(Jednání pokračovalo v 19.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Je 19.20 a my budeme pokračovat v našem jednání. Já zde eviduji přednostní právo pana poslance Miholy, který zatím není v sále, proto s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Takže poprosím šéfy vládních klubů, aby zajistili přítomnost... a pan ministr je už je zde. Výborně.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Ještě bych poprosil pana zpravodaje. Zatím ho nevidím... už je na cestě? No já nikam nespěchám, takže jsem poměrně trpělivý... Chtěl bych reagovat na průběh dnešní debaty... (Připomínka z pléna.) Ano, bez zpravodaje se nedá jednat, to je pravda. Ano. Poprosil bych, aby někdo zařídil přítomnost pana zpravodaje, abychom mohli pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Už se tak děje.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já klidně pustím pana předsedu, protože pan zpravodaj tady není a nemohu pokračovat. Takže pane předsedo, já vám nechám prostor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Poprosím k mikrofonu pana poslance Miholu.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji za slovo i za přednost. Moc se omlouvám, zrovna jsem si odskočil a pak to nešlo urychlit. (Smích vlevo.) Na malou jenom.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan zpravodaj je zde. Tak prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dneska tady v Poslanecké sněmovně zazněly snad i všechny podstatné a určitě i ty méně podstatné argumenty pro i proti kuřáckému zákonu. Za KDU-ČSL se k tomuto návrhu již pregnantně vyjádřil před nějakou dobou kolega dr. Vít Kaňkovský, který je jako lékař pro mě v této věci důležitou autoritou.

Já razím tezi, že normální je nekouřit. Zároveň bych chtěl ale říct, že nejsem žádný militantní nekuřák. Rád bych, abychom alespoň některé věci u nás dovedli zvládnout třeba i bez regulací a bez zákonů. A jsem také ochotný diskutovat o rozumných a reálných řešeních. Bohužel se mi zdá, že v České republice na mnohých místech nejsou schopni ani tak banální věci jako oddělit - ale opravdu, ne jen jako oddělit - kuřácký a nekuřácký prostor. Já poměrně dost často cestuji se svou rodinou a to není skutečně nějaká moje domněnka. Tyto situace zažívám velmi často. Prostě je kuřácký prostor od nekuřáckého oddělen tak formálně a řeknu natvrdo bezohledně, že skutečně člověku nezbývá než poté, co dosedne, si zase odsednout, sebrat se a odejít, což mě velmi, velmi mrzí.

Oceňuji, že na program jednání se dostaly oba protikuřácké návrhy. Jakkoliv souhlasím s tím, že vládní má přednost, tak tady nevidím kolegu Vondráčka, ale fandil jsem i jeho návrhu, protože byl podán dávno předtím, a je tedy logické, že vlastně oba návrhy projednáváme, protože je to nic proti ničemu. Nebo nejdou navzájem proti sobě, určitě.

Až budeme v průběhu dalších jednání řešit různé pozměňovací návrhy, tak bych se velmi přimlouval, abychom se nebáli inspirovat se zahraničím, kde podobné návrhy fungují a jejichž podobu společnost bez problémů akceptuje.

Vím, že v mnoha klubech jsou různé názory na protikuřácký zákon. Někde jsem četl, že sousední klub ODS, že tam ani jeden poslanec návrh nepodpoří. Já věřím, že se pisatel mýlil, že se tam podpora také najde. Ale o to více chci ubezpečit za klub KDU-ČSL, že tam naopak můžeme počítat s podporou všech poslanců.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím nyní s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak nejdřív panu předsedovi Miholovi. Oceňuji zájem o to, jak bude hlasovat náš klub. Pro nás je to poměrně jednoduché. My nemáme žádné závazné hlasování v tomto bodě, jako u mnoha jiných bodů. Ale kupodivu platí to, co říkal pan předseda Mihola. Nikdo z našich řad to nepodpoří. A já zkusím zdůvodnit proč. A omlouvám se, že dneska kromě toho, že budu říkat pan kolega poslanec, paní kolegyně poslankyně, tak budu používat i akademické tituly, protože jsem se místy cítil jako na lékařském sympoziu a při vší respektu ke kolegyním a kolegům myslím, že každý z nás by mohl u nějakého bodu exhibovat a říkat odborné výrazy ze své branže.

Jsem přesvědčen, že dnešní klíč od debaty nemá být zdraví, ale svoboda. O tom jsem silně přesvědčen. V logice vašeho návrhu paní kolegyně Pecková, lékařka, říkala, že v rozpravě zcela jasně bylo prokázáno a doloženo kolegy lékaři, že cigarety a alkohol škodí zdraví. Na tom je shoda. Tak by regulátoři, kteří podporují tento návrh zákona - a musím říct, že zatím v debatě vystoupili především příznivci tohoto zákona, protože je to moderní, evropské, populární, tak my všichni to podpoříme apod. Proč zůstáváte na polovině cesty? Vy jste se tady shodli, že škodí cigarety a alkohol. Přitom v restauracích zakazujete cigarety. Alkohol ne. V logice tohoto návrhu byste měli prosazovat zákaz prodávání alkoholu v restauracích. Protože bezesporu škodí zdraví.

Pan ministr kývá hlavou, tak to je dobrá zpráva, jestli lékař kývá hlavou, že alkohol neškodí zdraví, tak pro mnohé spoluobčany je to dobrá zpráva. Ale nevím, jestli je pravdivá.

A pominu poměrně komické vysvětlení, že tento návrh zákona má sociální funkci. To jsem do dneška netušil, že - nevím, jestli hlavním nebo vedlejším produktem navrhovatelů a podporovatelů toho zákona je, aby se lidé mohli seznámit před restaurací. Například vtipnou větou k seznámení: dobrý den, nemáte náhodou oheň? A už sociální dialog prostě pokračuje. To v důvodové zprávě neuvedli a nevím, jestli dnešní mládež zahajuje ještě... Bylo zdůrazněno, muž s ženou nebo žena muže. Ale nechci odbíhat, nechci to zlehčovat.

Ale kde je svoboda rozhodování? Vlamujete se otevřených dveří. Trend je správný. Před deseti lety možná byl problém najít nekuřáckou restauraci. Dneska to problém není. Proč to chcete uzákonit? Zdá se vám, že přibývají málo nekuřácké restaurace? Zdá se vám, že občané nemají volbu a že do nekuřáckých restaurací nemusí? Do kuřáckých nemusí, když nechtějí? Podle mě to dneska takto je. Můžu soudit ze svého města, šedesáti tisícového, kde před pěti lety byla jedna nekuřácká restaurace a dneska je už ani nespočítám. Vy přesto jste před připraveni páchat dobro.

Já myslím, že kolega Marek Benda jasně ukázal na některé absurdní paragrafy. Je to tak. Pak protože vzniká i logicky odpor, tak jsem se dočetl v médiích a pak se mi zdálo, že někteří koaliční poslanci mají výborný nápad, že v malých obcích to nebude platit, ten zákaz. A pak mají ještě lepší nápad, že o tom rozhodne starosta. Já fakt nevím, kam na ty dobré nápady chodíte. Kdybyste se drželi normálního přístupu, tak řeknete: občan má rozum, vybere si. Nabídka existuje, není žádný problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP