(17.10 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s aktuálním děním kolem trati Mladá Boleslav - Nymburk a všejanské spojky. V současné době probíhá stavba s názvem zvýšení kapacity Nymburk - Mladá Boleslav 1. stavba. Jedná se o stavbu, jejímž cílem je trať zkapacitnit pro potřeby nákladní dopravy v souvislosti s požadavkem společnosti Škoda Auto, a. s. Obsahem této části je řešení v úseku Luštěnice - Mladá Boleslav. Předpokládané dokončení stavby je v prosinci roku 2016. Investiční náklady jsou 920 milionů korun. V přípravě je rovněž stavba s názvem zvýšení kapacity Nymburk - Mladá Boleslav 2. stavba. Její zahájení se předpokládá v říjnu 2017, dokončení pak v prosinci roku 2018 a náklady na stavbu jsou 505 milionů korun.

Návrh řešení všejanské spojky je součástí připravované aktualizace studie proveditelnosti Praha - Liberec, která posoudí veškeré možnosti modernizace železniční infrastruktury v tomto směru. Pro další postup bude nutné zajistit zpracování studie proveditelnosti modernizace železničního spojení Praha - Liberec s cílem nalezení ekonomicky efektivní varianty. To se bohužel dosud za posledních deset let nepodařilo. V současné době SŽDC připravuje zadání této aktualizace.

Ministerstvo dopravy souhlasí s tím, že vybudování krátkého úseku mezi Milovicemi a Čakovicemi je zajímavou možností v rozvoji železniční infrastruktury na území Středočeského kraje. Samostatné řešení zřízení novostavby všejanské spojky bez současného řešení navazujících úseků železniční infrastruktury by mohlo mít nepříznivý vliv na posouzení veškerého přepravního potenciálu se současným negativním vlivem na ekonomické hodnocení zmíněného záměru. Po zpracování aktualizace studie proveditelnosti se předpokládá nalezení a schválení ekonomicky efektivní varianty modernizace vhodné k další přípravě. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se pana poslance, zda chce vystoupit. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Pane ministře, chtěl bych vám poděkovat za tuto odpověď, byť je tedy v obecných informacích, které jsou mi také obecně známé a dostupné. Chtěl bych vás ujistit, že dnes máme 26. listopadu, jestli se nepletu, a zatím žádná rekonstrukce trati 071 z Nymburka do Mladé Boleslavi nepočala. Možná že je rovněž ve fázi příprav či záměru a bude se tak dít na sklonku letošního roku.

K té zamýšlené studii bych chtěl jenom říci, že rozumím i tomu, že je předpokladem zkapacitnění této trati a potom realizace všejanské spojky. Nicméně bych vás chtěl požádat, aby Ministerstvo dopravy tuto věc bralo jako vážnou prioritu, která by výrazně pomohla železniční dopravě nejen v tomto regionu, ale i ve spojení Prahy s Mladou Boleslaví a Libercem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane poslanče, jenom pro upřesnění, ta stavba zvýšení zkapacitnění trati Nymburk - Mladá Boleslav je v přípravě a faktické zahájení se počítá až za rok a půl, takže proto to ještě nezačalo. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Radku Maxovou, která bude interpelovat paní ministryni školství.

 

Poslankyně Radka Maxová: Vážená paní ministryně, v únoru byl vyhlášen rozvojový program pro navýšení platů ve státním sektoru. Chvíli se nic nedělo a v červnu vyhlásilo Ministerstvo školství a mládeže rozvojový program pod číslem 19436/2015-2 pro soukromé a církevní školy a smazal se tím nerovný přístup. V listopadu tohoto roku byl vyhlášen opět rozvojový program na zvýšení platů ve státním sektoru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy říká, že peníze z roku 2015 do října dostanou tyto školy v normativech v roce 2016, což je v pořádku. Peníze od listopadu 2015 a navýšení, které proběhne v roce 2016, dostanou v normativech až v roce 2017, což je dle mého názoru extrémní diskriminace, která tu ještě nebyla. Zpoždění dorovnání financí dosáhne až 14 měsíců. Dle mého názoru by mohlo Ministerstvo školství pokračovat v únorovém scénáři a vytvořit pro soukromé a církevní školy rozvojový program pro dorovnání financování vyhlášené 1. listopadu, a to co nejdříve. Doplňuji, že za předcházejících ministrů byly v drtivé většině rozvojové programy vyhlašovány pro všechny typy zřizovatelů ve stejných termínech a za stejných podmínek. Nevidím tedy důvod, proč by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo dělat rozdíly mezi příjemci, což jsou v konečném důsledku žáci.

Ráda bych vás tedy požádala o dopřesnění informací, zdali opravdu ten rok 2017 je správně napsaný, tak jak jsem obdržela. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní ministryni.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na základě interpelace paní poslankyně potvrzuji, že skutečně nedošlo k navýšení finančních prostředků pro soukromé školy. Důvodem je odlišná právní regulace soukromých škol oproti školám veřejným z hlediska financování. Nejde o to, že bychom chtěli soukromé školy obrat o jejich nějaké oprávněné nároky, ale jde skutečně o způsob financování, kdy podle jejich zákona částka, která je jim přikazována, vychází z předchozích ročních normativů uplynulého roku. To znamená, že pro soukromé školy jsme v souladu se zákonem učinili tolik, že v návrhu rozpočtu pro rok 2015 jsme vybojovali tu část prostředků, která odpovídala navýšení z roku předchozího, takže to je ta částka, kterou dostali, ale vlastně o rok později. A stejně tak jsme pro rozpočet 2016 u Ministerstva financí uplatnili sumu a získali ji pro soukromé školy z hlediska zvýšení roku 2015. To znamená, z hlediska způsobu financování dostávají soukromé školy zkrátka navýšené prostředky o rok později. Takže tolik stručně. Veškeré prostředky navíc, které byly případně diskutovány odborně a byly i z mé strany vůči Ministerstvu financí uplatňovány, byly odmítnuty. A co se týká let předchozích, tak v předchozích letech před naší vládou ty problémy nevznikaly, protože nedocházelo k navyšování tarifů, to znamená nedocházelo k těmto rozdílům. Tolik stručně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda paní poslankyně chce vystoupit. (Chce.) Prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Ještě jednou bych se chtěla zeptat, protože to 2017 tam nezaznělo. Zaznělo tam 2016. Tak jestli dochází k tomu zpoždění o 14 měsíců.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ano, přesně tak. Takže k tomu navýšení, které vlastně fakticky bude 2016, tak stejně budeme vyjednávat vůči nárokům soukromých škol ve směrných čísel rozpočtu pro rok 2017.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím paní poslankyni Pavlínu Nytrovou, která bude interpelovat pana ministra Dienstbiera. (Ten je nepřítomen.) Prosím.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážený pane ministře, svou interpelaci začnu dost neobvykle. Moje dnes 92letá babička ve svých studentských letech docházela do romských rodin, kde bylo jejím úkolem učit děti v těchto rodinách český jazyk, matematiku, dále je měla učit připravovat se do školy, základním hygienickým návykům a podobně. Jak jsem uvedla, mé babičce je letos 92 let. A já se ptám: Kam jsme za těch více než 70 let romské etnikum posunuli? Kolik procent Romů má středoškolské vzdělání? Kolik procent Romů má vysokoškolské vzdělání? Kolik stojí integrace Romů do naší společnosti peněz? A jaký je z těchto lidských i finančních investic celkový efekt? Kolik procent z romské populace vzhledem k populaci většinové aktivně pracuje rok a déle? Jaké máme výsledky z integrací a vzdělávání romské populace?

Vážený pane ministře, neděláme někde chybu? Neměli bychom pracovat s romskou populací jinak? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Odpověď obdržíte písemně. Prosím, pan poslanec Kučera stahuje, takže prosím pana poslance Novotného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP