(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pokročíme k deváté interpelaci. Paní poslankyně Pavlína Nytrová bude interpelovat pana ministra Roberta Pelikána ve věci fungování informačních systémů soudů. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Děkuji. Vážený pane ministře, pokud se nemýlím, tak od roku 2008 se používá na soudech informační systém ISAS, informační systém administrativy soudů, a ISVS, informační systém veřejné správy. Tyto systémy slouží ke zrychlení administrativní práce soudů a ke sjednocení evidence. Významným prvkem je i transparentnost přidělování práce jednotlivým soudům, soudcům na základě rozvrhu práce. Na základě využívání informačních systémů se snadno získávají informace, kdy byl dokument doručen, odeslán, komu, v jaké věci atd. To znamená online se dá sledovat historie celého procesu.

Vážený pane ministře, můj dotaz zní: Používají soudy k evidenci a předávání dokumentů a spisů pouze tyto informační systémy? Zapisuje se do systému online? Pokud se předávají dokumenty mezi státním zastupitelstvím, soudem nebo soudy navzájem, používají se k tomu pouze datové schránky? A poslední dotaz zní: Přidělují se případy soudcům transparentně na základě rozvrhu prací? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo pro vaši odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, situace na soudech v téhle oblasti je podstatně složitější. Na soudech v minulých letech, nebo v minulém období řekněme, proběhlo něco, co se dá nejlépe nazvat živelná digitalizace, což vedlo k rozvoji řady na sobě vzájemně nezávislých a vzájemně neprovázaných systémů. Takže to, co popisujete, je něco, co máme jenom u jedné řady soudů. Na další řadě soudů máme další systém na úplně jiné architektuře. Na Nejvyšším soudu máme třetí systém. Na Nejvyšším správním soudu máme čtvrtý systém. Do toho máme ještě různé separátní systémy například pro elektronické platební rozkazy, to je pátý systém, pro insolvenční řízení, to je šestý systém. A mohl bych takto pokračovat bohužel ještě poměrně dlouho. Dohromady máme dnes v resortu asi 50 vzájemně špatně propojených, nebo spíš nepropojených systémů. Představa, že si někde sedneme k počítači a online uvidíme, co se kde děje, je něco, co bych si velmi přál, ale co bohužel v tuto chvíli absolutně nefunguje. Je to zároveň něco, co považujeme za absolutní prioritu a co budeme řešit. Pokud je mi známo, dnes se dostane ještě na jednu interpelaci, která k té budoucnosti směřuje, tak si ponechám věci, které se týkají budoucnosti, na to.

Pokud jde specificky o otázku přidělování nápadů a komunikace, tak přidělování nápadů funguje tak, jak má, to znamená, skutečně v tomto ohledu je na soudech pořádek. Věci, které přijdou ať už v datové, nebo papírové podobě, se okamžitě zanášejí do těch systémů a potom již kontrolovatelným způsobem dochází k přidělování soudců podle rozvrhu práce na základě rotačního principu. Čili v tomto ohledu vás mohu uklidnit, tady problém není.

Pokud jde o komunikaci mezi jednotlivými orgány, tam bohužel právě vzhledem k neprovázanosti systémů dosud probíhá mnohem častěji v podobě papírové, a i když je v podobě elektronické, tak je to prostě taková ta základní elektronická podoba, kde je to buď e-mail, nebo datová schránka, ale o opravdovém datovém propojení dosud opravdu hovořit nemůžeme.

Snad jsem vyčerpal otázku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně se necítí býti vyčerpaná, a proto položí doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Paní poslankyně se možná cítí vyčerpaná, ale otázku vyčerpanou nemá. Ještě jsem tam měla dotaz, jestli ty dokumenty se mezi soudy a státním zastupitelstvím předávají pouze formou datové schránky, pouze tou formou. A potom se tedy ptám, kdy si myslíte, že dojde k tomu, že systém bude skutečně provázaný a bude online, protože tím, že provázaný není a že ta online kontrola tam není, tak tím pádem tady vzniká obrovský prostor pro netransparentní rozdělování jednotlivých případů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán To jsou dvě věci, které spolu úplně naštěstí nesouvisejí. Komunikace mezi státním zastupitelstvím a soudem neprobíhá jen datovými schránkami, ale probíhá často tou klasickou formou. Hlavním důvodem je právě tedy neexistence společného elektronického spisu v tuto chvíli, kdy k obžalobě, zejména k obžalobě, ale často i k dalším procesním podáním nutno přiložit důkazy a tím, že ty důkazy jsou v analogové, listinné či někdy tedy jiné hmatatelné podobě, když je to to kladivo, kterým někdo někoho umlátil, tak to prostě datovou schránkou poslat nejde. Ale nemyslím si, že by tu vznikal obrovský prostor pro nějakou netransparentnost, protože máme jasně definované vstupní body do soudu.

Je podatelna, která ty věci bere jednu po druhé a zavádí je do systému, dostávají v tu chvíli časové razítko a dále už se s nimi pracuje transparentním a dohledatelným způsobem. Jediné drobné riziko, abych vám nezastíral slabiny toho systému, které zatím existují, by bylo v tom, že by člověk v podatelně nějakým způsobem měl povědomí o tom, jak zrovna běží to kolečko, a čekal by třeba s nějakým dokumentem, než ho vůbec zařadí do systému, na ten správný okamžik. Dnes už je to ovšem - a to víme, že se v minulosti občas bohužel stávalo. Dnes je to mnohem těžší, protože se nám tam sbíhají dva kanály. Jeden je tahle, řekněme, analogová podatelna, ta listinná podatelna, a do toho nepředvídatelně přicházejí datové schránky. Takže kdyby někdo chtěl takovýmto způsobem zneužít své funkce, tak už je to pro něj těžké, protože tam má ten nepředvídatelný prvek v tom, že mu tam něco padá z druhého kanálu. (Upozornění na čas.)

Takže když to shrnu, pokud jde o elektronizaci, budeme o tom mluvit, je tam hodně práce před námi. Pokud jde ovšem o transparentnost a nebezpečí nezákonného soudce, to si myslím, že dnes nehrozí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Přejdeme k desáté interpelaci. Pan poslanec Zdeněk Ondráček bude interpelovat pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci sestřelení SU-24.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážení páni ministři, pane ministře, kolegyně, kolegové, před dvěma dny jsme se dozvěděli, že Turci, člen Severoatlantické aliance, sestřelili ruský bombardér SU-24, který plnil misi v rámci jediného skutečného boje proti radikálům z takzvaného Islámského státu. Věřím, že zde v Poslanecké sněmovně není nikdo, kdo by o této události nevěděl, a proto vynechám další popis a známé informace. Vláda České republiky k tomuto však mlčí. Neznám náš postoj k této události. Chápu, že pan premiér a několik ministrů jsou na státní návštěvě v Číně, ale když už se k tomu nevyjádřil sám pan premiér a pro jeho nepřítomnost ho nemohu zde interpelovat, chtěl bych znát postoj alespoň od ministra obrany.

Z médií jsem se dozvěděl, že vojenský analytik Jaroslav Štefec tuto událost označil za válečný akt člena NATO vůči Rusku. To mě logicky znepokojuje, a proto se ptám, jaké je stanovisko ministra obrany k ataku, nebo k aktu sestřelení ruského SU-24 tureckou armádou. A pokud mohu, pane ministře, prosím, ve své odpovědi mi nepopisujte, kde kudy letěl, kolikrát měl být varován a ostatní informace, které jsou veřejně dostupné, ale odpovězte mi na tento konkrétní dotaz. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Poprosím pana ministra Stropnického o odpověď. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP