(15.40 hodin)

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že aspoň ministr obrany, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vás uspokojí. A zároveň možná, že by bylo dobré občas ředit si některé analytické výstupy pana Štefce ještě nějakým jiným zdrojem. Ale to je na vás, prostřednictvím pana předsedajícího.

Já si nemyslím, že všechno, co je publikováno, přesně vystihuje to, co se událo. Nevím, jestli někde byla publikována, možná ano, ta mapa, kde je vidět výběžek na jihovýchodní turecké hranici, kde došlo k narušení. Já jenom vím bezpečně, že k narušení vzdušného prostoru u aliančních zemí došlo v minulých měsících opakovaně, a to v nejrůznějších částech toho aliančního území, například v Pobaltí nebo u norských hranic, ve výsostných vodách i ve vzdušném prostoru, ale také k tomu došlo u Islandu, a v jednom případě u Švédska málem došlo ke katastrofě a srážce s civilním letadlem. Je to bohužel běžný nástroj jakéhosi testování protivzdušné obrany v rámci vojenské strategie a také test odhodlání reagovat na jisté provokace, řekněme, nějakým razantnějším způsobem.

Zasedala k tomu Severoatlantická rada na úrovni velvyslanců s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a tam došlo k názorové shodě, že Turecko má právo na přiměřenou ochranu svého vzdušného prostoru. To, že je to svým způsobem extrémní případ, tento konkrétní, na tom asi objektivní pozorovatel najde shodu v tom smyslu, že ten přelet výběžku tureckého území se měřil v řádu desítek vteřin a že ruské letadlo bylo s největší pravděpodobností, ale ani to není v tuto chvíli ještě stoprocentně jisté, sestřeleno už potom mimo turecké území. Nezbývá než věřit, že obě strany konfliktu poskytnou všechny informace k tomu, aby incident mohl být řádně vyšetřen, ale k tomu je skutečně zapotřebí obou, protože jinak se pohybujeme v kategorii tvrzení proti tvrzení, kdy turecká strana má za to, že opakovaně ta letadla varovala, ruská to popírá.

Snad jenom ještě dodám tolik, že několik dnů před incidentem byl v Ankaře pozván na jednání na Ministerstvo zahraničních věcí Turecka ruský velvyslanec i vojenský a letecký přidělenec a bylo jim zdůrazněno, že jsou si Turci vědomi těch dílčích narušení vzdušného prostoru v té oblasti, ve které došlo k tomu incidentu. Upozornili ruskou stranu na to, že Turecko bude reagovat. Přesto se stalo to, co se stalo. Což asi nikdo rozumný nevítá. Ale v tuto chvíli pronášet nějaké kategorické soudy si myslím, že by bylo povrchní. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Ondráček má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Já nevím, tak asi máte jiné zpravodajské služby nebo dostáváte jiné informace, protože říkáte několik desítek vteřin. Já jsem četl informaci, kterou poskytly Spojené státy americké, které mluví o vteřinách, maximálně 17 vteřin. Sedmnáct vteřin není několik desítek, takže to jenom tolik. Pokud by takové letadlo mělo vzlétnout, tak za 17 vteřin ani nenasedne pilot do letadla, to znamená, že už byli připraveni a jedná se vyloženě o provokaci. Já myslím, že... Můžete pak odpovědět vy, nemusíte na mě mluvit zezadu, čí provokaci.

Myslím, že na tom území by se tyto státy měly snažit proti nepříteli, kterým je Islámský stát, bojovat koordinovaně, společně. Protože riziko, které nám tady hrozí, je veliké. Jak zatím vidím, jde o to vyvolat asi válku. A já vás asi přestanu nazývat ministrem obrany ale ministrem války, protože vy s tím zřejmě souhlasíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím pana ministra o doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Já ponechám, prostřednictvím pana předsedajícího, závěrečnou invektivu stranou, protože ta mi nestojí za komentář.

Ale když mluvíme o provokaci, tak skutečně je namístě otázka čí. Žádné turecké letadlo nenarušovalo žádný ruský vzdušný prostor ani desetinu vteřiny. Ani tak žádné letadlo norské nenarušovalo, nebo finské. Kdo ten prostor narušuje systematicky, je naprosto evidentní. To není potřeba vůbec zjišťovat a nějakým způsobem analyzovat. To je zřejmé. A teď si můžeme říkat, jestli ta reakce byla adekvátní, nebo nebyla. Lze se domnívat, že možná nebyla adekvátní, to netvrdím nebo nevylučuji, ale nemyslím si, že ještě jsme ve stadiu, kdy bychom to mohli prokazatelně a jasně tvrdit. To, že se všechny rozumné racionální síly snaží tam tu situaci vyřešit a ne eskalovat, to je samozřejmě zjevné. Asi tak. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k 11. interpelaci. Pan poslanec Jan Zahradník bude interpelovat nepřítomnou ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci vzniku tzv. miniúřadů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vzhledem k omluvě paní ministryně Šlechtové na dnešní interpelační den svoji interpelaci stahuji a předložím ji za týden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Přikročíme ke 12. interpelaci. Paní poslankyně Jitka Chalánková bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci státního občanství bratrů Michalákových. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci českých dětí odebraných českým rodičům norskou sociální službou. Na vás jako na ministra vnitra mám jeden specifický a velmi konkrétní dotaz. V tuto chvíli byla prvoinstančně schválena adopce jednoho z bratrů, Davida, norskými pěstouny, kteří mají o adopci velký zájem. Ostatně o adopci nějakého dalšího dítěte měli zájem vždycky, jak sami vypověděli. David má nyní české občanství. Žádné jiné. Stejně jako jeho rodiče. Dojde-li na nejhorší a Norové skutečně schválí jeho adopci, pravděpodobně tím získá norské občanství.

Má otázka zní: Ztratí David v takovéto situaci české státní občanství? Nebo na něho bude Česká republika i nadále hledět jako na českého občana? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný, protože podle analýzy, kterou dělali právníci Ministerstva vnitra, nabytí norského státního občanství ať již ji nabyl v adopci, osvojením, či jiným způsobem, nezakládá pro nezletilého Davida Michaláka to, že by pozbyl české státní občanství. České státní občanství by mohl pozbýt, pokud by opatrovník, ale to je míněno opatrovník na českém území, v tomto případě předpokládám, že to stále budou rodiče Davida Michaláka nebo minimálně maminka, by museli k tomu dát souhlas. A tam nelze asi předpokládat, že by tento souhlas dali. Budeme velmi pozorně sledovat spolu s Ministerstvem zahraničí kroky norské strany, ale nemyslíme si, že v současné době existuje právní institut v Evropě, který by to umožňoval. To znamená, tady můžu uklidnit asi vás i veřejnost, že by toto nemělo být možné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím paní poslankyni o doplňující otázku.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Nemám doplňující otázku, jen chci poděkovat jak panu premiérovi, tak vládě České republiky, že se tomuto případu nadále tolik věnují, protože Norské království do dnešního dne nedokázalo věrohodně vysvětlit, proč české občany odebralo rodičům a proč je rozdělilo. Takže děkuji za spolupráci, která bude určitě nadále pokračovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP