(14.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

To je tedy moje první otázka na pana premiéra, jak bude bránit stát a státního českého národního dopravce právě v této věci, když jednoznačně předmět dodávky nebyl splněn, ale přesto tedy rozhodci přiznávají, že se za to má platit.

A druhá moje také konkrétní věcná otázka k této věci. Rozhodci si, podle našeho výkladu nezákonně, přisvojili pravomoc uzavřít za České dráhy smlouvu o inflační doložce, kdy vůli rozhodčího soudu založili povinnost Českých drah zaplatit navíc více než 630 mil. korun. Podstatou bylo, že rozhodčí soud svým nálezem založil novou hmotněprávní povinnost Českých drah, a to je důležité, aniž by mezi partnery té smlouvy panovala shoda. Všichni jistě víme, že u tohoto typu smlouvy, vztahů nebo sporu by mělo dojít ke shodě. Tady ta shoda není.

Moje druhá otázka je, jak se tedy osobně pan premiér zasadí o to, nebo jak pomůže panu ministru dopravy Danu Ťokovi, aby ta shoda byla dosažena a aby České dráhy tuto povinnost mít nemusely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Šestou interpelací bude ve své sérii pokračovat pan poslanec Tomio Okamura, který bude interpelovat pana premiéra ve věci imigrantů a muslimů ve městě Králíky 2. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený nepřítomný pane premiére, čelíme masivní řízené invazi nepřátelských migrantů. Ani největší hlupák přece nemůže nevidět rizika spojená s masovou milionovou invazí muslimů. Nejen občané z města Králíky, kterým se snaží vaše vláda imigranty vnutit, ale z celé republiky občané zoufale volají o pomoc. Vy, pane premiére, patříte do skupiny evropských lídrů, kteří bezprecedentně ohrozili bezpečnost na celém kontinentu, a přestávám si myslet, že za tím je jen prostá lidská hloupost, kterou jsem vám byl dříve ochotný tolerovat. Stavíte se proti celému národu, proti své zemi, zrazujete svůj domov. 17. listopadu, namísto abyste podpořil své občany, kteří se děsí muslimské invaze, tak vy jste okázale dal najevo své pohrdání jejich obavami tím, že jste rozdával odměny za pomoc migrantům. Mám skromnou otázku. Platí vás Islámský stát nebo vyznavači islámu nebo nějaká organizace, které z imigrantů profitují?

Pane premiére, s vašimi názory jste v každém případě nebezpečný extremista, který by měl ihned odstoupit. Vaše vláda nemá důvěru ani legitimitu usídlovat v naší zemi jakékoliv nepřátelské cizince. Po vašem odstoupení bychom měli uspořádat jak nové volby, tak referendum o vystoupení z Evropské unie a referendum o nepřijímání migrantů a vyhoštění všech, kdo se nelegálně zdržují na našem území, aby sami občané rozhodli o své budoucnosti a o tom, s kým chtějí ve své zemi žít. Jak dlouho budete ještě pohrdat občany a jednat proti jejich vůli?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi za jeho příspěvek. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Radim Fiala. Bude to interpelace na pana premiéra ve věci hrozby radikálního islamismu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážený pane premiére, Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že právo šaría je v rozporu s evropským pojetím demokracie a svobody. Jak vaše vláda bude reagovat na šíření této části radikálního islámu? Připravujete vymahatelnost tohoto nálezu ve vztahu k činnosti církví podle zákona o církvích? Doufám, vážený pane premiére, že vaše vyjádření nebude jen ve smyslu, že nebudeme v podstatě dělat nic, počkáme, až bude řádit islámská policie v ulicích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Dostáváme se k osmé interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Věra Kovářová. Ta bude interpelovat pana premiéra ve věci opakovaných absencí Andreje Babiše.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, dovolte, abych svou druhou interpelaci věnovala jedné malé osobní prosbě. Pokud počítám dobře, od letošního května se marně snažím ústně interpelovat ministra financí Andreje Babiše a ani dnes se mi to pravděpodobně nepodaří. A proč? Zdá se, že se prostě rozhodl interpelace poslanců ignorovat. Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodí. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, to už je myslím moc. Prosím vás, abyste jako nadřízený pana ministra Babiše dohlédl na zlepšení jeho sněmovní docházky, a to především na čtvrteční ústní interpelace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Přicházíme k deváté interpelaci, kterou přednese pan poslanec Radim Fiala, který pana premiéra bude interpelovat ve věci politiky Ministerstva kultury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, letošní 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě navštívil pan Osama Mohsen. Ano, český filmový festival, z velké části placený z kapes českých daňových poplatníků prostřednictvím Ministerstva kultury a z evropských peněz prostřednictvím evropských fondů a Evropské komise, navštívil syrský uprchlík. Člověk, o němž Kurdové bojující proti Islámskému státu tvrdí, že je členem An-Nusra, syrské pobočky teroristické organizace Al-Káida.

