(13.00 hodin)

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil se 121. usnesením výboru pro obranu z 24. schůze ze dne 12. listopadu 2015, sněmovní tisk 633.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany dr. Jakuba Landovského, zpravodajské zprávě poslance Karla Černého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015, sněmovní tisk číslo 633, vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, nemám do ní žádnou přihlášku. Z místa také nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana zpravodaje, aby konstatoval tu část usnesení, abychom o ní mohli hlasovat.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo. "Poslanecká sněmovna bere na vědomí 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 54, které jsem zahájil, a ptám se, kdo pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 143 pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji panu Martinu Stropnickému, ministru obrany České republiky, děkuji zpravodaji a končím bod 190. Tím také končím dnešní dopolední jednání. Sejdeme se ve 14.30 u interpelací na předsedu vlády, tak jak jsou vylosovány. Po nich budou následovat interpelace na členy vlády. A upozorňuji, že od 18. hodiny po skončení ústních interpelací budeme pokračovat ve včera přerušených bodech 66 a 67, případně dalších bodech z bloku smluv v prvním a druhém čtení.

Děkuji, přeji dobrou chuť k obědu a sejdeme se ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP