(16.30 hodin)

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, já jsem dlouho hledal odvahu říct opak toho, co tady řekla paní kolegyně, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

(S důrazem:) Já budu hlasovat proti tomuto zákonu! A teď se podívám velmi na předkladatele. To není k smíchu pane doktore Němečku, ministře zdravotnictví! Co jste to předložil! Vy jste nám tady řekl - později velmi dlouze mluvil pan kolega Krákora, zpravodaj - o tom, jak chcete, aby tento národ, nebo občané této republiky byli zdraví. A napálíte jenom kuřáky, což je 34 procent lidí. Jak to, že v tom zákoně není opatření, zákaz spotřeby například tlustého masa? Kolik lidí umírá na obezitu? Ne, nesmějte se, to jsou fakta, pane kolego! Další věc, která ohrožuje tento národ už od nepaměti, a je to velmi nebezpečné. Například polibky! (Smích.) Kolik miliard mikrobů se přenese při tomto krátkém či dlouhém styku! Co jste proti tomu udělali v tom zákoně!? Nic! A to nepůjdu dál. Já bych tam dal opatření například... (vyčkává) ... mít styk jednou za tři roky a jenom z důvodu početí dítěte! Obrovské riziko je tam! (Smích.) HIV pozitivní! Kolik je jich miliard na světě už pomalu dneska.

Víte, nezlobte se, ale teď vážně. Tady jde o jednu věc. Toto, co spouštíte, je začátek konce, který by mohl vyznít tak, že řekneme: "My ty lidi uzdravíme, kdybysme je měli zabít!" To je ten váš zákon! Děkuji. (Hlasitý smích, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Vácha, po něm pan poslanec Heger. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím panu poslanci Jandákovi: Ano, to bylo hezké vystoupení, zábavné. (Reakce poslance Jandáka z lavice.) Zábavné možná pro -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás prosím, abyste po sobě nepokřikovali, vážení poslanci.

 

Poslanec František Vácha: - pro zbytek Sněmovny, která vám tleskala, ale bylo to prostě úplně mimo. My se nebavíme o tom - ano, částečně chráníme ty kuřáky, ale nám jde o to chránit i ty nekuřáky. Protože ti kuřáci vadí a ohrožují ty nekuřáky. To je jedna věc.

Druhá věc - kolem toho líbání. To je přirozená imunizace. Přirozená imunizace je potřeba k tomu, abychom chránili naši populaci. To je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Heger. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Já tady nevystupuji žertovně, protože to převážně neumím, ale přece jenom panu poslanci Jandákovi bych vzkázal prostřednictvím pana předsedajícího jednu věc. Říkalo se za doby dávno, dávno minulé, že existuje studie, že při polibku se přenáší deset tisíc mikrobů. Ne ty miliardy, co on říká. A k tomu byl následující závěr: Musíte líbat tak, abyste z těch deseti tisíc aspoň polovinu těch mikrobů zamačkali. (Smích. Potlesk.) Možná to by mohl pan poslanec Jandák praktikovat.

A jestli mám ještě jednu vteřinu, minutu, tak bych řekl, že ty regulace samozřejmě se odůvodňují většinou tím, že se brání tomu, aby jeden člověk druhému škodil. Ale já si myslím, že jsou příklady regulací, které jsou tak trošku ještě mimo tuhletu úroveň, a že jsou také legitimní. Já vždycky říkám, že jeden z nejtvrdších příkladů regulací státních je nezbytnost posílat děti do školy. To je regulace, na které se shodneme všichni, ať jsme liberálové, nebo konzervativci, nebo praví, nebo leví, protože přinejmenším na výuce dětí, kdyby nechodily do školy - protože prostě tady nechceme mít analfabety. A pak jsou regulace, na kterých se víceméně shodneme, že nejsou tak úplně přínosné. Na to jsme tady měli zkoušku v podobě přileb při lyžování a jiných sportech. O těch ostatních holt vedeme debatu, do kterého ranku patří, jestli do těch velmi důležitých, nebo zbytečných. A to můžeme už jenom odhlasovat a nemá cenu se nad tím rozčilovat. Děkuji. (Potlesk v řadách TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Já budu jenom krátce reagovat na pana poslance Jandáka, kterého si velmi vážím, prostřednictvím pana předsedajícího bych mu ale rád vzkázal: Samozřejmě že nelze regulovat úplně všechno. Já upřímně řečeno nejsem příliš velkým zastáncem regulací. Ale pokud chceme nějakým způsobem chránit naše zdraví, tak bohužel i některé regulace zavést musíme. Na druhé straně pokud chceme rezignovat na ochranu zdraví, tak můžeme zakázat třeba jakákoliv shromáždění. Protože i dýchání vzduchu v uzavřených prostorách je velmi rizikové.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážená vládo, pane předsedající, dámy a pánové. Já se vrhnu do oblasti tzv. protikuřáckého zákona. Tuto analýzu jsem si už vypracovával před rokem, když tady byl předložen ten první protikuřácký zákon z hnutí ANO. Nechal jsem si vypracovat určitou analýzu protikuřáckých zákonů v Evropské unii, v jednotlivých členských státech. Já vám na těch příkladech ukážu, jaké možnosti regulací anebo neregulací můžeme použít, abychom furt neříkali, že jsme poslední zemí - poslední členskou zemí EU, kde nějakým způsobem neomezujeme kouření v restaurací, barech, hotelech.

Všeobecně platí, že v hotelech převážná většina členských států EU povoluje kouření v některých hotelových místnostech nebo je povolení kouření na zvážení majitele. Některé členské státy dále povolují vyhradit kuřákům určitou procentuální část prostor hotelu. Například ve Finsku je to 10 procent. Dále několik zemí - Bulharsko, Kypr, Rakousko - zakazuje kouření v hotelových pokojích.

Dále se podíváme na restaurace a bary. Pravidla pro kouření v uzavřených vnitřních prostorách se mění v závislosti na každém z členských států EU. Absolutní zákaz kouření prakticky bez výjimek je Bulharsko, Irsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Řecko, Španělsko, Velká Británie a mimo zemí EU je to Turecko. Absolutní zákaz kouření s výjimkou oddělených kuřáren, které musí splňovat jisté podmínky - Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Norsko a Island. Ve zbylých členských státech zemí EU, což je Česká republika, Dánsko, Estonsko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko a Slovensko, Srbsko a Chorvatsko, jsou pravidla pro kouření v uzavřených vnitřních prostorách upravována individuálně.

A nyní se podíváme na jednotlivé země podrobněji.

Belgie. Restaurace, bary, hotely a ubytovací zařízení, zakázáno s výjimkami. Musí být navržena kuřácká místnost s vhodnou ventilací. Kuřácká místnost nesmí zabírat víc než 25 procent totální plochy zařízení. Jakýkoli poskytovaný servis je v těchto místnostech zakázán a zákazníci si s sebou mohou pouze vzít svoje pití.

Bulharsko. Zde platí absolutní zákaz kouření.

Česká republika - o té už zde byla řeč, takže se nebudu opakovat.

Dánsko. Restaurace, zakázáno s výjimkami kuřáckých místností nebo kabin. Bary, také v Dánsku - kouření je zakázáno v prostorech větších než 40 m2. Výjimkou jsou kuřácké místnosti nebo kabiny, kde není servírováno jídlo a nápoje, malé bary s restaurační plochou menší než 40 m2 mohou povolit kouření, hotely a ubytovací zařízení - v hotelových pokojích může být rozhodnuto, zda hosté mohou uvnitř kouřit. Kouření je zakázáno ve veřejných prostorách s výjimkou kuřáckých místností nebo kabin.

Estonsko. Restaurace a bary, kouření je povoleno mimo stravovací zařízení nebo v navržených kuřáckých místnostech určených pouze pro kouření. Hotely a ubytovací zařízení - kouření je zakázáno ve všech uzavřených veřejných prostorách s výjimkou navržených kuřáckých místností nebo zón. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP