(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14. 30 hodin a náš dnešní program bude pokračovat bodem

212.
Ústní interpelace

Bohužel pan premiér se z dnešního jednání omluvil z důvodu zahraniční cesty, takže není přítomen.

Předávám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která přednese první interpelaci na Bohuslava Sobotku, a bude to interpelace ve věci transparentního rozhodování o dotacích. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, v pondělí se před Krajským úřadem Středočeského kraje uskutečnila demonstrace starostů, kteří protestovali proti způsobu, jakým jsou ve středních Čechách rozdělovány krajské dotace. Jsou obce, které přes veškerou snahu nedostanou ani korunu, a pak máme ve středních Čechách obce, z jejichž úspěšnosti se tají dech. Jednou z nich jsou Cerhenice, o kterých vznikla i říkanka. Tomu dala, tomu více, nejvíc mají Cerhenice. Pro pořádek dodávám, že řeč je o středočeské krajské radě.

Městys Cerhenice dostal od roku 2010 téměř 60 milionů korun. Podařilo se opravit vodovod, chodníky a silnice. Za 700 tisíc si opravili informační centrum. Sto tisíc obec dostala na zatraktivnění naučné stezky. Jsou asi šikovní, říkáte si. To jistě, ale myslím, že to slovo šikovní patří do uvozovek. Cerhenickým starostou je totiž Marek Semerád, někdejší spolupracovník Davida Ratha a dnešní člen rady, která o krajských dotacích rozhoduje. V reakci na výtky pan Semerád uvedl: My jsme úspěšní i v čerpání evropských dotací. Ať ti starostové, co nedostávají, píšou lepší žádosti. Že jako krajský náměstek spolurozhoduje o štědrých dotacích pro svou obec, jako problém nevidí, protože podle zákona prý nejde o střet zájmu.

Pan náměstek Semerád má vyvinutý smysl pro humor, řeklo by se. No nevím. Řada starostů po demonstraci hovořila spíš o troufalosti. A požádali mě, abych se vás, pane premiére, jako stranického šéfa pana náměstka Semeráda zeptala na návod, jak psát lepší žádosti o dotace. Nepochybuji o tom, že budete mít i pro nesociálnědemokratické starosty nějakou dobrou radu. Dříve se ve Sněmovně rozděloval medvěd. Dnes se na kraji rozděluje medvídek. Starostové jednoho takového medvídka vám, pane premiére posílají, a já vám ho tedy ráda předám. (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové, které bude odpovězeno písemně na její interpelaci.

Druhou interpelaci přednese pan poslanec Radim Fiala, který bude nepřítomného pana premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci k podpoře terorismu.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, Budu se snažit být stručný. Valné shromáždění OSN schválilo rezoluci - cituji - proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných ideologií, které jsou živnou půdou pro moderní rasismus, rasovou diskriminaci, xenofobii a další formy netolerance. Můžete nám prosím říct, zda Česká republika tuto rezoluci podpořila, a pokud ne, tak proč?

Protože mám ještě čas, tak doplním, že - vážení kolegové, pokud nevíte, tak se Česká republika zdržela. Ano, zdrželi jsme se. Myslím, že k tomu není co dodat. Jsme země dvou tváří, která předstírá boj s takovými jevy, které jsou přímým podhoubím terorismu, které rezoluce uvádí, anebo nejsme suverénní země. Podle mého názoru se může jednat o nepřímou podporu terorismu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Fialovi. Dalším vylosovaným, který přednese třetí interpelaci je pan poslanec Tomio Okamura, který bude pana premiéra interpelovat ve věci imigrantů a muslimů ve městě Králíky 1.

 

Poslanec Tomio Okamura: Imigrantů tam není psáno.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já to tady napsáno mám, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený nepřítomný pane premiére, obrátili se na nás obyvatelé města Králíky. To je město na Pardubicku, kde správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra projevila zájem o objekt bývalého výchovného ústavu a dětského domova. Tento objekt by měl sloužit jako azylové zařízení pro uprchlíky, kteří měli v České republice zůstat natrvalo. Drtivá většina místních obyvatel s přeměnou dětského domova na ubytovnu pro migranty nesouhlasí.

Statistiky z Německa a Francie jsou neúprosné. Z muslimských přistěhovalců se ve velkém počtu rekrutují nejen teroristé, ale také pachatelé jiné kriminality, násilníci, zloději či překupníci drog. Muslimové mají nejnižší míru integrace a jsou v poměru jak k ostatním migrantům, tak k původním obyvatelům procentuálně nejvyššími příjemci sociálních dávek. Přítomnost většího počtu muslimů vede vždy ke zvýšení rizik pro původní obyvatele a vede také ke znehodnocení nemovitostí.

Pane premiére, nejde jen o Králíky. Když do našich měst a obcí posíláte nepřátelské migranty a vaše vláda jich už odsouhlasila několik tisíc v následujících dvou letech, u nichž je zcela jasné a statisticky doložitelné vyšší riziko, že budou nebezpeční svému okolí, co našim občanům vzkážete? Odpovězte mi přímo a bez vytáček, zdali jste ochoten se jako premiér osobně zaručit, že žádný z migrantů není terorista, že žádný z nich a jejich dětí nebude ohrožovat své sousedy, že nebudou páchat trestnou činnost a nebudou obci a státu na obtíž. Můžete to svým občanům jasně zaručit? Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Okamurovi, kterému bude odpovězeno písemně.

Další, čtvrtou interpelaci na pana premiéra přednese pan poslanec Martin Komárek, který bude premiéra Bohuslava Sobotku interpelovat ve věci role Radka Pokorného v kauze Škoda Transportation. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Vážený pane premiére, i když to tak nevypadá, blíží se Vánoce. Teď si představte, že si objednáte na internetu mobilní telefon. Oni vám ho dodají příští rok v červnu a ještě se špatným softwarem. Budete si stěžovat a budete odsouzen k pokutě několika set tisíc korun. Budete si připadat, že žijete v Haškově nebo v Kafkově zemi. Žijete v zemi obou těchto lidí. Přesně to se stalo v případě Škody Transportation. Škoda Transportation nedodala Českým dráhám včas lokomotivy a potrestány za chybu Škody Transportation byly České dráhy. Dvojjedinou roli v tom hrál váš přítel Radek Pokorný. Na jednu stranu právní zástupce Škody Transportation, na druhou stranu působil na sbor rozhodců. Tentýž Radek Pokorný se motal v případech Mostecké uhelné a Sokolovské uhelné, na kterých jste měl podíl také vy. Tento váš spolužák z gymnázia, přítel a obchodní partner má nějaký podivně velký vliv na politiku. Kdysi se mluvilo takto o Marku Dalíkovi. Ten už je dneska chimérou. Dnes se mluví o Radku Pokorném.

Čili pane premiére, jakkoliv si vás vážím a vím, že jste předsedou koaliční vlády, v zájmu občanů se vás musím zeptat, jaký je váš současný vztah s advokátem Pokorným. Jste přátelé, kamarádi nebo obchodní partneři? Jak často jste s ním v kontaktu? Radí vám? Pomáhá vám? Je to váš přítel? Dlužil jste mu někdy peníze? Má nějaký podíl na výkonné moci v této zemi? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Martinu Komárkovi. Pátou interpelaci přednese pan poslanec Martin Kolovratník, který bude pana premiéra interpelovat ve věci arbitráže Škoda Transportation versus České dráhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Teď to vypadá, že jsme se schválně organizovaně v ANO shodli na frontálním útoku vůči panu premiérovi. Je to náhoda v losu, samozřejmě. Ale přiznám, že jsme tu věc diskutovali a máme oba dva s panem kolegou stejné téma.

Já bych se rád směrem tedy k panu premiérovi obrátil s otázkami ne snad v osobních vztazích, ale skutečně v konkrétních a odborných, nebo řekněme technických.

Za prvé z informací veřejně dostupných jsme zjistili, že rozhodci v této věci přiznali výrobci, tedy tomu dodavateli, nárok na doplatek ve výši části kupní ceny ve výši 160 milionů korun, a to přesto, že bylo prokázáno, že nebyly doloženy dokumenty umožňující provoz, tedy to, co bylo objednáno, lokomotiv v Německu. Dá se říci, že tím České dráhy nemají možnost v tuto chvíli vyjíždět na území Německa nebo skrz něj projíždět dále do Evropy, a tím se stávají skutečně potažmo lokálním dopravcem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP