(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Josef Zahradníček přednese 13. interpelaci. Bude interpelovat nepřítomného pana ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci migrace v Itálii. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, kolegyně a kolegové, přeji příjemné a dobré odpoledne. Není to tak dávno, co jsme byli svědky toho, jak statisíce migrantů využívaly cestu do Evropy přes Itálii. Nevím a ani netuším, co se stalo, ale již několik týdnů, možná měsíců není v médiích zmínka o tom, že by Itálie měla problém s uprchlíky, kteří míří do Evropy. Proto se vás ptám, vážený pane ministře, a prosím pravdivě a jednoznačně odpovědět na otázky: Co se stalo, že je v Itálii klid? Jaké ponaučení by si měla vlastní Evropa vzít z přístupu a příkladu italské vlády k péči o uprchlíky, že se jí v tak krátké době podařilo vyřešit tak velký problém na svém území?

Děkuji poslancům za pozornost a vám za písemnou odpověď a přeji brzké a rychlé uzdravení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně.

Čtrnáctou interpelaci přednese pan poslanec Zdeněk Soukup, je-li přítomen. Není tomu tak, proto jeho interpelaci ruším. Přejdeme k interpelaci 15. a tu přednese pan poslanec Karel Rais a bude interpelovat ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci eJustice, stavu a perspektivy. (Poslanec Zdeněk Soukup se dostavil.)

Budu vstřícnost sama, pane poslanče, pokud proti tomu nikdo nevznese námitku, a nechám vám tu interpelaci ještě přednést. Omlouvám se. Nicméně jednací řád v tomto směru hovoří jasně.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Takže já děkuji, pane předsedající. (Hovoří udýchaně.) Vážený pane ministře, z mešit na území České republiky i z některých mediálních vystoupení muslimských představitelů zaznívají výroky, které podle mého názoru naplňují podstatu § 356 trestního zákona. Ocituji z článku 1: Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství nebo třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Teď k těm výrokům. Hassan Alrawi, šéf brněnských muslimů, radí členům své obce, jak mají vychovávat děti. Cituji: Tvá povinnost je v tomto období naučit ho milovat islám, nauč ho nenávidět kufr. Kufr, to znamená kafíry, nevěřící, kteří nevěří v Boha. Známé jsou výroky Vladimíra Sáňky, předsedy Muslimské obce v Praze. Veřejně obhajuje zabíjení izraelských civilistů Palestinci. Je to doložitelné. Udělal jsem si doslovný záznam výroku ředitele Muslimské unie v České republice Mohameda Abbase ve dvou televizních pořadech. Pléduje v nich na zavedení muslimského práva šaría pro české muslimy, hlavně ona ustanovení vztahující se k ženám. Myslím, že je netřeba z muslimského kodexu citovat. Já jsem si udělal ten výtah, předám ho panu ministrovi.

Otázka pro pana ministra: Muslimské obce získaly před deseti lety nebo jedenácti lety od Ministerstva kultury registraci prvního stupně. Sledujete, jestli neporušují pravidla, která z registrace plynou? Otázka druhá: Je možné při závažných důvodech registraci zrušit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra kultury o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za tento dotaz panu poslanci. Já plně souhlasím s tím, že pokud kdokoli porušuje právní řád České republiky, tak je třeba, aby proti němu bylo postupováno v souladu s našimi předpisy a zákony. To je naprosto namístě.

Co se týká vaší otázky. První stupeň registrace neznamená nic víc než pouze to, že se konstatuje fakt. Teprve druhý stupeň, tzv. druhá registrace, umožňuje provozování tzv. nadstandardních práv, tzn. participaci na právním řádu České republiky v případě třeba uzavírání sňatků, vstup do škol, nemocnic, různých zařízení zdravotních, vězeňských, armády, policie. Tento druhý stupeň samozřejmě má už určité velmi konkrétní podmínky, které musí být splněny. V žádném případě muslimské obce tyto podmínky nesplňuji, ale ony to samy vědí, takže ani o ten druhý stupeň registrace nežádají. I kdyby o to letos, teď, v tuto chvíli, požádaly, jako že se to nestalo, tak ještě deset let od té žádosti nemají nárok na to, aby jim bylo vyhověno, čistě z toho důvodu, že dosud nepředložily ani jeden rok výroční zprávu o své činnosti. To je jedna ze základních podmínek. Takže i kdyby o to požádaly teď a splnily by početní cenzus potřebný k tomu, aby mohly o tento druhý stupeň požádat, tak ještě deset let na to právo nemají.

Co se týká toho obsahu, samozřejmě, toto sledováno je a ve chvíli, kdy by tedy došlo ke kolizi s našimi zákony, tak samozřejmě orgány činné v trestním řízení pak musí konat. To tedy není Ministerstvo kultury, ale pochopitelně zákony se musí vztahovat na kohokoli. Já s vámi plně souhlasím, že není možné jakýmkoli způsobem zneužívat, ať je to mešita, nebo jakýkoli jiný duchovní prostor, k činnostem, které jsou v protikladu k soužití, respektování lidských práv, a pokud se to někde děje, je třeba na to upozorňovat a velmi jednoznačně postupovat.

Takže ještě jednou za Ministerstvo kultury, za náš resort v rámci našich pravomocí, i kdyby teď, v tuto chvíli muslimské obce požádaly o ten druhý stupeň, minimálně deset let na něj nárok nemají. Ale ony to vědí, to znamená, že o to ani nepožádaly.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana poslance o doplňující otázku.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Teď nejsem tak udýchaný, takže budu plynulejší. To tedy znamená, pane ministře, že v podstatě k ohlášení té církve stačí pouhé ohlášení, to znamená, že i scientisté nebo ostatní církve nebo sekty, které jsou evidentně už od začátku v rozporu s naším právním řádem a s našimi zvyklostmi apod., tu registraci dostanou?

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman To jsou právě otázky těch dvou stupňů registrace. Druhý stupeň, kterému se těší církve a náboženské společnosti etablované v České republice, ten vychází z určité praxe, která zde je. Některé tady působí staletí, některé tady působí desetiletí, jejich učení je známé, a to jsou ty, které mají právo participovat nějakým způsobem na životě společnosti, jak jsem řekl. Ty, které nesplňují tyto předpoklady, nemají právo tento druhý stupeň registrace obdržet, pouze je konstatováno, že na území České republiky působí, aniž mají jakékoli právo vstupovat do jakýchkoli právních vztahů. To znamená, pouze se konstatuje, že zde tato skupina působí, ale nemá žádná zvláštní práva.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi kultury za jeho odpověď a nyní se ke slovu dostává pan poslanec Karel Rais, který bude interpelovat pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci eJustice, stavu a perspektivy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, pánové ministři. Jsem rád, že jsem byl vylosován relativně později a že jsem slyšel část interpelace poslankyně Nytrové na pana ministra Roberta Pelikána i jeho odpověď ve věci živelné digitalizace soudů a justice. Netušil jsem, že je to tak dramatické, a domnívám se, že zavedením té skutečně eJustice v tom klasické vydání, nikoli to, že budu mít 50 informačních systémů, které nejsou schopny se domluvit, a budeme muset potom chodit přes podatelny, tak si myslím, že zavedením té eJustice by se výrazně zefektivnily a zrychlily opakující se úkony a taky by se zabránilo častému nešvaru, který spočívá v tom, že v podstatě spisy se podobají dost často trhacím kalendářům, protože se prostě ztrácejí některé materiály. Jestli je to z toho důvodu, že někteří soudci a státní zástupci zneužívají razítko se lvíčkem ve svůj prospěch, to nevím samozřejmě, ale v každém případě by takovýto předmět podnikání v uvozovkách jim byl tímto způsobem odebrán.***
Přihlásit/registrovat se do ISP