Vážený pane předsedo vlády, žádám vás o vysvětlení. Pokud se Ministerstvo kultury finančně podílelo na návštěvě člověka podezíraného z islámského terorismu v České republice, pokud Ministerstvo vnitra České republiky dovolilo, aby tento člověk vůbec překročil naše hranice, pak se jedná o zcela skandální selhání vaší vlády ve věci ochrany zájmů českých občanů. Pokud však vaše vláda disponuje důkazy toho, že jsou obvinění Kurdské demokratické strany vůči tomuto nelegálnímu imigrantovi nepodložená, pak vás žádám o to, abyste je předložil, protože pokud se lidé s tak závažným nařčením mohou volně pohybovat po ulicích našich měst, pak vaše vláda prostě fatálně selhala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Poslední, desátou interpelaci přednese pan poslanec Tomio Okamura. Ta faktická poznámka bohužel není možná, pane poslanče, ale vaše desátá vylosovaná interpelace je teď na řadě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený nepřítomný pane premiére, proč česká vláda urputně trvá na tom, že bude přijímat muslimské migranty, a nejedná v souladu s přáním většiny občanů, kteří žádné nezákonné imigranty ani vyznavače islámu v České republice nechtějí? A nevymlouvejte se na Evropskou unii, jelikož vláda opakovaně zamítá návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na referendum občanů o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi a o tom, s kým chtějí do budoucna žít. Proč se bojíte občanům umožnit referendum, když jsou volby do Sněmovny až za dva roky? A vaše vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL jedná zcela proti vůli většiny občanů a dělá nevratné kroky, které na generace negativně ovlivní soužití v České republice.

Občané České republiky si v naprosto drtivé většině nepřejí, aby se u nás usazovali muslimští migranti. Prosím o jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Co nebo kdo vás opravňuje k tomu, abyste v České republice usídloval cizince navzdory vůli občanů, kteří jsou na rozdíl od vás skutečnými a právoplatnými pány své země? Jediná cesta, jak občany nepohrdat, je referendum. Máte odvahu se na to zeptat občanů České republiky a zeptat se jich na jejich názor v referendu na přijímání imigrantů právě referendem?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. To byla poslední interpelace na pana premiéra Bohuslava Sobotku.

Volně přejdeme na ústní interpelace na ministry vlády. První interpelaci na jednotlivé členy vlády přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci zabezpečení areálu Pražského hradu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážený pane ministře, na jednom z posledních zasedání rozpočtového výboru jsme projednávali kapitolu Kancelář prezidenta republiky. V rámci rozpravy přišla řeč také na zabezpečení areálu Pražského hradu v důsledku kauzy, kterou můžeme pracovně pojmenovat jako červené trenýrky. Kancléř Minář tehdy řekl, že Hrad chystá například bezpečnostní rámy u vstupů do katedrály sv. Víta, posílit by se dále měl také kamerový systém a u vjezdu na Hrad by měly být nainstalovány bezpečnostní brány. Zkrátka zásadní změny. Tyto změny by se přitom měly realizovat ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a obrany a snad z rozpočtu těchto resortů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP