(18.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

V neposlední řadě chci podotknout, že toto opatření bylo a stále je součástí i koncepce aktivní zálohy, která byla výchozím dokumentem pro tvorbu legislativy, o které zde dnes jednáme a která byla vládou České republiky přijímána tak, že platí od 1. 1. 2013, takže vlastně nenavrhuji nic, co by v této koncepci schválené vládou České republiky nebylo.

Můj druhý pozměňovací návrh se týká proplácení cestovních náhrad. Navrhuji, aby vojákům v záloze, kteří se například kvůli vojenskému cvičení musí přepravit z jednoho místa na druhé, byly propláceny cestovní náhrady i v případě, že k této cestě využijí soukromé motorové vozidlo, a to maximálně do výše odpovídající nákladům na přepravu hromadnou dopravou. Děje se to ve všech slušných podnicích a myslím si, že i armáda by měla být slušným podnikem, kde toto bude uznáváno. Pan ministr ví, že jsem to zmiňovala už na výboru pro obranu, a bohužel jsem tam byla jedním z legislativců ubezpečena, že současná právní úprava na to myslí. Bohužel nemyslí. Konzultovala jsem to s několika právníky a musím tu změnu navrhnout tady a není v tom komplexním pozměňovacím návrhu. Ale nikdy není pozdě. Takže podle navrhované úpravy ani současné praxe to nebylo možné a já si myslím, že je dobré, aby tyto podmínky byly narovnány a aby byla umožněna určitá flexibilita, která zároveň nepovede k žádným vyšším nákladům.

Pane ministře, ani jeden z těchto mých návrhů nepředstavuje pro Ministerstvo obrany nějaké horentní vícenáklady. Domnívám se, že se jedná o skutečně další drobné benefity, které mohou přispět k tomu, aby se služba v záloze vyplácela, aby se vyplácela České republice, abychom byli schopni mladé ženy a muže skutečně rekrutovat. Poprosím vás tedy o podporu těchto mých návrhů ve třetím čtení a zatím vám děkuji za pozornost s tím, že se přihlásím k pozměňovacím návrhům ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. (Nemají zájem.) Děkuji. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančního výboru k novému projednání. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásila taktéž paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jak už jsem tady před malou chvílí řekla, mé pozměňovací návrhy jsou dva. Jeden je v systému pod číslem 3208, druhý je v systému pod mým jménem pod číslem 3209. V těchto dokumentech najdete také podrobnější zdůvodnění, které jsem však již vám odprezentovala v obecné rozpravě, takže nebudu zdržovat, abych opakovala to, co jsem říkala před chvílí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer. Děkuji paní kolegyni Černochové. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu číslo 3034. Jsou to písemné pozměňovací návrhy k tisku 455 a zdůvodnění je uvedeno v tomto dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. V podrobné rozpravě ještě zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Zopakuju to, co jsem řekl již v obecné rozpravě. Je to komplexní pozměňovací návrh, který byl přijat výborem pro bezpečnost, a je to v parlamentním tisku 455/1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Prosím. Pan poslanec Ludvík Hovorka v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych požádat, chtěl bych navrhnout ještě jeden pozměňovací návrh, který se týká § 3. Je to určitý návrat k tomu, co bylo v tom původním návrhu zákona. Tady v tom § 3 v odst. 1 se říká v části Dobrovolné převzetí branné povinnosti: "Občan, kterému podle § 7 zanikla branná povinnost, nebo cizinec může dobrovolně převzít brannou povinnost dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, nejpozději však do dne dosažení 60 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan nebo cizinec v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno."

Chci navrhnout změnu v § 3, aby se slovo "cizinec" nahradilo těmito slovy "občan státu sdruženého v obranných systémech mezinárodních organizací, jejichž je Česká republika členem", a to z toho důvodu, že se domnívám, že by tam neměl být jakýkoli cizinec, ale jenom člověk, který je členem nějakých organizací, jichž je Česká republika členem. Takže toto je ve všech paragrafech, ve všech odstavcích, kde je zmíněn pouze cizinec, tak nahradit slovo "cizinec" tady tímto slovním spojením, slovy "občan státu sdruženého v obranných systémech mezinárodních organizací, jejichž je Česká republika členem". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane zpravodaji? Pane ministře? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli jednat, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Pokračovat budeme bodem

9.
Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze
/sněmovní tisk 456/ - druhé čtení

Pan ministr obrany je přítomen u stolku zpravodajů. Paní kolegyně Černochová jako zpravodajka už je také přítomna. Požádám pana ministra, aby... Aha, tak předseda klubu hnutí ANO se hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Moc se omlouvám, dámy a pánové, já jsem se hlásil, pan místopředseda mě neviděl. Chtěl bych poprosit Poslaneckou sněmovnu procedurálním návrhem, abychom dneska jednali po 19. hodině, jednali a hlasovali procedurálně i meritorně, abychom měli možnost doprojednat tady tyto rozjednané body. Chtěl bych poprosit Sněmovnu, abychom hlasovali o tomto návrhu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak je to jiný návrh, protože tam není po té 21., čili to je relativně možné. Ale předseda klubu ODS se ještě hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Doporučoval bych, samozřejmě nemohu to ovlivnit, panu předsedovi Faltýnkovi, aby to stáhl, protože už jsme o tom hlasovali. Dokonce dvakrát. Ani jednou to Sněmovnou neprošlo. A když se teď nebudeme 20 minut procedurálně dohadovat, tak do 19. hodiny jsme schopni body 9 a 10 doprojednat. Ale taky se můžeme 20 minut procedurálně dohadovat, jestli to je, nebo není. Už jsme dvakrát hlasovali, zda budeme jednat po 19. hodině. Dvakrát to Sněmovna nepřijala. (Hlasy z pléna.) Nemusíte na mě pokřikovat. Vím přesně. Hlasovali jsme po 19. a po 21. hodině. Po 19. jsme už hlasovali. Nebo je tady snad někdo, kdo se domnívá, že jsme o tom dneska ještě nehlasovali? Hlasovali. A dvakrát. Takže nemůžeme se uhlasovat pořád o tom samém. Prostě to není možné. Zase zítra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to respektuji. (Rozruch v sále.) Takže návrh je nehlasovatelný. A budeme pokračovat. Prosím tedy pana ministra, aby... Ještě pan předseda se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ale opravdu nechci těch 20 minut strávit touto debatou a připravit pana ministra Stropnického a další kolegy o čas. Nicméně se domnívám, a vy jste to řekl, pane místopředsedo, hned po mém návrhu, že je to podle vašeho soudu jiný návrh. Navrhoval jsem, abychom hlasovali po 19. a 21. hodině, a nyní jsem navrhl, abychom hlasovali po 19. hodině. Ale opravdu nechci tady tímto návrhem blokovat tu debatu. Bohužel se mi to asi podařilo, protože kolega Kalousek se chystá k dalšímu vystoupení. Takže můžu tento návrh modifikovat tak, abychom aspoň tedy projednali ty body k obraně, které jsme si přednostně dneska zařadili, a doprojednali tyto záležitosti, protože jinak vidím, že se prostě nejsme schopni tady na ničem dohodnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP