(19.00 hodin)
(pokračuje Benda)

Poslední bod. Osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že bude následně vykonávat činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. To jsem tedy taky zvědav, jak to má ten prodávající nebo podávající posoudit a jakým způsobem má šanci vůbec nějakým způsobem se s tím vypořádat.

Přejděme k § 13. O tom, jak je velmi sporné, jestli opravdu potřebujeme předepisovat, aby v každém obchodě nebo provozovně stravovacích služeb byl jeden nápoj, který je levnější než pivo, jsme mluvili. Já předpokládám, že se to vyřeší tím, že to budou ta nealkopiva nebo piva s nízkým obsahem.

Pokračujme k dalším bodům. Povinnost prodejce alkoholických nápojů, § 16. Prodejce, který prodává alkoholické nápoje v provozovně stravovacích služeb, je povinen zajistit, aby se v této provozovně nezdržovala osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu. Tady ta zjevnost zase... Já chápu, že jí nemá podat, ale ta zjevnost, to nechceme po státních orgánech. To chceme po každém občanovi, po každém provozovateli pod poměrně přísnou sankcí, na základě které přichází policista a říká: mně se pan zpravodaj zdá zjevně pod vlivem, druhý říká: mně se ten a ten nezdá zjevně pod vlivem. Upřímně řečeno, tuto hádku jsme ve Sněmovně měli několikrát. Pan poslanec Rath si tady před lety myslel, že někdo je zjevně pod vlivem, jiní si mysleli, že zjevně pod vlivem není. Není to úplně jednoduchý spor, ale zase klademe na soukromé subjekty, nikoli na subjekty státní moci, které mají a mohou mít alespoň nějaká pravidla, ale klademe na soukromé subjekty povinnost posuzovat, jestli někdo je, nebo není zjevně pod vlivem. Teď k tomu máme taková ta pravidla, že ji může vyzvat k opuštění, a náhle klademe soukromým osobám povinnost uposlechnout výzvu jiné soukromé osoby. Opět velmi nezvyklé ve veřejném právu. Já jsem zvyklý, že mohou veřejné osoby vyzývat soukromé osoby k tomu, aby něco činily a nečinily. To, že tak mohou činit i soukromé osoby vůči druhým soukromým osobám, není úplně zvyklé.

O obecně závazných vyhláškách obce se také již hovořilo. Myslím si, že problémy, které by si z toho obce nadělaly nejenom při jejich ukládání, ale i jejich vymáhání, si všichni uvědomí tak, aby se toho vyvarovaly.

Ale co mi připadalo snad úplně nejúsměvnější z celého návrhu zákona, je § 18 - Zákaz vstupu pro osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, se zakazuje vstupovat a zdržovat se. A teď tady máte výčet a) až k). Upřímně řečeno, v té zjevnosti, kterou mi tady pan ministr gestikulací ukazuje, většina z těch osob už zjevně ani neví, kde je, natož aby věděla, kam může a nemůže v tu chvíli vstupovat. A tady se jim ukládá povinnost, kam mohou a nemohou vstupovat. Jestli mohou, nebo nemohou jet tramvaji. Už jste viděl někdy někoho opilého, pane ministře? Ten opravdu nestuduje v tu chvíli zákony, kam může, nebo nemůže vstupovat. Mně to připadá, že jsou to opravdu takové nápady...

Já už asi budu pomalinku končit, protože jsem chtěl, abychom si poukázali na některé problémy, které se pak samozřejmě velmi výrazně projevují v těch přestupcích. Proto bych žádal, aby návrh zákona byl projednán i v ústavněprávním výboru, protože i tam jsou některé formulace i těch přestupkových - samozřejmě oba dva - tam jsou některé formulace i těch přestupkových věcí, které jsou tak sporné a tak vybočující z běžného práva, které používají jiná právní odvětví než Ministerstvo zdravotnictví, že bych byl rád, abychom se k tomu mohli dostat i jinde než na jenom půdě zdravotního výboru, ale do kterého jsem se pro jistotu touto Sněmovnou nechal také zvolit, abych když tak mohl uplatnit své výhrady i tam. Ale myslím si, že by si ústavněprávní výbor zasloužil, aby návrh zákona projednal zejména z hlediska sankcí a jejich dopadů na běžné občany.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Jen abych se utvrdila, návrh na zamítnutí platí na oba dva zákony? Výborně.

A nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska, potom s přednostním právem pan poslanec Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Byť chápu, že řada z nás chce tento zákon podpořit a i já s k nim hlásím, tak poslední argumenty jsou tak alarmující, že je potřeba si na to zakouřit, a proto prosím o 15 minut na přestávku poslaneckého klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, prosím tedy, vyhlašuji přestávku do 19.20 hodin na poradu klubu TOP 09.

 

(Jednání přerušeno v 19.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP