(16.10 hodin)

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, v březnu 2014 byl poslancům rozeslán senátní návrh novely zákona o hmotné nouzi, sněmovní tisk 156. Teprve v prosinci loňského roku pak byl zákon v prvním čtení schválen Sněmovnou. Poměrně záhy byl projednán na výboru a od té doby, tedy téměř rok, se na něj nedostalo. Vím, že je to senátní návrh, nicméně i při projednávání ve výboru bylo zřejmé, že je shoda napříč politickým spektrem nad nutností větší podpory veřejné služby, což je hlavní záměr novely. V současné době je míra nezaměstnanosti v České republice rekordně nízká. Činí 4,8 %. Za to samozřejmě můžeme být vděčni, ale neměli bychom se tím nechat uchlácholit. I přes příznivý trend stále zůstává velká skupina dlouhodobě nezaměstnaných. Naší snahou by mělo být, aby nezůstávali dlouhodobě závislými na sociálních dávkách, ale snažili se dostat zpět do pracovního procesu. Zpět k způsobu života, který je založen na vlastním úsilí se o sebe a svou rodinu postarat, bez trvalé pomoci státu.

Veřejná služba má za cíl právě tyto občany aktivizovat, resocializovat, motivovat k návratu na pracovní trh, ale i si uvědomit, že normální je pracovat. Vážená paní ministryně, ptám se vás tedy, proč neusilujete o znovuzavedení veřejné služby. Zda považujete tento instrument za přínosný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych jenom na začátek ráda připomněla, že veřejná služba tady docela fungovala až do doby, než byla pozměněna panem exministrem Drábkem z TOP 09, takže ji tedy Ústavní soud musel zrušit.

Nicméně co se týče senátního návrhu, tak my jsme se jako Ministerstvo práce podíleli na pozměňovacím návrhu tady k tomuto návrhu, a to v tom směru, aby tam bylo zavedeno více ochranných prvků a aby to bylo více motivační. To znamená pro ty lidi, kteří jsou skutečně dlouhodobě nezaměstnaní, aby tam byla více odstupňována ta odměna, než je v senátním návrhu. A zase pro lidi, kteří potom padají do určitých kategorií, kde opravdu není třeba i ta dlouhodobá nezaměstnanost úplně jejich vina, když se jedná o lidi nad nějaký věk, tak aby to.. případně zdravotně postižené atd., aby to na ně nedopadlo příliš tvrdě. My jsme to vypracovali, dohodli jsme se, pozměňovací návrh nesla paní poslankyně Kailová. Takže my souhlasíme s principy, ale já nejsem ani poslankyně. A vlastně upřímně řečeno mě ani nenapadlo dělat třeba vládní návrh, protože jsem věděla, že ten už tady je. A my jsme se podíleli na pozměňovacím návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za jasnou odpověď. Prosím, paní poslankyně, máte slovo a doplňující otázku.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Chápu, že je to i vaším zájmem, tak já si dovolím zítra navrhnout, abychom tento bod zařadili na projednávání, a uvidíme, jak se k tomu Sněmovna postaví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Adamové. Přejdeme k další interpelaci. Paní poslankyně Jana Hnyková bude interpelovat paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci praktického zavedení inkluze do praxe. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně - už se nám vrátila, to jsem ráda. Minulý týden na pozvání mých kolegů jsem navštívila Zlínský a Olomoucký kraj a při debatách se starosty ve Zlínském kraji jsem se dozvěděla, jaké mají starosti s připravovanou inkluzí, která by měla začít od 1. září 2016. Navštívila jsem praktickou školu v Bystřici pod Hostýnem. Zde jsem se dozvěděla, že paní ředitelka ani ostatní pedagogové a ani pan starosta nemají žádné informace o plánovaném procesu inkluze. Den nato jsem navštívila město Přerov. I zde jsem se ptala na tuto situaci a dostala se mi zpětná vazba stejná, tak jako v Bystřici. Nebýt neziskové organizace Pavučinka, která iniciovala seminář k této problematice, kde byli i vaši pracovníci ministerstva, tak by také nic nevěděli.

Proto se vás, vážená paní ministryně ptám, jak budou informovány základní školy, praktické školy a starostové jednotlivých obcí o připravované inkluzi. Protože jich se to bude nejvíce dotýkat. Do jakého termínu budou zmiňované instituce o situaci obeznámeny? Co bude se speciálními pedagogy v praktických školách? Budou si muset udělat aprobaci, hledat si jiné místo? Kde najdou uplatnění? A poslední moje otázka - jak zajistíme dostatek asistentů pedagogů do základních škol? Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové a poprosím paní ministryni školství. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní poslankyně Hnyková. Dovolte, abych zareagovala na vaši interpelaci.

Především bych chtěla říct, že jsem už průběhu podzimních měsíců právě po návštěvách regionů z mé strany zjistila podobnou situaci v návaznosti na tedy schválení novely školského zákona, ke které došlo z hlediska podpisu pana prezidenta v květnu letošního roku, s tím, že od té doby jsme udělali následující.

Co se týká jednání ohledně implementace společného vzdělávání v návaznosti na tuto novelu se zástupci krajů, tak ta proběhla od března do prosince tři. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků z hlediska toho, co se vyžaduje tato novela, tak proběhlo od začátku tohoto roku doposud šest těchto seminářů. Jednání z hlediska ředitelů v rámci poradenských zařízení proběhla zase tři. Od jara doposud z hlediska vzdělávání v regionech, kde je to opět určeno pro pracovníky školských poradenských zařízení, tam jich proběhly desítky z hlediska krajských pracovišť i školních poradenských zařízení. Stejně tak proběhly tři jednání vedoucích pracovníků SPC. Bylo proškoleno na třech kurzech, nicméně s vícero termíny, dalších padesát lektorů, tzv. implementátorů, právě tohoto nového způsobu vzdělávání v souvislosti s novelou školského zákona pracovníky NIDV a pracovníků NIDV ze strany Národního ústavu pro vzdělávání. Stejně tak proběhly porady odborných pracovníků NIDV z hlediska přípravy šablon OP VVV. Stejně tak proběhla školení ohledně postavení školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Vedle toho proběhla jednání vedoucích krajských pracovišť NIDV z hlediska společného vzdělávání. Tady podotýkám - od září proběhla dvě a do konce roku proběhnou ještě další dvě a v roce 2016 předpokládáme každý měsíc. Současně bude probíhat v období březen až červen 2016 úvodní vzdělávání ředitelů škol, tedy ve všech oblastech vzdělávání, MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, v oblastech zaměřených na porozumění podpůrných opatření a jejich zavádění do praxe ze strany NIDV. Rovněž proběhl již informační seminář pro krajské zřizovatele, krajské úřady dne 4. 11. 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP