(17.20 hodin)

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený nepřítomný pane ministře (Dienstbiere), na této schůzi Poslanecké sněmovny jsme se dostali jako k první vlaštovce, k první novele schváleného služebního zákona. Všichni asi víme, že v souvislosti s nutností řešit problémy v české diplomacii. Těch záležitostí, které se objevují velmi rychle po schválení služebního zákona a které ukazují na jeho problematičnost, je ovšem více. Jednou z takových důležitých věcí je upozornění ze strany předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dany Drábové, že praktická aplikace tohoto zákona vede k tomu, že se fakticky znemožňuje možnost postupné obnovy zaměstnanců tohoto úřadu na principu odbornosti. Že zkrátka důsledky toho zákona vedou k tomu, že se do výběrových řízení nikdo nehlásí, protože takové odborníky není možné adekvátně zaplatit. My jsme opakovaně upozorňovali na problém prostupnosti vůči akademické sféře i soukromé sféře.

Já tuto interpelaci směřuji na vás, protože mě zajímá, zda v současné době na úrovni vlády České republiky probíhá nějaká první reflexe v důsledku schválené podoby služebního zákona, zda sama vláda připravuje v diskusích mezi jednotlivými resorty ve vyhodnocení podnětů tohoto typu nějakou novelizaci. Náš poslanecký klub podal několik pozměňovacích návrhů, kterými se snažíme ty první postřehy s platností služebního zákona řešit, a já očekávám, že jako obvykle zazní argumentace, že poslanecké pozměňovací návrhy jsou nesystémové, že je potřeba počkat na systémové řešení ze strany vlády. Proto už předem chci získat tu informaci, zda je taková argumentace relevantní, zda se na úrovni vlády nějaké takové vyhodnocení připravuje, abychom případně mohli argumentovat, že to není pravda, že náš postup je racionální a že naše návrhy představují tu příležitost, jak se dostat k urychlenému řešení. Bohužel skutečnost, že pan ministr není přítomen a lhůty, které souvisejí s odpověďmi na interpelace, můžou vést k tomu, že tuto odpověď, zda se na úrovni vlády na tomto pracuje, získám až v době, kdy mi bude takříkajíc k ničemu v souvislosti právě s tou naší iniciativou pozměňovacích návrhů, přesto bych byl rád, kdyby se pan ministr jako předseda Legislativní rady vlády vyjádřil, zda už taková nějaká činnost probíhá.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Adamová stahuje svou interpelaci, takže slovo má pan poslanec Leoš Heger, který interpeluje pana ministra zdravotnictví.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, moje druhá interpelace na nepřítomného ministra zdravotnictví bude poměrně stručná a týká se zdravotního zajištění a zejména zdravotního pojištění cizinců. Otázka tohoto zajištění znovu vyplula a objevily se diskuse vybuzené množstvím hrozících migrantů, přestože dosud jich příliš k nám nedorazilo. Ale nelze zapomenout, že je tady už etablováno množství cizinců, kteří to zdravotní pojištění uspokojivě vyřešené nemají. Týká se to cizinců, kteří zde většinou trvalý pobyt udělen nemají, ale jsou zde zaměstnaní, a zejména jejich děti a manželky, kteří nemohou spadnout do systému veřejného zdravotního pojištění. Mají řadu problémů jak s cenou, tak krytím a různými výlukami komerčního zdravotního pojištění.

Zdravotní výbor již několikrát vyzýval Ministerstvo zdravotnictví k řešení tohoto problému, který je zatím stále odsunován. Můj dotaz zní, zda se v tomto směru toho času na ministerstvu něco připravuje, nebo ten problém leží stále zatím ještě neřešen. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Šincla.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že pan ministr tady opět není, tak bych se vzdal své interpelace a doufám, opravdu doufám, že už pan ministr konečně začne plnit své povinnosti, tak jak říká často v médiích a na veřejnosti, začne opravdu makat, to znamená tady, konkrétně v Poslanecké sněmovně, a bude odpovídat na interpelace poslanců. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Olgu Havlovou, která bude interpelovat pana ministra spravedlnosti.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, po demonstraci 17. listopadu na Albertově v Praze jste zveřejnil vyjádření, že kdo podněcuje k nenávisti k některým náboženstvím, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, jak říká § 356 trestního zákona. Dále jste v rozhovoru k demonstraci tisíců občanů na Albertově řekl: Policie má ze zákona povinnost stíhat všechnu trestnou činnost, o které se dozví. A mám pocit, že policistů tam, myšleno na Albertově, bylo poměrně hodně.

Pane ministře, na Albertově byli zástupci Úsvitu - národní koalice, zástupci Bloku proti islámu s dalšími tisíci lidmi a žádné projevy nenávisti zde ani v nejmenším nezazněly. Já doufám, že jste si dobře ověřil, co na Albertově přesně padlo, než jste jako ministr spravedlnosti České republiky začal do médií mluvit o tom, že policie má povinnost stíhat projevy z Albertova. A pokud do médií říkáte, a zde jsem vás citovala, že policistů na Albertově bylo dost, aby začali stíhat, chci po vás jasnou odpověď, kdo z vystupujících na Albertově má být stíhán a za jaké výroky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste vytrhla z kontextu tu větu a otočila jste ji přesně opačným směrem. To byla odpověď na otázku, zda budu podávat nějaké trestní oznámení. A já jsem na to řekl, že policie má ze zákona povinnost stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, a že policistů bylo, pokud je mi známo, na Albertově hodně. To znamená, že nechávám na policii, aby posoudila, zda se tam stal nějaký trestný čin, a spoléhám na to, že pokud tam nějaký viděla, já na tom Albertově ani nebyl, tak ho bude také stíhat. A všimněte si, že jsem se ani poté už k tomu nikdy nevyjádřil a nebudu se dále vyjadřovat z toho důvodu, že nechci, aby to vypadalo, že ministr spravedlnosti vytváří tlak na to, aby někdo byl nějak stíhaný.

Já jsem v určité chvíli považoval za vhodné upozornit na to, že v trestním zákoníku máme nějaké ustanovení, protože jsem měl pocit, že začíná docházet k tomu, že veřejnost se blíží k jeho hraně, možná ji i překračuje a možná ani neví, že v trestním zákoníku takové ustanovení je. Takže to byla moje role a všechno ostatní je na někom úplně jiném a já s tím nemám nic společného a mít nebudu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Já bych jenom chtěla říct panu ministrovi, že jsem nic z kontextu nevytrhla, protože podáte například trestní oznámení jsem se vás vůbec neptala, to se vás ptali novináři v iDNES. Já to tady mám vytisknuté. A jako ministr byste neměl předjímat takové věci a měl byste si být ve věcech jistý. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře, pokud máte zájem.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán No to je to, co jsem říkal, že se mě ti novináři ptali, jestli podám trestním oznámení. Tak jsem si to dovolil k tomu doplnit. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Jiřího Valentu, který bude interpelovat pana ministra zemědělství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP