(16.10 hodin)
(pokračuje Heger)

Ještě se zmíním o tom, jak to vlastně bude teď dále. My tady můžeme diskutovat a přesvědčovat se, ale pravděpodobně ti, kteří jsou zásadně pro kouření v restauracích a kdo jsou zásadně proti, se nejspíše nepřesvědčí, takže to bude jenom takové defilé názorů a stejně nezbude nic jiného než to potom demokraticky odhlasovat. Uvidíme, kdo tentokrát vyhraje. Já samozřejmě doufám, že ti, kteří budou proti kouření. Ale na druhou stranu musím říci, že vzhledem k tomu, že ty dvě skupiny, kuřáci a nekuřáci, jsou velmi proti sobě vyhrocené a existuje málo tolerantních bojovníků proti kouření, takže až ten zákon bude odhlasován, je potřeba se zachovat také demokraticky a přijmout výsledek, ať bude jakýkoliv, dát si zase pár roků pauzu a pak se k tomu popřípadě vrátit.

Teď mi dovolte, abych ještě řekl pár slov k drogové problematice. Zatímco peníze, které se točí v oblasti kouření, jsou obrovské, pokud jde o náklady celospolečenské, ale jsou kompenzované až hyperkompenzované výnosy, které společnosti jdou, tak u drog a alkoholu je to naopak. Speciálně u alkoholu, který je zdaněn, výnosy jsou menší, než jsou celospolečenské náklady. Dělá to tak velmi zhruba řečeno výnosů asi 10-12 mld., příjmů, ne, nákladů na problematiku 16 mld. Ten poměr je obrácený než u cigaret a je to dáno tím, že u alkoholismu je velké společenské nebezpečí a rizika kriminální činnosti, soudního vymáhání různých záležitostí potom finančně převyšují ty přínosy.

U drog je to paradoxně ještě horší. Říká se, že náklady na drogy a alkohol jsou asi 50 mld. celospolečenských, ale výnosy z drog stát nemá a dává na boj proti alkoholismu a proti drogám velmi málo peněz, které je možno načítat asi na tři čtvrtě miliardy ročně. Statistiky říkají, že stát vydává asi 230 milionů, kraje 170, obce 60, z veřejného zdravotního pojištění na adiktologické služby jde něco přes 200 mil. apod. Nelze se tedy divit, že lidé, kteří se v protidrogové tematice pohybují, toto velmi kritizují a poukazují na celou řadu nedostatků, které jsou v chybění protidrogových ambulancí, těch AT ambulancí v jednotlivých okresech apod., a musím říci, že v tomto případě se nelze divit, že tady byl pokus o to zavést jakési fondové hospodaření a část z výnosů z alkoholu a tabáku věnovat na preventivní problematiku. Já osobně a samozřejmě jakýkoliv ministr financí jsme s tím nesouhlasili, takže já osobně jsem to také vítal, protože to byl takový skrytý pokus ty možnosti zvýšit asi třikrát, což je samozřejmě při současném rozpočtu velmi dramatické číslo, a v minulosti se ví, že když byla tady jakási samospráva těchto peněz, které šly mimo státní rozpočet, že nebylo vždy jejich využití úplně ideální, ale na druhou stranu musím připomenout, že těch asi 700 mil. do této problematiky je skutečně málo.

Abych na závěr demonstroval, že i v oblasti organizace má tento zákon určité deficity, a víceméně vznesl otázku v tomto prvním čtení na pana ministra, jaký byl v tomto směru záměr, tak musím konstatovat, že při prvních návrzích, které předkládalo Ministerstvo zdravotnictví, oblast organizace prevence a protidrogové problematiky byla pojata včetně financování ve třech paragrafech, které reprezentovaly asi 120 řádků textu, zatímco v definitivním návrhu, který prošel vládou, je v hlavě VII ta problematika zredukována na dva paragrafy a celkem 19 řádků. Takže i na to si lidé z protidrogové scény velmi stěžují a říkají, že tak, jak došlo spontánně k částečnému rozpadu protialkoholické a protidrogové scény, že ten zákon k restaurování této scény příliš nepřinese, přestože některé věci jasně definuje, například jako záchytky, tak v tom ten návrh pokrokový zcela určitě je.

To je všechno z mé strany. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Mám zde přihlášenou faktickou poznámku pana poslance Váni. Předtím ještě přečtu jednu omluvu. Ve čtvrtek 10. prosince od 9 do 11.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Marta Semelová.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vzhledem k tomu, že při projednávání návrhu programu schůze jsem nemohl vystoupit a byl jsem přímo výslovně osloven, tak teď si dovolím - samozřejmě k tomuto zákonu a ke svému předřečníkovi - jenom drobnou poznámku.

Kolega tady hovořil o boji s kuřáky. Já bych chtěl jenom říci, že se na to směrnice Evropské unie o omezování držení zbraní nevztahuje a že klub ANO a klub sociální demokracie vetoval zařazení projednávání tohoto bodu z jednoduchého důvodu, neboť toto zařazení proběhne na základě usnesení výboru pro evropské záležitosti. Bude lepší, když tento bod zařadí organizační výbor na jednání schůze, než když ho budeme takto zařazovat ad hoc. Proto jsme zavetovali, ne proto, že by ta tematika nebyla důležitá, i když samozřejmě i z hlavní automatických a poloautomatických zbraní se může kouřit, ale to je v jiné souvislosti, tedy ne s tímto zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě. Řádně přihlášená je paní poslankyně Soňa Marková a připraví se pan poslanec Jan Klán. Máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych ve svém vystoupení podpořila vládní návrh zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami, tedy především před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a drog.

Nejprve několik důležitých čísel, i když některá z nich tady již zazněla opakovaně, ale jak se říká, repetitio est mater studiorum, opakování je matkou moudrosti. Přibližně čtvrtina, tedy zhruba 2 miliony dospělých osob v České republice kouří denně. Rizikovou konzumaci alkoholu vykazuje celkem 17 až 20 % dospělé české populace, to je 1,5 až 1,7 milionu osob. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP