(9.20 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Takže myslím, že co se nepodařilo dotáhnout do dneška, ono se v podstatě nic nepodařilo dotáhnout, ale tento problém, který tu vznikl před dvaceti lety, dnes podle mého přesvědčení už nikdo nenapraví. Je mi smutno z toho, že to musím říci, protože si myslím, že každá trestná činnost má být trestána, a nelíbí se mi, když se někde hovoří o tom, že tehdy prostě taková byla doba, že to prostě byla nějaká divoká devadesátá léta. Vadí mně, že dnes spousta našich ctihodných občanů si tady pyšně vykračuje s majetky nabytými jasnou trestnou činností, ale zároveň jsem přesvědčen, že dnes prostě s tím nic neuděláme a že koneckonců je možná důležitější, abychom alespoň vyšetřovali to, co se děje dnes, nebo to, co se stalo před pěti lety, před deseti lety, a to, co je dvacet let staré, už prostě nechali spát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministru financí. Dalším řádně přihlášeným je pan místopředseda Filip. Pardon, pane ministře. Zatím spravedlnost. Ano. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já přesně ocituji to, co mi pan ministr napsal, předtím, než řeknu ten svůj návrh. O tom, že postup orgánů činných v trestním řízení nebyl vždy zcela v souladu se zákonem a s účelem trestního řízení, svědčí výsledky kontrol skončené věci, s čímž jsem byl seznámen, a dovolím si je odkázat.

Je zřejmé, že v prvotním stadiu prověřování věci bylo dokazování zaměřeno příliš úzce, takže nepostihlo celý předpokládaný rozsah trestné činnosti, na což Nejvyšší státní zastupitelství dne 19. 5. 1999 podřízené složky upozornilo. Přesto došlo k tomu, že majetkové převody ze společnosti Thorn Plzeň s.r.o., následně MD, ten první převod byl z Thorn Plzeň na Thorn Autotechnik - to byl ten převod přes toho Vietnamce, to bylo opravdu nerozpoznatelné orgány v trestním řízení, ta liknavost byla šílená, nešlo to bez toho, aniž by tam měli někoho na státním zastupitelství, a nikdo nebyl za to vyhozen! - se nepodařilo včas rozkrýt a výsledky právní pomoci do Lichtenštejnska byly obstarány až po uplynutí promlčecí doby. Pochybil vyšetřovatel, pokud včas neodhalil, že vlastníci společnosti MD je převedli na tzv. bílého koně bez odůvodnění usnesení o odložení věci dne (nesroz.) 6. 1998. Procesně mělo dojít ke spojení prověřování trestních oznámení poškozených Prince, Čejky, Pavelcové a Macháčka s šetřením trestního oznámení Konsolidační banky. V pořadí první ve věci nařízená kontrola skončené věci z roku 2004 se bohužel nezaměřila na prvotní genezi celé věci a skutečně důslednou kontrolu skončené věci zařídil až současný státní zástupce dr. Pavel Zeman. Já bych mu za to chtěl poděkovat. Ale bohužel to znamená, že pokud pan ministr ani neuvažuje o tom, že by alespoň prodloužil tu lhůtu, že by Ministerstvo spravedlnosti navrhlo Poslanecké sněmovně prodloužení té promlčecí doby alespoň o pět let, abychom se mohli nad takovými případy zamyslet a znovu je prověřit, kdy dojde k některým důkazům, tak samozřejmě budeme tím, že řekneme ano, to se nakradlo, to jim zbývá, a my jsme všichni za hlupáky. Ale já za hlupáka být nechci!

Takže já nesouhlasím s doplňující odpovědí pana ministra spravedlnosti, protože jsem očekával, že například na Ministerstvu spravedlnosti existuje nějaká studie na změnu trestního zákona prodloužení promlčecí doby alespoň na 25 let v těch kauzách, které se týkají těch zločinů, které byly spáchány v rámci privatizace v devadesátých letech. Já bych nerad, aby si ze mě ti lidé dále dělali legraci. Opravdu bych to velmi nerad. Takže navrhuji Poslanecké sněmovně, aby odpověď na moji interpelaci Poslanecká sněmovna panu ministru Pelikánovi odmítla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji a zapisuji si tento návrh. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, kdyby to umožňoval jednací řád, tak bych navrhl, aby se tímto bodem zabýval klub ANO. Pan ministr je ministrem za ANO. ANO šlo do voleb s tím, že se vypořádá s nešvary, i minulými, a tady vlastně zavíráme oči nad tím, že se zhaslo. Já nevím, jestli v budoucnu bude někdo muset vyhlásit tuto situaci za režim zlodějský a na základě toho zřídit nový vyšetřovací orgán, který se tím bude zabývat, a promlčení padne, ale přece nemůžeme tak jenom říci, s tím už holt nejde nic dělat. Já vím, že to je jeden případ ze statisíců, ale pane ministře, to opravdu nebylo obratně politicky řečeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana poslance Štětiny, potom pan ministr Pelikán.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážené dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, já budu hovořit trochu déle. Nevím, jestli mi to umožní - Dvě minuty jsou to? (Dvě minuty.) Tak to je málo. Já jsem šel do parlamentu z toho důvodu, že jsem si myslel, že se dá bojovat proti korupci. Nedá! V tomto státě se kradlo, krade a bude krást, pokud se nezmění zásadní přístup k těmto zlodějnám. Všichni předřečníci, a já se musím trochu zastat i pana ministra, protože z jeho odpovědi jsem nevyčetl, že by nechtěl, ale on nemůže, a teď je otázka, jestli nechce. Ale já myslím, že chce, ale on skutečně nemůže.

Včera naštěstí jedna veliká kauza, o které se hovoří deset let, byla konečně odsouzena. Ale já jsem zvědav, jaké zase další okolnosti budou, a zase bude zproštěn. V tomto státě, mám takový pocit, existuje takový systém, kterému jsem si já vnitřně řekl, je to tzv. korupční právo, do kterého jsou zařazeny stínově, jako to je v některých státech, které nebudu nazývat, že prostě je to všechno spolčeno dohromady a vždycky se někdo dohodne. Když už to vypadá, že prostě ta kauza by mohla být odsouzena, tak najednou se vyžádá revizní posudek od jakéhosi znalce, který se zásadním způsobem liší od oficiálních posudků, a takhle to jde stále dokola.

Pokud jste, kolegové, tady seděli v minulém volebním období, tak jste jistě mohli zaregistrovat, dvakrát jsem interpeloval pana ministra spravedlnosti a pana ministra vnitra a paní místopředsedkyni vlády pro legislativu a boj proti korupci, kde jsem nazval některé kauzy a vyjmenoval přesně, a že by mě zajímalo, kdo žaloval, kdo vyšetřoval, kdo soudil a kdo zprostil a jak to bylo ukončeno. Nikdo mně neodpověděl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, přihlásil jste se k faktické poznámce. Nikdo vám nebrání přihlásit se ještě jednou k normální, ale nemohu změnit vaši vůli.

 

Poslanec Jiří Štětina: Ale já myslím, že jsem řekl to, co jsem chtěl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Já musím reagovat na kritiku, která tady zazněla o tom, že to bylo politicky neobratné. Možná to bylo politicky neobratné, ale já tady nebudu politicky obratně lhát. Ano, můžeme si prodloužit promlčecí dobu o dalších pět let, můžeme si ji každých pět let prodloužit o dalších pět let, protože se každých pět let ukáže, že se zase nic nevyšetřilo. Protože tak to prostě je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP