(18.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já myslím, že je to závažná věc, ke které se mí kolegové chtějí vyjádřit řádně. Chtějí mít šanci být na jednání přítomni a takováto náhlá změna bez konzultace se členy výboru není možná.

Omlouvám se za vyrušení, ale kdybych to říkal zítra v devět, tak říkáte, že zdržuji vaše pokladničky. Takže to říkám už dneska, abych z toho obviňován nebyl a pan předseda výboru, případně pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie měli čas to změnit. Ponechat původní termín, a pokud chce představit premiér nového šéfa GIBS nebo kandidáta na ředitele GIBS, tak si najděte termín, v kterém mohou být přítomni i opoziční poslanci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S přednostním právem za předsedu klubu, dobře. Tak za předsedu klubu ČSSD pan místopředseda a zároveň předseda výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Váňa: Když už tady informace, vážené dámy, vážení pánové, vznikla a byla řečena, tak já bych ji jen upřesnil. Výbor pro bezpečnost je řádně svolán řádnou pozvánkou na příští pátek ve výborovém týdnu. Je mi líto, že paní poslankyně Černochová odlétá do Japonska. Nicméně kvůli tomu nebudeme měnit tento řádný termín a projednáme za účasti pana premiéra. Je to skutečně po domluvě s panem premiérem, sladěno s jeho časovými dispozicemi - bod Informace o kandidátovi na nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tolik na vysvětlenou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já to považuji za nefér vyjádření. Zapomněl jste říct, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, že paní poslankyně nejede na výlet do Japonska, jak jste tady tak tajemně naznačoval, ale jede na služební zahraniční cestu s ministrem obrany a s vašimi kolegy z vaší politické strany. Tak si nechte hloupé poznámky, že nemůžete za to, že Jana Černochová jede do Japonska. Je to nefér a nekorektní.

Výbor byl svolán na středu. Je to tak? Je to tak. Říkají mi to členové bezpečnostního výboru. Tak já klidně odejdu, nechám přednostní právo Janě Černochové, aby měla šanci se bránit, ale osobní útoky si odpusťte. Je to celé tak, že váš premiér má prostě čas v pátek, tak všichni ostatní se musí přizpůsobit. Ale vláda odpovídá Sněmovně a ne Sněmovna vládě. To byste mohl samozřejmě vědět jako dlouholetý člen Poslanecké sněmovny.

A věřím, že se mé kolegyni omluvíte a zdůrazníte, že tam jede služebně s ministrem obrany a nejede na žádný výlet do Japonska, jak jste tady tak opravdu podivně naznačoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem tuto debatu nevyprovokoval a omlouvám se za zdržování. Nicméně to, že jede paní poslankyně Černochová na výlet, řekl pan předseda Stanjura. To jsem opravdu neřekl já. Takže to si musí vyřešit kolegové v klubu ODS. To za prvé.

Za druhé, výbor byl řádně svolán pozvánkou a kolegové z výboru si jistě pamatují, že jsem je informoval o tom, že nás očekává bod, který budeme muset ze zákona projednat, Informaci předsedy vlády o jmenování nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, a že k tomu bude svoláno jednání výboru okamžitě, jakmile to nastane. Na jednání výboru jste tuto informaci kvitovali s povděkem a vzhledem k tomu, že původně uvažovaný termín ve středu pro jednání výboru pro bezpečnost, který se kryje s jednáním výboru pro obranu, což vám také nevyhovovalo logicky, když jsme někteří členové obou výborů. Na středeční jednání nebyl žádný bod, který bychom mohli projednat, takže toto řádné jednání bylo svoláno na pátek s jediným bodem. A přiznávám, tak jak říkal pan předseda Stanjura, že je to po konzultaci s panem premiérem s ohledem na jeho časové možnosti. To je celá záležitost.

Chtěli jsme, aby toto jednání s výborem pro bezpečnost proběhlo před jednáním vlády, abychom informaci, kdo je navrhován za nového ředitele Generální inspekce, měli dříve, než to bude projednáno na vládě. I když v minulosti byla zvyklost opačná, že tedy nejdříve vláda rozhodla, a pak tuto informaci dala k dispozici výboru pro bezpečnost. Takže abychom mohli změnit tuto zvyklost, protože jednání vlády je v pondělí, musel se výbor sejít nejpozději v pátek, což je ve výborovém týdnu, a myslím, že už není třeba dále vysvětlovat. Pokud jsem se nějak dotkl kolegyně Černochové, což by rozhodně nebylo mým úmyslem, tak se předem omlouvám, i když jsem neřekl nic z toho, co mi pan poslanec Stanjura klade za vinu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Váňovi jako místopředsedovi klubu sociální demokracie a uvažuji o tom, že po příspěvku paní kolegyně Černochové, která vystupuje jako místopředsedkyně klubu ODS, přeruším schůzi na poradu předsedů klubů, protože jsme svědky zneužití jednacího řádu. Oba předsedové klubů jsou přítomni. Odešli do předsálí, aby si tady mohli vyřizovat místopředsedové klubů své vnitřní záležitosti. Odmítám takové zneužívání jednacího řádu. Říkám to zcela jasně před celou Sněmovnou. (Potlesk v celém sále.)

Paní poslankyně, jako místopředsedkyně klubu ODS máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla uvést na pravou míru to, co tady pan předseda výboru pro bezpečnost řekl, a možná vás požádat, abyste si v rámci přestávky, kterou budete možná vyhlašovat, opatřili stenozáznam z výboru pro bezpečnost, kde se i hlasovalo o termínu ve středu. Pokyvuje paní Válková, pokyvuje kolega Chalupa, pokyvuje Broňa Schwarz. Teď za mnou byla paní Bebarová-Rujbrová. Takže pan Váňa mě tady obviňuje z něčeho, co není pravda. Je to na stenozáznamu a všichni přítomní, kteří tam byli, kývají hlavou, že se dohodl výbor na středu na 9. hodinu ráno, před výborem pro obranu. A to, co tady řekl pan Váňa, je lež.

Jestli vás zajímá, co včera schválil organizační výbor za cestu do Japonska, tak vám to osvětlím. Po jednání vlády zítra, někdy v devatenáct, možná dvacet hodin, s panem ministrem obrany sedneme do letadla. Letíme třináct plus posun v čase - osm hodin do Tokia, abychom položili s panem ministrem obrany, s panem Seďou z ČSSD, s dalšími kolegy z různých politických klubů z podvýboru pro válečné veterány věnec u československých legionářů, kteří tam zemřeli po první světové válce. Věnce klademe v pátek a v pátek odlétáme do Prahy. Takže to je prosím ten úžasný výlet, jak to tady pan Váňa řekl! Strávit patnáct hodin v letadle tam a zpátky a jeden den na položení věnců tam. (V sále je silný hluk.)

A skutečně mě velice uráží to, jakým způsobem se ČSSD staví k výběru tak důležitého ředitele bezpečnostních sborů, jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bohužel už se tady stalo zvykem a tradicí, že tyto věci si mezi sebou nekomunikuje ani vládní koalice, protože z toho termínu jednání výboru pátečního, z toho byli překvapeni i místopředsedové výboru pro bezpečnost. Ani těm se předseda výboru pro bezpečnosti pan Váňa neuráčil říct, že bude svolán nějaký výbor. Jestli tohle vám přijde normální? Já nevím, co chce ČSSD a pan premiér Sobotka s panem Váňou tajit. Proč nechce předvolat pana premiéra s kandidátem na ředitele GIBS v řádném termínu, s dostatečným časovým předstihem tak, aby všichni měli čas, a ne to svolávat takto pokoutně, bez vědomí místopředsedů i členů a ještě tady lhát, že termín nebyl pevně daný. Byl daný a byl daný na středu na 9. hodinu. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP