(15.20 hodin)
(pokračuje Mládek)

K otázce číslo dvě. OKD vykupuje nemovitosti za účelem vypořádání důlních škod a taky jako způsob řešení střetů zájmů. Jsou to ti poškození, kteří chtějí vykoupit a často podmiňují souhlas s hornickou činností právě realizací výkupu své nemovitosti, a to jak předstihově, tak následně. Tento způsob vypořádání důlních škod zákon umožňuje.

Třetí otázka. Těžební společnost použila prostředky časově a věcně podle předběžných informací v souladu s platnými právními předpisy a navíc za dozorového výkonu orgánů Státní báňské správy a nezávislého auditora.

K závěrečné, čtvrté otázce mohu říci, že při tomto procesu dochází k převodu pouze pozemků a z těch je daň řádně zaplacena. U budov k převodu vlastnictví nedochází, jelikož jsou po předání nemovitosti následně demolovány na náklady společnosti a nejsou společností vůbec užívány.

Závěrem mohu, paní poslankyně, nabídnout iniciaci podrobného prověření tohoto případu u Českého báňského úřadu a podat písemné vysvětlení.

Nicméně dovolte mi ještě několik obecných slov k situaci OKD. Mě ta situace znepokojuje též, a to nejenom z důvodu pochybností, jestli byly dodrženy všechny postupy, ale z důvodu celkové budoucnosti těžby černého uhlí na Ostravsku. To, co nám sdělují manažeři a OKD, není příliš povzbuzující a není úplně zřejmé, jaká bude budoucnost těžby uhlí na Ostravsku. Jde o to, že především ceny energetického uhlí klesají pod jakákoliv očekávání, a pokud se v dohledné době ceny nepohnou prudce nahoru, tak perspektiva není úplně příznivá. Stát udělal dohodu o Dolu Paskov, bylo to na začátku mandátu této vlády, kdy je přislíbeno 600 mil. korun na řešení sociálních důsledků uzavření Dolu Paskov po 1. 1. 2017. V této chvíli to ovšem vypadá tak, že tato smlouva skončí svoji platnost k 31. 12. 2015, neboť ceny koksovatelného uhlí na světovém trhu jsou pod úrovní, která je ve smlouvě dohodnuta - 110 dolarů za tunu -, a pak smlouva pozbývá platnost. To jakoby na jedné straně stát vyvazuje z povinnosti platit 600 mil. korun jako sociální dopady pro horníky z Paskova, na straně druhé znovu otevírá budoucnost OKD jako celku. A pak problémy mohou být daleko větší než to, co zmiňujete, protože OKD rozpracovalo těžbu v Karviné na poměrně velké ploše a není vůbec zřejmé, že tam kdy bude cokoliv těžit. Pak je otázkou, co se se všemi těmi náklady nakonec stane a co se zejména stane, pokud dojde na tu nejhorší variantu pro zaměstnanost, to jest na konkurz firmy, protože pak se vše řeší na úkor konkurzní podstaty, která nemusí být dostatečná na řešení.

To je vše, co jsem chtěl sdělit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi za vstřícnost a byla bych ráda, kdyby to opravdu písemně prověřil, protože se domníváme, že nebyly naplněny veškeré kroky k tomu, aby mohlo k výkupu nemovitostí dojít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni i panu ministrovi. Přikročíme k osmé interpelaci. Pan poslanec Jiří Valenta bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance ve věci personální politiky České pošty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážený pane ministře, v nedávné době byla Poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o poštovních službách. Nejenom v této souvislosti, ale zejména v reakci na četné dotazy občanů a legitimní zájem médií mi dovolte, abych vám položil tři otázky, na které bych od vás žádal odpověď. V případě, že nebudete schopen odpovědět z místa, spokojím se i s odpovědí písemnou, ovšem o to více vyčerpávající.

Za prvé, na jakém pracovním postu působí v rámci České pošty exministr dopravy Bc. Zdeněk Žák. Jaká je náplň jeho práce? A jaké jsou její konkrétní výsledky?

Za druhé, co říkáte jako ministr vnitra na fakt, že za fungování pana Žáka na Ministerstvu dopravy došlo mimo jiné k prokazatelnému pokusu narušení integrity jiného státního podniku. Cituji z výroční zprávy BIS: "V první čtvrtině roku 2014 se skupina lobbistů pokoušela iniciovat odvolání generálního ředitele Řízení letového provozu České republiky Jana Klase a obměnu vrcholového managementu podniku. Skupina usilovala o obsazení významných pozic předem vytipovanými lidmi a o získání vlivu na hospodaření podniku. Lobbisté přes prostředníky z okolí vysoce postavených ústavních činitelů a z podnikatelského prostředí zařizovali schůzky svého adepta na generálního ředitele se členy vlády." BIS na rozdíl od policie, která uvedenou vlivovou strukturu vyšetřovala kvůli korupci, identifikovala v případě tohoto nepřijatelného lobbingu jako nejzávažnější bezpečnostní rizika manipulaci s veřejnými zakázkami Řízení letového provozu a destabilizaci podniku.

Za třetí. Je tedy podle vás vhodné, aby státní podnik zaměstnával, a to ještě značně netransparentně - není totiž známa ani výše Žákovy odměny ani jeho skutečná činnost - na významných pozicích osoby s uvedenými postupy spojované, k tomu s nízkou dávkou zkušeností nutnou pro výkon tohoto vysoce specializovaného postu?

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k osobě pana Zdeňka Žáka mohu říct podle informací od České pošty, že spolupracuje externě na základě smlouvy o spolupráci z roku 2014, která se kromě poradenství a logistiky zaměřuje především na problematiku v oblasti ICT a telematiky s tím, že jeho primární poradenství směřovalo do oblasti odštěpného závodu, který se v současné době odštěpuje, bude vyvázán z České pošty, a já předpokládám, že po de facto odchodu odštěpného závodu ze struktury České pošty zanikne i tato poradenská smlouva. V současné době bohužel nelze zveřejnit rozsah této smlouvy. Smlouva je chráněna ochranou osobních dat a nelze ji zveřejnit. Nemám další informace, kde bych disponoval rozsahem smlouvy. Samozřejmě na poradě jsem debatoval s panem generálním ředitelem i nad touto personální volbou. Česká pošta garantovala, že pan Žák odvádí úkoly, které mu stanovuje, v požadované kvalitě a rozsahu. A znovu tedy zdůrazňuji, že nepočítám s tím, že by tato poradenská smlouva přecházela i v době, kdy se odštěpí závod, což předpokládám bude od 1. 1. příštího roku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Pane ministře, samozřejmě bych nerad dělal nějaké paralely k fungování a míře ohrožení hospodaření mezi státními podniky, lobbisty a některými politiky, ale nezlobte se na mě, dostupné informace a jistá obava o Českou poštu a její aktuálně složitá hospodářská situace mě k tomu bohužel vedou. Velice rád bych tyto své obavy alespoň částečně rozptýlil, a proto vás ještě jednou prosím o detailnější písemnou odpověď, protože to, co jste mi teď řekl, jsem si našel na Googlu taky. A také s vámi trošku nesouhlasím, že ze zákona nelze tuto informaci poskytnout, protože Nejvyšší správní soud je v tomto ohledu poměrně striktní a stanoví, že která společnost nebo podnik patří státu, nemůže se schovávat za převleky typu akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, na které se toto informační embargo vztahuje. Jsou i různé jiné judikáty, které toto potvrzují. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Asi by šlo, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, neadresně sdělit, jací jsou tam poradci, ty očíslovat a vedle nich přiřadit nějakou odměnu. Bohužel nelze adresně k dané osobě definovat částku ze smlouvy, alespoň takto zní názor právníků Ministerstva vnitra i České pošty. Já vám samozřejmě detailnější odpověď poskytnu, dokonce si myslím, že už v minulosti tento případ v rámci medializace řešila Dozorčí rada České pošty, pokud si správně pamatuji. Případně bych vyžádal i zápis. Samozřejmě Dozorčí rada České pošty může do hloubky tyto věci zkontrolovat, od toho tam je. Předpokládám, že už v minulosti o této věci debatovala a jednala. Pokud tomu tak je, tak požádám o zápis z této dozorčí rady a o možnost vás s ním seznámit. Samozřejmě poskytnu obšírnější písemnou informaci podle vašeho požadavku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP