozornost dlouho ani těmi dvěma minutami, ale musím se nepřímo připojit - byť jinak velmi vítám parlamentní rozpravu a diskusi, už začínám mít pocit, že skutečně je tady záměr, který povede k tomu, aby bylo projednávání tohoto zákona opět přerušeno. Já myslím, že bychom se měli ukáznit ve svých projevech i s ohledem na to, že chceme, aby v hlasování i naše veřejnost znala názor poslanců, abychom se neschovávali za parlamentní demokracii, která samozřejmě umožňuje každému vystupovat, hlavně tedy těm, kteří mají přednostní právo, i s opakovanými argumenty znovu a znovu. Takže mohu-li z tohoto místa, tak prosím o disciplínu a o to, abychom k nějakému závěru dnešního večera skutečně došli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Chtěl bych se připojit k apelu paní profesorky Válkové, protože si myslím, že bychom měli rozhodnout bezodkladně, věcně, neideologicky, a k tomu se potřebujeme zajisté poradit. (Smích z levé strany sálu.) Vystoupení pana předsedy Stanjury bylo do té míry zásadní, že v řadě z nás vzbudilo pochybnosti o postojích, které jsme již zaujali. Proto prosím o přestávku v délce 50 minut na jednání poslaneckého klubu TOP 09.

Prosím členy klubu, abychom se shromáždili v prostorách klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já tedy přerušuji jednání do 20.40 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 19.48 hodin. Později místopředsedkyně Jermanová oznámila, že po poradě předsedů klubů o přestávku do 21 hodin požádal klub Úsvit. Z toho důvodu místopředsedkyně dnešní jednání ukončila.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP