(19.00 hodin)

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vezmu to zvolna. Jde o návrh novely zákona o ozbrojených silách, zákon 219. Z těch tří norem je to, řekl bych, norma nejjednodušší, nebo rozsah těch změn je podstatně menší než u těch dvou minulých. Účelem návrhu je zejména rozšíření možnosti využít celou armádu v krizových situacích a k plnění humanitárních úkolů, definování pojmu operační nasazení a úkolové uskupení, a to v souvislosti s plněním našich závazků v NATO, anebo třeba dílčí úprava některých již existujících institutů, jako například rozšíření omezení pořádání politických kampaní pro vojáky a další.

I v tomto případě bych rád velice poděkoval zpravodaji, v tomto případě panu poslanci Seďovi, za podporu a konstruktivní spolupráci při práci na této novele. Tak jako v předchozích případech, i tady se předpokládá účinnost od 1. 7. 2016.

Toť ve vší stručnosti vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 502, protože návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Žádám pana zpravodaje Antonína Seďu, aby nás informoval o jednání výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení páni ministři, seznámil bych vás s usnesením číslo 113 přijatým výborem pro obranu z 23. schůze ze dne 15. října 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 502.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministra obrany Martina Stropnického, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh zákona schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. - Tyto dva pozměňovací návrhy máte uvedeny ve sněmovním tisku 502/1, takže je nebudu číst.

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl příslušné legislativně technické úpravy.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

IV. Ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Protože se do ní nikdo nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se, je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tisku 502 a za chvíli přeruším jednání Poslanecké sněmovny do zítřka do 9 hodin, když prvním bodem našeho jednání je zákon o státním rozpočtu ve druhém čtení.

Hezký večer, paní kolegyně, páni kolegové.

 

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP