(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání.

Nejdříve ještě přečtu omluvu pana ministra zemědělství Mariana Jurečky, který se od 18 hodin omlouvá z resortních důvodů.

Pokračovat budeme pevně zařazenými body, a to v přerušené rozpravě k bodům 66 a 67, tak jak včera rozprava přerušena byla.


Sloučená rozprava k bodům 66 a 67
/sněmovní tisky 637 a 638/

Nejdříve se musíme vypořádat s procedurálním návrhem, který nebyl včera hlasován. (V sále je velký hluk.) Prosím, abyste mě pozorně poslouchali, protože to není úplně běžná záležitost.

Za prvé včera vystoupila paní poslankyně Jana Černochová a navrhla, aby bylo přerušeno do pátečního rána do 9. hodiny. Řekla to včera večer, ale je to návrh procedurální v rozpravě, a přestože jsme dnes po 11. hodině pevně zařadili tyto dva body, přerušenou rozpravu, tento návrh je podle jednacího řádu hlasovatelný, pokud paní poslankyně Černochová upřesní, do kterého pátečního rána myslela. Bude asi potřeba, aby mi to paní poslankyně řekla, a já už to potom nechám odhlasovat. Já cituji ze stenozáznamu, tak se na mě nezlobte, ale je to tak, musíme si to upřesnit. Potom bychom, pokud to nebude přerušeno, museli pokračovat, protože máme ještě dvě přihlášky do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, myslela jsem samozřejmě do pátku tohoto poslaneckého týdne, tedy do zítřka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám. Takže máme před sebou procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, že přerušujeme projednávání bodů 66 a 67 do zítřka do 9. hodiny.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 55, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 55, z přítomných 151 poslance pro 24, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat ve sloučené rozpravě k bodům 66 a 67. Paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová je na svém místě, pan zpravodaj Pleticha je také na svém místě, můžeme tedy rozpravu v klidu otevřít. Nyní pan poslanec Leoš Heger, který je prvním přihlášeným. Není přítomen, budeme tedy pokračovat panem poslancem Michalem Kučerou. Ten také není přítomen, čili i jeho přihláška propadá. (V sále je trvalý hluk.)

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu k bodům 66 a 67 končím.

 

Zahajuji přerušený bod

66.
Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 637/ - prvé čtení

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Nyní tedy k zákonu o zadávání veřejných zakázek, potom požádám pana zpravodaje. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem připravená reagovat na veškeré podněty, které zde včera padly, protože jich tady padlo hodně, ne všechny byly věcného charakteru, nicméně jsem byla požádána, abych tak nečinila, takže tak neučiním, nicméně vám chci sdělit, že -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid! Prosím všechny, kteří mají diskusi nad jiným tématem než jsou veřejné zakázky, aby přesunuli své diskuse do předsálí. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji. Já bych chtěla garantovat všem poslancům, že velmi uvítáme debaty ve výborech, kam patří především právě ta věcná debata. Musím říci, že to, co zde padalo včera, jsou věci, které jsme řešili právě v průběhu našich osmi měsíců, kdy jsme psali ten zákon, i v rámci vypořádání všech připomínek.

Budu velmi ráda, já samozřejmě nemám právo vás o to nějakým způsobem žádat a vy nemáte samozřejmě povinnost to respektovat, ale pokud byste měli zájem, tak jsme připraveni udělat seminář, sednout si s vámi všemi, případně na jednotlivých klubech, a osvětlit vám ten nový zákon, jeho výhody i nevýhody, a reagovat na všechno, co zde včera padlo a co zde určitě bude padat ještě ve druhém čtení. Já jsem připravena samozřejmě ve výborech jednak - prosím, garantuji, že pokud mi čas umožní, pro mě je tento zákon naprostá priorita, protože já osobně vnímám jeho prioritu jako člen vlády a také jako jeho zpracovatel pod mým vedením oproti jiným. Ráda bych sdělila, že bych chtěla požádat - a teď, pokud si to opravdu mohu dovolit - předsedy všech garančních výborů, jednoho garančního výboru a ostatních, zda byste si vyčlenili nejen třeba půl hodiny na tento zákon, jak to obvykle bývá, ale třeba dvě hodiny, abychom opravdu na těch výborech mohli diskutovat tento zákon v detailech. My k tomu budeme připraveni. Můžeme vám udělat prezentace, můžeme se vyjádřit ke všemu, co zde říkal i pan poslanec Luzar i pan poslanec Hovorka, ke všemu vám dáme reakci, jenom vás žádám, pokud by to bylo možné. Pokud to možné nebude, budu navrhovat jiný způsob na výborech, abyste si udělali více času na tento zákon na výborech než jenom 30 minut, jak to obvykle bývá, když tam jdeme zodpovědět jednotlivé zákony.

Já bych všem přítomným chtěla poděkovat, přítomným, kteří jste zde byli včera, chtěla bych poděkovat, že jste tu byli, a chtěla bych také vyjádřit opravdu garanci z mé strany, že se vším, co zde včera padlo, budeme zabývat do detailů, protože já nechci, aby tady z toho nového zákona se stal paskvil, jakým je stávající zákon 137 se svými 21 novelami. Takže za mě opravdu garance maximální součinnosti mé i mého resortu.

Děkuji za pozornost a budu se těšit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Šlechtové. Pokud nemá zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj, tak budeme muset nějakým způsobem shrnout rozpravu. Budeme tedy konstatovat, jestli jsem správně sledoval - žádám tedy pana zpravodaje, pokud neshrnul rozpravu, že nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. To je jeden moment.

Druhý moment je ten, že v průběhu rozpravy, a já nemám šanci se zeptat kolegy Grospiče, který mluvil o prodloužení lhůty k projednání, paní ministryně, a v rozpravě bylo řečeno zkrácení lhůty k projednání na 50 dnů, ale to právě chci vědět od pana zpravodaje, jestli kolega Grospič to dal jako pozitivní návrh v té rozpravě. Já tady nemám stenozáznam. Očekával jsem, že se ho budu moci zeptat.

Pane zpravodaji, jak vy jste sledoval rozpravu. Bylo to tam jako pozitivní návrh, nebo to bylo jako možnost?

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Myslím, že to tam byl pozitivní návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pozitivní návrh. Čili bychom museli hlasovat o prodloužení lhůty k projednání na 90 dnů. Pan kolega Koníček.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Pardon, na 50. Zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 50 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Na 50 dnů - to byla jedna záležitost. Prosím pana kolegu Koníčka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, pan poslanec Grospič opravdu požádal o prodloužení o 90 dnů dokonce, ale já se domnívám, že v rozpravě návrh na zkrácení nepadl. Ten akorát paní ministryně ve svém úvodním slově, ale v rozpravě návrh na zkrácení nepadl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já s vámi nesouhlasím, protože pokud jsem řídil schůzi, paní ministryně reagovala na jednu otázku a obhajovala svých 50 dnů, takže v rozpravě padl. Je otázka samozřejmě, nakolik to přednesl konkrétní poslanec.

Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP