(17.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, znovu se vás ptám na výjimku ze zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat, týkající se tzv. rituální porážky halal. Pro všechny, co halal porážku zvířat neznají, je třeba zopakovat, že tento způsob spočívá ve vykrvení poraženého zvířete přetětím jeho hrdelních tepen při plném vědomí. Toto je v přímém rozporu s dikcí zmíněného zákona, který nařizuje poražené zvíře nejprve omráčit, a potom teprve je možno jej usmrtit a vykrvit. Rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poráženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve ještě vyslechnout recitaci islámských svatých veršů.

Vy jste mi v květnu na tomto fóru mj. odpověděl: Na rovinu říkám, v řádu jednoho dvou měsíců, a tento termín vám opět připomínám, chci ukončit jednání, jestli budeme schopni nalézt kompromisní řešení tak, abychom dokázali naplnit to, aby porážka byla minimálně bolestná, anebo potom v tomto případě zvažuji opravdu vážné ukončení těchto výjimek, které v České republice jsou od roku 1993 umožňovány. A já vás v květnu také požádal o písemnou informaci, ale od té doby je již, bohužel, ticho po pěšině. Já ovšem možná k vaší politické smůle bohužel nezapomněl. Podle mých zpráv od zástupců rozličných sdružení na ochranu zvířat jste se jaksi zavzdušnil v planých diskusích s náboženskými obcemi, což je samo o sobě dosti zvláštní, neboť přirozeně není v zájmu těchto obcí, aby zmíněná výjimka byla zrušena.

Proto mi zde ještě jednou jasně, a prosím také písemně, odpovězte, jak jste daleko s realizací vašeho veřejného slibu. Nebo to bylo z vaší strany pouze populistické vyjádření ve smyslu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a slovo má pan ministr zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, vážený pane poslanče Valento. K vaší interpelaci musím říct několik faktů. Tím prvním, asi nejzásadnějším, o kterém jste tu tak emočně hovořil - je potřeba si uvědomit, že v principu halal porážka pro muslimskou obec je výrazně totožná s košer porážkou pro židovskou obec. Je potřeba si říct, že když principiálně tady mluvíte o něčem, tak hovořte tedy o celkovém problému, nejenom ve vztahu k jedné náboženské obci, ale k oběma náboženským obcím.

Pak si ještě dovolím říci, že vaši informaci s odříkáváním modlitby jsem rozporoval už i minule a rozporuji ji i dnes, protože to není ten důvod. Důvod je ten, aby to zvíře bylo vykrveno, a proto tato porážka probíhá tady tímto způsobem, kdy ještě v průběhu toho vykrvování je v činnosti nějakou dobu srdeční sval, který lépe pomáhá vykrvení toho zvířete a následně toho masa.

Pokud jde o ty další věci, jednání jsme zahájili v průběhu prázdnin. Já jsem na počátku těch jednání byl přítomen, na jednom jednání se zástupci židovské obce, tak zástupci muslimské obce, následně jsem požádal svého komoditního náměstka pana Šnejdrlu, aby v těch jednáních pokračoval, což oni ještě pokračují a ta jednání neukončili, tudíž já dnes nemám ještě konečné rozhodnutí, jestli se rozhodneme tu výjimku zrušit, či nikoliv. Není otázka populismu, prostě říkám, že ta jednání nebyla ukončena. To je to, co vám v tomto okamžiku mohu dát jako informaci. Pokud to vyžadujete, jak jste to řekl, velice rád vám toto dám i v písemné formě. Takže to je asi to klíčové, co vám na to mohu odpovědět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Valenta má ještě doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane ministře. Samozřejmě si na tu vaši odpověď počkám a tentokrát už ji budu sledovat opravdu bedlivěji než naposled. Tak jste mi to také minule víceméně slíbil, a nic se nestalo. Ale nebudeme se dohadovat o tom, jestli to je výjimka pro židovskou obec, nebo pro muslimskou obec. Tohle není předmětem tohoto. Já bych vám jen opět citovat, co vy jste prve řekl: Experti na veterinární lékařství dnes dávají jiné posudky ve vztahu ke ztrátě vědomí velkých hospodářských zvířat v případě skotu, která podle některých studií není v řádu sekund či desítek sekund, ale říkají, že tu jde čas ztráty vědomí přes 120 sekund, což už je doba, kdy lze obecně říci, že zvíře v ten okamžik prokazatelně trpí. Takže o to mi jde přesně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli pan ministr ještě chce využít možnosti na odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Tak samozřejmě to, co jste řekl, já vám nerozporuji, to stále trvá a my si tyto věci analyzujeme, jestli je to možné, protože v některých zemích světa se podařilo najít konsenzus, kde tamní židovské, případně muslimské obce se se státní správou dohodly na tom, že nějakou formu omráčení tam umožní, a to je to, o čem my s těmito zástupci jednáme. Potom bychom se měli rozhodnout, že buďto to upravíme, anebo tu výjimku zrušíme. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a tato interpelace končí. Ještě předtím, než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval došlou omluvu paní poslankyně Jitky Chalánkové od 18.15 hodin z pracovních důvodů z dnešního dalšího jednání.

Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje pana ministra Daniela Hermana. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, musím se vám k něčemu přiznat. Ve včerejší rozpravě nad návrhem státního rozpočtu jste mi naprosto dokonale zamotal hlavu, a to mnohem víc, než si myslíte. K pozměňovacímu návrhu, který by měl posílit dotační programu na Ministerstvu kultury na obnovu kulturních památek, jste uvedl následující: Samozřejmě že tento pozměňovací návrh obsahuje potřeby, které by jistě obnově našeho památkového fondu výrazně prospěly a pomohly. Na druhou stranu jako člen vlády vnímám mantinely reálných možností a musím říci, že ten fakt, že i na příští rok máme jen na obnovu památek vyčleněnu jednu miliardu na národní kulturní poklad, zhruba tři čtvrtě miliardy na další památkové dotační programy, tak je to, myslím, hladina, která je velmi zajímavá. A jednání s Ministerstvem financí se vyvíjí vždy velmi pozitivně. Já po této stránce oceňuji vstřícnost, se kterou se k této problematice stavíme. To znamená, rozumím tomuto návrhu, chápu jej, ale jako člen vlády rozumím také tomu, co je možné a co možné není. To znamená, s tou mírou racionality přistupujme k těm návrhům, které zde zaznívají, ač meritum a zájem, které vyslovují, je jistě dobrý. Ale znovu říkám, nemůžeme se pohybovat v nějakých kategoriích nereálných možností.

Já teď nevím, jestli ano, nebo ne, jestli pozměňovací návrh má, nebo nemá vaši podporu, ale spíš se bojím, že vaši podporu nemá. A ujišťuji vás, že se mi kvůli tomu včera velmi špatně usínalo.

Abych vysvětlila, proč jste mě tak zaskočil. Na jednání výboru pro školství, mládež, kulturu a tělovýchovu, které se uskutečnilo, jste totiž uvedl, že tento návrh vaši podporu má. Vážený pane ministře, uklidněte mě prosím a potvrďte, že váš slib pronesený na výboru stále platí, že miliarda pro památky v příslušných dotačních programech Ministerstva kultury je i nadále naším společným cílem (upozornění na čas), kterého bychom chtěli dosáhnout už ve státním rozpočtu na rok 2016, a že tento návrh podpoříte i ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, nezlobte mě, máte potom ještě minutu na doplňující otázku, tak dodržujte prosím časy. Tak pan ministr Herman odpoví. Prosím, pane ministře, máte svých pět minut.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové. Já opět chci poděkovat vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní poslankyni Kovářové za její podporu kulturních památek. Myslím, že i ta výstava zde v aktech je velmi demonstrativní, jasná a pozitivně ukazuje ty potřeby, které jsou. To znamená, děkuji, že jste, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně, zde zopakovala ty základní teze z mého včerejšího vystoupení. Ano, meritorně váš návrh moji podporu má a plně s ním souhlasím, protože je to něco, co by našemu fondu pomohlo. Na druhou stranu opět zopakuji, že se musíme skutečně pohybovat v mantinelech reálných možností. A já naslouchám při zasedáních vlády těm prioritám, které vláda má, jsou to dnes skutečně otázky bezpečnostní, což asi každý chápe, a chápu, že se musíme nějakým způsobem vypořádat i s těmi globálními výzvami. Samozřejmě, pokud by nebyla zabezpečena bezpečnost naší země, nebudou zabezpečeny ani památky. To znamená, že po této stránce zde chci být loajálním členem naší koaliční vlády a vnímat ty potřeby tak, jak je vláda ve svém sboru nastaví. Nicméně meritorně mou podporu ten návrh má.

Ale abych byl konkrétní. Program péče o národní kulturní poklad je pro rok 2016 rozpočtován ve výši jedné miliardy korun, což představuje 8,5 % výdajů naší kapitoly. Do této částky se promítá usnesení vlády ze 16. června 2014 k přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017, na jehož základě byly navýšeny tehdy platné výdajové rámce, a to o jednu miliardu na každý z těchto roků, což jsou peníze, myslím, velmi zajímavé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP