(11.20 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem vystupovala k tomuto návrhu zákona již v prvním čtení, protože já sama za sebe nesouhlasím s tím, aby někdo byl vysílán bez svolení. Po diskusích v ústavněprávním výboru i s panem ministrem zahraničí, když jsem si ověřovala kolik destinací, které jsou vlastně potřeba obsadit a jsou těžké obsaditelné, mi pan ministr sdělil, že je to zhruba pět destinací, což si myslím, že není tolik. Proto jsem se zúčastnila ústavněprávního výboru, kde byl vlastně návrh na to, aby se doba bez svolení nebo bez souhlasu zaměstnance zkrátila z roku na šest měsíců jednou za pět let. A já si myslím, že pokud je těchto destinací takhle málo, tak si myslím, že ta doba, a přihlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, byla prodloužena na devět let s tím, že pořád si myslím, že všechno toto mohlo být a může být řešeno v rámci služební cesty, kdy zaměstnanec může být vyslán na pracovní cestu i bez souhlasu. Myslím, že tohle všechno řeší služební cesta, ale pokud bychom k tomu měli zaujmout, tak já tam dávám jednou za devět let, a to z toho důvodu, že vesměs se destinace střídají po čtyřech letech, takže jsem to brala čtyři čtyři a rok na zotavení. Takže proto tam je těch devět let pro vysvětlení.

Děkuji a přihlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Pastuchové. S faktickou poznámkou pan poslanec Šarapatka, po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl vyjádřit nesouhlas s předřečnicí. Myslím si, že její názor pramení z neznalosti té problematiky. Prostě když nebude mít vedení ministerstva možnost posílat lidi bez jejich souhlasu, tak se stane to, že bude mít frontu na posty do Bruselu, do Říma a do Paříže, a do Bagdádu a do dalších destinací a do černé Afriky nebude chtít jet nikdo. Asi takhle to je. Děkuji. Na shledanou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová. Bude fronta, nebude fronta?

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Ne ne. Já musím taky s vámi nesouhlasit. Já říkám, že ta možnost tam je, ale pokud jsou ta ministerstva nebo destinace tři až čtyři, jak mi oznámil pan ministr, tak si myslím, že ta doba devíti let, aby se tam vystřídalo víc těch lidí, je reálná.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl vyjádřit postoj našeho klubu za prvé k těm návrhům, které přijal ústavněprávní výbor. Ty my podpoříme, až budeme ve třetím čtení. Považujeme je za rozumné. Myslím, že i naši členové se podíleli na formulaci těchto pozměňovacích návrhů.

Nicméně služební zákon už je nějakou dobu v praxi, přináší mnohé problémy, které my jsme prognózovali. My jsme připravili tři pozměňovací návrhy v oblastech, o kterých si myslíme, že by mohly získat podporu. Nepřipravili jsme pozměňovací návrhy v oblastech, u kterých jsme přesvědčeni, že jsou správně, ale vím, že názor tehdy většiny vládních poslanců byl jiný. Byla to například otázka otevřenosti veřejné služby, státní správy pro lidi z privátního sektoru, z akademické obce. V tomhle jsme žádnou změnu nepřipravili, protože jsme chtěli k tomu přistoupit konstruktivně a přinést pozměňovací návrhy, které mají šanci na přijetí.

Stejně tak jsme nepřipravili rozumný návrh. My jsme tehdy byli proti zrušení smluvních platů, a aplikace služebního zákona v některých oblastech ukazuje, že to bylo chybné rozhodnutí. Nicméně vím, že zejména největší vládní strana je ostře proti smluvním platům, takže ani tento pozměňovací návrh dneska nepředkládáme, protože by neměl žádnou šanci na to, aby byl schválen.

Přesto přinášíme tři pozměňovací návrhy, které podle mého názoru by mohly získat většinu v Poslanecké sněmovně. Nejsou nijak vyhrocené ideově, spíš praktické.

První je v systému pod číslem 3308 a týká se funkce představených v politických stranách. Ten zákon říká, že představený, což může být i vedoucí oddělení, abychom neměli vždycky představu toho státního tajemníka či náměstka, nemůže mít funkci v politické straně. Já myslím, že zejména ty politické strany, které jako my mají tisíce členů, s tím mají problém, protože typickými orgány na té nejnižší úrovni jsou pokladník, kontrolní komise, smírčí výbor. Každá strana to má pojmenované trošku jinak, ale zřejmě tušíte, o čem mluvím. A ti lidé dneska musí rezignovat z těchto funkcí, o které není velký zájem, z kterých není žádný profit, které přinášejí jenom práci, protože jsou v rozporu se zákonem. Takže je to jednoduchý pozměňovací návrh, který vypouští § 80, protože v § 80 je jenom jedna věta, že představený nemůže zastávat funkci v politické straně. A zase si hned nepředstavujte předsedu politické strany, ale opravdu na tom buď základním, nebo okresním článku politické strany. Přináší to podle mne zejména velkým politickým stranám zbytečné problémy.

Druhý pozměňovací návrh, který je pod číslem 3309, se týká tak dlouho diskutované otázky náměstků. Většina tady vytvořila dva typy náměstků, politické a ty ostatní. My si myslíme, že je to špatně. Říkali jsme to tehdy. Přesto to nebyl důvod k tomu, abychom tu dohodu neuzavřeli s vládní koalicí a nehlasovali pro ten zákon. Nicméně zase po nějaké době se k té otázce můžeme vrátit. My navrhujeme, aby byl pouze jeden typ náměstků. A jestli tomu budeme říkat politický, nebo nebudeme, je úplně jedno. Všichni chápou, že je to politická funkce. Ne že není. A náměstek, který nemá část úřadu, část agendy svěřenou, je podle mého silného názoru k ničemu. Takže my přicházíme s návrhem, aby byl jeden typ náměstků a vždy měl určitou agendu na starosti na ministerstvu. Vypořádali jsme se v pozměňovacím návrhu v přechodném ustanovení s touto otázkou, že jsou náměstci ve státní službě, takže je to navrženo tak, že pokud bychom to přijali, tak všichni budou tzv. političtí náměstci s nějakou zodpovědností, nebudou ve státní službě, ale pokud z té funkce odejdou, automaticky se do té státní služby vrátí. To znamená, ti lidé by neměli přijít o nic z toho, co dneska mají, a budou mít jistotu, že pokud skončí ve funkci náměstka, vrátí se do státní služby. Ti, kteří v té státní službě byli předtím, než se těmi náměstci stali. Považujeme to za praktické opatření, které přispěje k tomu, abychom neměli náměstky, kteří nemají na starosti vůbec nic. My jsme tehdy říkali s lehkým úsměvem a lehkou ironií, že takový náměstek, zejména pokud je nominovaný koaliční stranou, slouží k tomu, aby sledoval svého ministra. To si myslím, že žádný ministr takového náměstka nepotřebuje a možná ani nechce.

Poslední pozměňovací návrh pod číslem 3310 vychází z debaty na hospodářském výboru. Já nejsem členem, ale reprodukovali mi to moji kolegové, kteří jsou členy hospodářského výboru. Tento pozměňovací návrh se týká Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Paní předsedkyně (nesrozumitelné) hospodářského (?) výboru vlastně není schopna zajistit nové inspektory, protože služební zákon a z toho odpovídající mzdové hodnocení odborníky nenaláká do služby v tomto důležitém úřadu. Myslím, že jsme to trošku přehnali. Já jsem přesvědčený, že inspektor Státního úřadu pro jadernou bezpečnost není úředník, ale je to odborník, který svoji kvalifikaci dává k dispozici státu a je ochoten svoje odborné znalosti ve státní službě uplatnit a podle toho musí být také náležitě ohodnocen. Takže třetí pozměňovací návrh vyjímá celý úřad pro jadernou bezpečnost ze služebního zákona. Myslím, že je to rozumné. Když se na to podíváte rozumně, vyslechnete si argumenty paní předsedkyně, tak zjistíte, že pokud to uděláme, tak zjednodušíme nábor lidí s potřebnou kvalifikací, odborností do tohoto úřadu. A já doufám, že mě nikdo nebude přesvědčovat, že to je typický výkon úřední práce.

Možná bychom našli i další úřady, které budou mít stejný pořad, ale o tomto víme přesně, že ten problém existuje. Když už projednáváme novelu služebního zákona, tak máme šanci ten problém vyřešit a paní předsedkyni, ale i státu jako celku pomoci. Děkuji a v podrobné rozpravě se pak formálně k těm pozměňovacím návrhům přihlásím. Teď je předám panu zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP