(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ještě závěrečné slovo pana senátora. Pane senátore... Nemá zájem. Takže nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak za nás říkám - nečekejme na komplexní novelu, na úžasnou změnu zákona, která přijde. Protože čím komplikovanější změna to bude, čím komplikovanější materiál, tím delší projednávání. A té Poslanecké sněmovně se taky krátí čas. Máme reálně nějakých 22 měsíců, jestli to počítám dobře, zhruba do voleb. Takže předložit nějaký složitý návrh zákona příští rok v prosinci je taky riziko, že se nestihne legislativní proces dokončit, aniž bych věděl, co tam bude.

Ten nesoulad mezi financemi a MMR, to si snad vyřešíte. Ale já jsem se přihlásil proto, abych zmínil jinou věc. My za chvilku budeme projednávat - byl to náš návrh - důležité zákony, které se týkají bezpečnosti a obrany naší země. A stokrát jsme za ty dva roky slyšeli při různých příležitostech, že něco chce Evropská komise, něco musíme implementovat, nebo nám hrozí nějaká sankce. A já myslím, že už musíme říct jednou dost. Jsme v mimořádně těžké době. Místo abychom řešili podstatné problémy Evropy i České republiky, tak - zahajuje s námi řízení Evropská komise kvůli špatné implementaci řidičských průkazů, zahajuje nebo hrozí nám, nebude implementace tu pojišťovnictví, tu tohohle. Nejnovější nápad - zakážeme zbraně těm, kteří je legálně drží. Samé byrokratické věci, které nejenom nás, ale všechny ostatní národní parlamenty zdržují, zatěžují. Pořád se bojíme. Ale bojíme se sami sebe. Kdo jiný tvoří ten Brusel než 28 členských států? Tak podle mě už jednou musíme říct dost! A říkáme vládě, ať je odvážná, sebevědomá, že v tom bude mít podporu i opozice. Abychom se soustředili na podstatné věci. Já vím, že trošku odbíhám od tématu. Ale slyším, poslední dva týdny intenzivněji: budeme více bránit schengenský prostor. Ale jak, to už nikdo neříká. A my říkáme ano, je to dobře, shodujeme se na tom s vládou.

Tak já jenom poprosím všechny ministry i nás všechny, abychom se tak nebáli těch byrokratických věcí. Klidně je odsuňme. Protože jestli jsme špatně implementovali, nebo neimplementovali řidičské průkazy, je fakt jedno! To může zajímat jenom nějakého byrokrata v Bruselu, který musí zdůvodnit svoji činnost, aby bral svůj bruselský plat. Protože pro život a bezpečnost jak v Evropě, tak v České republice je to úplně jedno. A říkám, je to pořád dokola, v jednom zákonu za druhým. Podívejte se, kolik těch bodů je. Měli bychom se věnovat podstatnějším věcem.

Mně odpověď paní ministryně stačí. Já jsem pro to, abychom to udělali zvlášť novelou, protože nevíme, co se zase změní, nějaká komise co si vymyslí, jaké nařízení, jaká směrnice. My se uimplementujeme, pokud neřekneme, že už to stačilo. Protože fakt to nemá konce. A na podstatné debaty o podstatných věcech potom není čas.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přivolám naše kolegy z předsálí. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem... Pardon, ještě je tu žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 276/6, ve znění schválené Senátem, podle sněmovního tisku 276/7."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 143, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas. Děkuji paní ministryni i panu senátorovi a končím projednávání tohoto zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 455/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl předně poděkovat za vstřícnost a pochopení a za to přednostní zařazení. Myslím si, že to je docela důležitý vzkaz našim občanům, a to bez ohledu na to, v jakém politickém uskupení se člověk nachází.

Já bych si dovolil zdůraznit, že mezi prvním čtením a dnešním setkáním jsme na základě především vašich podnětů a připomínek uskutečnili celou řadu jednání a konzultací, a to zejména se členy výboru pro obranu přirozeně. Díky nim se nám podařilo vyjasnit některé sporné body navrhované úpravy. Toto úsilí vyústilo ve zpracování společného komplexního pozměňovacího návrhu, který byl následně přijat usnesením výboru pro obranu dne 15. října 2015. Chci tímto poděkovat členům výboru pro obranu, kteří se návrhu zákona mimořádně věnovali a přispěli k celkovému zkvalitnění navrhované úpravy.

Za změnu zásadního významu v koncepci návrhu novely branného zákona považuji především opuštění od koncepce povinných odvodů v míru, což jinými slovy znamená, že výkon branné povinnosti v době míru spočívá na zásadě dobrovolnosti, která se samozřejmě bude týkat jak mužů, tak žen.

Důležité pro navrhovanou právní úpravu jsou dále tyto změny. Návrh byl zjednodušen, terminologicky upřesněn a zpřehlednila se jeho systematika. Ze zákona byl také odstraněn dlouhodobě nejednoznačný pojem povinná záloha. Zpřehlednila se struktura vojenských cvičení, a to tak, že aktivní záloha cvičí formou pravidelných vojenských cvičení, zatímco občan, který dobrovolně převezme výkon branné povinnosti, se k plnění úkolů ozbrojených sil připravuje formou dobrovolného vojenského cvičení. Rovněž je navrhována úprava možnosti povolat vojáka v záloze k výkonu služby v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce. Toto povolání však vyžaduje souhlas vojáka.

Vzhledem k době, kdy se setkáváme, a s ohledem na další legislativní proces se navrhuje změna účinnosti z 1. ledna 2016 na 1. července 2016.

Tolik v té největší možné stručnosti úvodem a teď si dovolím předat slovo panu zpravodaji panu poslanci Klučkovi, kterému rovněž velice děkuji za práci na této novele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bych s dovolením poprosil, pane ministře, jestli byste byl tak hodný a nechal na mě. Díky. (S úsměvem.)

Návrh usnesení jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 455/1. Prosím tedy zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Václava Klučku, aby nás informoval o projednávání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Je to druhé čtení, kolegyně, kolegové. Já vás nebudu unavovat celkovým podrobným výčtem průběhu diskuse, která byla ve výboru pro obranu. Byla to diskuse velmi racionální, vedoucí k tomu, že jsme byli schopni jako všichni zástupci všech politických subjektů dospět ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který je součástí usnesení výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 15. října 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP