(9.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Další interpelací, která následuje, je má interpelace na ministra financí Andreje Babiše ve věci postupu Ministerstva financí České republiky při objasňování případu manipulace při odprodeji státních pohledávek. Interpelaci s odpovědí předkládá jako tisk 605. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno. Otevírám rozpravu, a aniž bych požádal kolegu... Jestli pan kolega Stanjura mi pomůže, jinak bych musel sám navrhnout přerušení tohoto projednávání.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abychom nemuseli přerušovat schůzi, protože pan místopředseda řídí, navrhuji přerušení této interpelace, protože pan ministr financí je dnes omluven.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS. Ano, o návrhu na přerušení budeme hlasovat v hlasování číslo 36, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 36, z přítomných 99 pro 72, proti 1. Návrh byl přijat a projednávání interpelace bylo přerušeno.

 

Čtvrtou interpelací na dnešní den zařazenou je interpelace pana poslance Miroslava Grebeníčka ve věci ekonomicky neodpovědného, nedbalého, hrubě asociálního postupu předsedy vlády, konkrétních ministrů a úředníků i orgánů právní ochrany v kauze zvlášť závažného poškození hospodářských zájmů republiky, moravskoslezského regionu a statisíců občanů Karviné, Ostravy, Havířova a dalších měst a obcí tunelováním státního majetku a bytového fondu někdejších Ostravsko-karvinských dolů ve prospěch sponzora Václava Havla, ODS, TOP 09 a Věcí veřejných Zdeňka Bakaly, sněmovní tisk 622. Jednání bylo přerušeno.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Miroslav Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, slyšeli jste, že jednání bylo přerušeno, a mně vzhledem k tomu, že jde o problém, který se týká osobně premiéra Sobotky, prostě nezbývá nic jiného, než abych jednoznačně dal najevo, že považuji za vhodné, aby se jednání mohl účastnit a aby měl možnost vyjádřit se k tomu, co se jej přímo týká, a za těch okolností navrhuji další přerušení projednávání do příštího termínu písemných interpelací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme procedurální návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti pana premiéra Sobotky.

Rozhodneme v hlasování číslo 37, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 37, z přítomných 99 pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat a jednání o této interpelaci bylo přerušeno, budeme se tím zabývat v příštích odpovědích na písemné interpelace.

 

Další, tedy pátou písemnou interpelací, kde požádal pan poslanec Karel Fiedler o projednání v Poslanecké sněmovně, je jeho interpelace podle sněmovního tisku 623 ve věci zasedání Bezpečnostní rady státu. Otevírám rozpravu a ptám se pana kolegy Fiedlera, jestli se hlásí do rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Tak jako v předchozích bodech požádám o přerušení tohoto bodu pro nepřítomnost pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Jednoduchý návrh. Rozhodneme v hlasování číslo 38. Ptám se, kdo je pro přerušení projednávání této interpelace. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 38, z přítomných 101 poslanců pro 67, proti 2. Návrh byl přijat a i tato interpelace, její projednávání bylo přerušeno.

 

Další interpelací, tentokrát číslo 6, je sněmovní tisk 624, kdy předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Karla Fiedlera ve věci stanoviska Českého statistického úřadu k ocenění restitucí církevního majetku. Interpelace byla předložena jako tisk 624. Otevírám rozpravu, pan kolega Fiedler je u stolku, takže žádám o slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Tak jako v předchozím bodě pro nepřítomnost pana premiéra žádám o přerušení tohoto bodu. A jen poznámka. Vzhledem, bohužel, k tragické účasti ministrů vlády možná by stálo za to, vždycky na začátku schůze sdělit, kdo z ministrů bude přítomen i na odpolední interpelace, aby poslanci zbytečně nepodávali interpelace na nepřítomné ministry. Děkuji. Žádám o přerušení bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, procedurální návrh na přerušení projednávání této interpelace.

Budeme hlasovat v hlasování číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 39, z přítomných 102 poslanců pro 77, proti 1. Návrh byl přijat a i tato interpelace a její projednávání bylo přerušeno.

 

Tím se dostáváme k poslední na dnešní jednání zařazené interpelaci a to je interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury, kdy mu odpověděl pan ministr zemědělství Marian Jurečka ve věci výběrového řízení na obsazení pozice ředitele závodu Frýdek-Místek a státního podniku Povodí Odry. Interpelace se spolu s odpovědí a další odpovědí, kterou ministr zemědělství Marian Jurečka vypracoval poté, co Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s jeho původní odpovědí, předkládá jako tisk 652.

Otevírám rozpravu. Pan poslanec Stanjura se hlásí. Jen připomínám, že, jak nám to šlo rychle, tak pan ministr Jurečka předpokládal, omlouval se do 10 hodin, takže pravděpodobně tady ještě není, a je tedy na panu poslanci Stanjurovi, jestli....

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já určitě nebudu mluvit 13 nebo 14 minut, protože nevím, jestli přijde pan ministr přesně v deset. Interpelace začínají v devět. Navrhuji přerušení projednávání této interpelace z důvodu omluvy pana ministra zemědělství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení této odpovědi na interpelaci. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 103 poslanců pro 80, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Přerušili jsme i projednávání tisku 652. Tím jsme vyčerpali všechny písemné interpelace na ministry, a já tedy přerušuji bod 211 do přespříštího čtvrtka, kdy v něm budeme pokračovat přerušenými body, tak jak tady byly směřovány. To je k této věci vše.

Protože lhůta pro projednávání písemných interpelací je dána od 9 do 11 hodin, přerušuji do 11 hodin jednání Poslanecké sněmovny s tím, že od 11.00 do 11.30 je podle je podle jednacího řádu i čas na případné změny schváleného pořadu schůze. Očekávám tedy v 11 hodin vaše další návrhy. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno v 9.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP