(14.40 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Proto právě bych chtěla, aby se tento bod otevřel na jednání Sněmovny, aby tady bylo zcela jasné, abych i já měla jasné informace směrem k těm lidem, kteří mi o situaci těchto uprchlíků tyto zprávy dávají.

Na druhou stranu nadační fond Generace 21 říká, že ze strany ministra vnitra -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já se omlouvám, čas vám nastavím, ale poprosím kolegy, aby se ztišili. Opravdu je tady velmi špatně slyšet.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: - že ze strany Ministerstva vnitra již mají potvrzeno, že doložili veškeré potřebné informace, které k přesunu těchto křesťanských uprchlíků jsou potřeba doložit. Takže proto bych ráda, aby se Poslanecká sněmovna tímto zabývala, abychom si vyjasnili, jaká ta situace skutečně je. Protože nemám k dispozici úřad, který by shromažďoval informace z jedné a z druhé strany a měl možnost rozhodnout, jak dál postupovat v této situaci.

Interpelaci jsem přednesla 22. října 2015. To znamená, že ji nemusím již celou opakovaně zde číst. Žádost těchto lidí byla doložena panu premiérovi, žádost o přijetí 152 pronásledovaných osob z území Iráku na území České republiky. Znění žádosti zní: Na území Iráku a Sýrie dochází ze strany tzv. Islámského státu nebo jiných islámských milic k pronásledování, perzekuci, olupování, týrání, únosům, znásilňování, vraždění a vyhánění z domovů selektovaných skupin obyvatel zejména z náboženských důvodů. Tento dokument je společnou žádostí 152 osob, které byly takto vyhnány ze svých domovů bez možnosti návratu v dohledné době. Dočasně nalezli nestabilní útočiště převážně v oficiálních i neoficiálních uprchlických táborech nebo volných objektech v oblasti Erbílu v Iráku. Takto se ocitli jako cizinci na území obývaném kurdskou většinou, kde se nemluví jejich mateřštinou, nerespektuje se jejich náboženství, kde pociťují, že nejsou vítáni, kde se jim dává najevo, že se s jejich přítomností do budoucna nepočítá, a kde se následkem nestabilní situace v regionu již nyní nacházejí stále v ohrožení života. V táborech ani mimo ně nemohou naplňovat často ani své základní životní potřeby a nevidí perspektivu své další existence. Tato žádost je doložena také přílohami, které mapují opravdu otřesné příběhy těchto rodin a těchto lidí, které nemám nyní prostor zde otvírat.

Takže ještě jednou bych prosila o zařazení tohoto bodu, informace ministra vnitra, jako první pevně zařazený bod po prvním pevně zařazeném bodu, kterým je právě č. 195, informace veřejného ochránce práv, na den 17. 12. 2015. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji paní poslankyni. Nyní prosím další v pořadí, to je paní poslankyně Černochová. Ale dřív než jí dám slovo, tak počkáme, až se Sněmovna zklidní. Prosím kolegy, kteří si mají co vyřídit, aby tak činili v předsálí a nerušili zde. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, když jsem před vás před týdnem v pátek předstupovala s žádostí o zařazení bodu zpřísnění podmínek pro obchod, kontrolu, nabývání a držení zbraní navrhované směrnicí Evropské komise, většina z vás se tvářila, že tomu rozumí a že můj návrh podpoří. O to větší zklamání jsem dnes zažila z toho hlasování, které jsme zažili všichni před malou chvílí, kdy na základě veta dvou klubů, klubu ČSSD a klubu ANO, se můj bod nedostal na program této schůze. Takže se o to pokouším znovu. A znovu vám opakuji, že tato problematika je velmi vážná. Velmi se dotýká České republiky. Jsem ráda, že se po tom mém pátečním vyjádření přidali i ostatní kolegové, kteří měli tiskové konference a v médiích víceméně poukazovali na stejné nesmysly, na které jsem tady poukazovala já. Ale nechápu, jak je možné, že když jsme takto všichni ve shodě, že tento bod nezařadíte. Já si myslím, že je zcela v pořádku, aby náš zákonodárný sbor dal jasný mandát ať už předsedovi Poslanecké sněmovny, nebo premiérovi České republiky v tom smyslu, jaké zájmy České republiky má on před Evropskou komisí hájit. A tady skutečně dojde k zásadnímu porušení občanských práv a svobod.

Jak jistě víte, Lisabonská smlouva umožňuje i jednu věc, která má název - tzv. žlutá karta. Takže k tomu usnesení, které jsem vám tady četla minule, a bohužel nemám tolik času, abych ho tady mohla přečíst celé, tak bych chtěla ještě doplnit, abychom zvýšili pravděpodobnost, že se tomu bude někdo skutečně z naší vlády, z naší Sněmovny věnovat, tak bych chtěla to usnesení, které jsem vám četla minule, rozšířit o další bod: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby v souvislosti s návrhem Evropské komise na omezení držení a obchodování se zbraněmi zajistil prověření možnosti podání tzv. žluté karty a aby případně této možnosti využil."

Já jsem skutečně od vás pochopila, že je i ve vašem zájmu učinit všechny možné kroky k tomu, abychom tomu zamezili. Takže vás znovu zdvořile opakovaně prosím, zařaďte tento bod na program schůze. Přijměme usnesení, které bude silné, bude mluvit jasným hlasem za Českou republiku a zajistí to, že se v rámci Evropské komise nebude tento nesmysl projednávat ještě ve zrychleném řízení. Není času nazbyt. V pondělí příští týden jedná výbor pro vnější trh, který se tím bude zabývat. Takže čím dřív přijmeme nějaké usnesení, tím lepší to pro Českou republiku bude. Proč se tomu, kolegové z ČSSD a z ANO, bráníte? Já skutečně tady nechci nic jiného než to, co chcete vy, ale myslím si, že kdo jiný než zákonodárný sbor má v této věci přijímat usnesení? Při vší úctě k výboru pro evropskou integraci, nebo pro evropské záležitosti - vím, že se tam přijalo nějaké usnesení, ale to je málo! My jsme suverén jako Poslanecká sněmovna Parlamentu! Takže já vás prosím, abyste tento můj bod s názvem Zpřísnění podmínek pro obchod, kontrolu nabývání a držení zbraní navrhovanou směrnicí Evropské komise zařadili na středu, tedy na zítřek, po bodu 146, tedy po rozpočtu, nebo variantně abyste tento můj bod zařadili 5. 12., což je v úterý, jako první bod. Děkuji pěkně. (Upozornění z pléna na nereálnost termínu 5. 12.) Patnáctého. Co jsem říkala? (Hlasy: 5. 12.) 15. 12.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom pro jistotu - je to tedy patnáctého? Protože ve vašem návrhu mám devátého.

 

Poslankyně Jana Černochová: Je to obojí, paní místopředsedkyně. Je to po rozpočtu, po bodu č. 146, který se týká rozpočtu. Zítra, tedy 9. 12., nebo v úterý 15. 12. jako první bod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já děkuji. Eviduji tady přihlášku pana poslance Benešíka, který se zřejmě chce ujmout přednostního práva. Ale když dovolíte, já bych se k tomu vyjádřila. Protože pan poslanec Mihola je zde, není omluven z dnešního jednání, my jsme se dohodli na grémiu, že nebudeme zneužívat tohoto předávání přednostních práv, a já takto činím, při vší úctě k panu poslanci Benešíkovi, ale myslím si, že je to tak správně. Já vám děkuji.

Táži se, zda má ještě někdo návrh k programu schůze. Není tomu tak.

 

Tudíž se vypořádáme s návrhem paní poslankyně Chalánkové, tím je zařazení nového bodu programu. Paní poslankyně, prosím, abyste kontrolovala, zda ten název je v pořádku. Je to Informace ministra vnitra o situaci křesťanů v Erbílu. Prosí o zařazení na 17. 12. po bodu 195.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 100, do kterého je přihlášeno 173 přítomných, pro 150, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP