(14.50 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní se vypořádáme s dvěma návrhy paní poslankyně Černochové, to je zařazení nového bodu, který zní: zpřísnění podmínek pro kontrolu nabývání a držení zbraní a střeliva. První prosba je zařazení tohoto bodu na zítra 9. 12. po třetím čtení rozpočtu, to jest po bodu 146.

Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom aby nevznikla mýlka, je to po posledním rozpočtovém bodu, ne po rozpočtu, to znamená, už po pevně zařazených. Ten 146 je rozpočet SFDI a ne rozpočet, takže po tom, co jsme si už naplánovali, pak už není žádný program.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, po bodu 146, omlouváme se, zařazení za bod 146.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je... Dobře, odhlašuji všechny a anuluji hlasování, žádost na odhlášení, prosím, abyste se znovu všichni přihlásili svými kartami.

S přednostním právem pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jménem dvou poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO 2011 vetuji zařazení bodu, co navrhla paní poslankyně Černochová.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to plně respektuji, ale chtěl bych vzkázat předsedovi našeho bezpečnostního výboru, který minulý týden tak moudře - a teď to nemyslím v uvozovkách, teď to skutečně myslím vážně - prohovořil o tom, jak je to vážné, jak proti tomu protestuje, ale skutečná priorita se pozná podle toho, že o tom chcete jednat, ne že děláte tiskovou konferenci. Ale vy o tom jednat prostě nechcete. A to je všechno. Tak si ty tiskové konference nechte na tehdy, až o tom budete připraveni jednat. (Námitky z levé strany sálu.) Nekřičte na mě. Nekřičte na mě. Můžete se přihlásit do rozpravy. Nechte si ty svoje tiskové konference, kolegové ze sociální demokracie, o tom, jak je to všechno špatně, de facto jste zkopírovali slova mé kolegyně, pak jste udělali tiskovku, proč ne, my jsme si mysleli, že tam je shoda, pak vy na to nemáte čas. Až bude pozdě, až řeknete, že už je pozdě, že to už Brusel projednal, tak si vzpomeňte, kdo měl tolik času. Navíc zítra po bodu 146 není žádný program pevně zařazený. Nic jsme tím nenabourali tím návrhem. Vy se toho bojíte. Jedna věc je, že něco říkáte, ale udělat se to skutečně bojíte. (Potlesk z pravé strany sálu).

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, nicméně veto zde zaznělo, tudíž o tomto bodu nemůžeme hlasovat. Tak a tímto jsme se vypořádali se všemi změnami programu schůze a budeme pokračovat dle schváleného programu.

Dříve než zahájím projednávání schválených bodů, poprosím do stenozáznamu omluvu pana poslance Kudely, který se omlouvá z osobních důvodů do 15 hodin z dnešního jednání. (Předsedající se odmlčela pro technické potíže s elektronickým zařízením.)

Takže jsem nucena vyhlásit pětiminutovou přestávku z technických důvodů, máme problém s hlasovacím zařízením a s elektronickou tabulí. Takže se sejdeme ve 14.57 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 14.54 hodin do 14.57 hodin. Ve 14.57 předsedající oznámila, že se technická závada stále ještě odstraňuje, a prodloužila přestávku do 15.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP