(18.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Konečným důsledkem přijetí novely samozřejmě nesmí v žádném případě být to, že cestovní kanceláře nebudou moci pokračovat ve své činnosti na základě společného postupu pojišťoven. Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jsem byl ujišťován, že pojišťovny budou i nadále poskytovat pojištění pro případ úpadku, a pokud ne, tak má případně Ministerstvo pro místní rozvoj připravenu alternativní variantu. Alternativa však připravena nebyla.

Současná kritická situace ukazuje na absolutní nedokonalost stávající legislativy, kdy na jedné straně cestovní kanceláře mají zákonnou povinnost sjednat pojištění záruky pro případ úpadku, a na druhou stranu však neexistuje institut, který by přiměl pojišťovny tento pojistný produkt nabízet. Takže souhlasím, že jediným možným řešením stávající situace, která tady v Parlamentu nastala, je souhlas s tímto senátním návrhem, který podporuji, čímž by se měl vyřešit nepřijatelný krizový stav na trhu cestovních kanceláří. Mým dlouhodobým cílem je prosadit více forem zajištění cestovních kanceláří, na tom se snažíme pracovat i s Ministerstvem pro místní rozvoj mnoho a mnoho let, a do budoucna se tak vyvarovat monopolního postavení pojišťoven v oblasti zajištění cestovních kanceláří pro případ úpadku a podpořit rovnocenné podnikatelské podmínky na trhu cestovního ruchu.

Děkuji za pozornost. A samozřejmě ten senátní návrh, jak jsem říkal, je potřeba podpořit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo .

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Ve svém druhém vystoupení se chci zaměřit na budoucnost, už ne na to, co bylo, a tady zaznělo garanční fond. Já bych rád slyšel dneska od mikrofonu nějaký časový plán. Myslím si, že do roka. Do roka to bude schváleno, nebo předloženo Sněmovně? To je přece velký rozdíl. Tady ten návrh zákona máme 16 měsíců. Já bych byl rád, protože to považuji za dobrou myšlenku, jestli by paní ministryně mohla říct aspoň rámcovou představu, kdy by to mohlo jít do připomínkového řízení, kdy do vlády, kdy to dostaneme my v Poslanecké sněmovně, abychom mohli vážně debatovat, jak má ten garanční fond vypadat, kdo má do něho přispívat, za jakých podmínek se z něho bude čerpat. Protože tady hrozí obecně jedno nebezpečí. My jsme na to také upozorňovali. V okamžiku, kdy máte tzv. bezlimitní plnění, tak na úkor těch poctivých dáváme nástroj těm nepoctivým, kteří vědí, že třeba nesplní podmínky, nalákají klienty, shrábnou svoje a někdo jiný zaplatí tu škodu. To je prostě nemorální. A my bychom k takovému postupu neměli tím, že vytváříme špatně nastavené prostředí, přispívat. Ten garanční fond by k tomu přispět mohl, ke stabilitě v tomto odvětví. Tak já bych poprosil, nic jiného, než poprosil paní ministryni, jestli by mohla třeba v závěrečném slově jen říci nějakou rámcovou představu, nechci přesné datum, že to bude 12. února ve vládě nebo něco takového. Ale ukazuje se, že ty návrhy, které zasahují do svobodného podnikání, naštěstí neprocházejí lehce Poslaneckou sněmovnou ani Senátem a že každou regulaci máme dvakrát zvažovat, zda je vůbec potřeba, nebo ne. Ale pokud je to nástroj, na kterém se shodují jak cestovní kanceláře, cestovní agentury i pojišťovny, tak proč ne, a my pak jsme od toho, abychom vytvářeli legislativně, ne abychom zase tři roky mluvili jako o nějakém yettim, že se vytvoří garanční fond a že to bude hezké. A teď říkám, my všichni. Teď to neberte jako útok vůči někomu, protože bezesporu, když to přijde z vlády, tak se tím budeme podrobně zabývat i v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Jestli tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážený pane senátore, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za vše, co tady padlo. Já bych se chtěla stručně vyjádřit zhruba k takovým klíčovým oblastem.

Vždycky, když nastoupíte na resort, tak jsou tam nějaké pozůstatky. Tento zákon, tato novela vznikala na MMR pět let. Já nevím proč. Například ani nevím spoustu věcí, protože prý archiv MMR není, protože v roce 2002 ho spláchla potopa, resp. záplava. Ten zákon, jak říkal pan poslanec Stanjura, tady byl od léta 2014 s cílem toho, že opravdu se ochrání ten spotřebitel, s tím, že cestovky budou mít informační povinnost vůči MMR, aby pojišťovny si samy mohly nastavit různé limity apod.

Chtěla bych tu jen říci, a ona je to i mediální zkratka tady té novely, ten zákon ani ta novela neposkytuje bezlimitní pojištění. Není to bez limitu, nikdy to bez limitu nebylo, je to trošičku přeháněno tady s tím slovem, opravdu to není bez limitu.

Musím říci, že tady se nám trošičku míchá dohromady cíl toho zákona, což je ochrana spotřebitele, dávání toho zákona dohromady s občanem a se živnostenským zákonem. Nicméně ráda bych, abychom tady nezapomněli na to, že od začátku Česká asociace pojišťoven, resp. šest pojišťoven, obě asociace pro cestovní ruch byly zapojeny do veškerých diskusí a ještě do druhého čtení stály na straně Ministerstva pro místní rozvoj a po rozsudku Ústavního soudu, který dal za pravdu klientovi jisté cestovní kanceláře a který se soudil s jistou nejmenovanou pojišťovnou, v podstatě obě dvě asociace daly ruce pryč od našeho návrhu. A v tuto chvíli musím říci, že ano, prostřednictvím pana předsedajícího, bych si dovolila odpovědět na to, ano, já jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj nesu odpovědnost. Nesu, já ji přijímám, a také proto jsme se snažili podílet na tom senátním návrhu, protože pozměňovací návrh ze Senátu je jediným možným řešením. Tady bych chtěla opravdu na rovinu říci, a vzhledem k tomu, že mě nechrání žádná imunita poslance, nebo na této půdě nejsem ničím chráněna, tak samozřejmě mohu mluvit pouze v obecné míře.

Víte, cestovní ruch - co to je? Máme tady spoustu cestovek, v České republice je přes 900 cestovních kanceláří. Ministerstvo pro místní rozvoj od doby, kdy se vlastně pojišťovny rozhodly nepojišťovat, obdrželo spoustu oznámení o tom, že pojišťovny vypověděly smlouvy, nebo že spíše nebudou pojišťovat nadále. A já bych si dovolila vám například přečíst jenom ty důvody, protože tady jsme se také doslechli, že většinou je to jenom z důvodu toho, že je tady novela zákona 159. Mám zde před sebou balík dopisů, které přišly na Ministerstvo pro místní rozvoj od pojišťoven, které jsou povinny nám oznamovat právě, když přestanou pojišťovat. Přečtu vám jenom jeden takový text dopisu, kde se píše, že - cituji - na základě důkladné analýzy výsledku hospodaření a všech historických souvislostí spojených s jednatelem společnosti jisté cestovní kanceláře pojišťovna přestává pojišťovat. Čili ono je také nutné, abychom si uvědomili, že novela zákona 159 nemůže za všechno a pojišťovny mají právo, a mají k tomu veškeré nástroje, aby si samy vyhodnotily v podstatě situaci z cestovních kanceláří, jejich hospodaření apod.

Já jsem velmi ráda, že jsme se dohodli v Senátu, že projde tento pozměňovací návrh, a vzhledem k tomu, že já osobně jsem velmi nešťastná z celé té situace zachování se jednotlivých aktérů na trhu - protože to není boj pojišťoven nebo cestovek. Tady jde o naše lidi, tady jde o naše lidi, kteří prostě cestují do zahraničí. A samozřejmě naším zájmem je, aby cestovky byly pojišťovány. A pokud nyní přistoupíme na to, že přijmeme senátní návrh, tak je to jediná možná věc a v podstatě stav, kdy můžeme společnými silami zachránit tu situaci, která nastala.

Nicméně já bych tu chtěla ještě říci, a ani ne na obranu Ministerstva pro místní rozvoj, ale opravdu to, abychom si uvědomili - my jsme poslouchali. Já mám spoustu dopisů od České asociace pojišťoven, kdy nám nejdříve říkají, že pojišťovat budou, dokonce Česká asociace pojišťoven před půl rokem nebo před tři čtvrtě rokem, kdy i na vládě první čtení, resp. druhé čtení tohoto zákona bylo odloženo, protože abych já získala víc času, jestli vytvoříme garanční fond, protože už to mohlo být dávno, odmítly to pojišťovny, především pojišťovny odmítly vytvoření garančního fondu. My to máme písemně, máme to v zápisech z našich jednání. V tu chvíli to odmítlo i Ministerstvo financí. Čili MMR mělo veškerou snahu, abychom vyřešili všechno komplexně. Dospělo to k tomu, kde jsme. A ano, já nesu veškerou odpovědnost, protože jsem šéfem toho resortu, který tento návrh podává, a také ji vnímám, také ji beru, protože musím. Nicméně bych opravdu chtěla Poslaneckou sněmovnu požádat, aby byl přijat pozměňovací návrh Senátu.

A tady bych chtěla ještě reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na dotaz pana poslance Stanjury ohledně garančního fondu. Garanční fond - nám nejdříve bylo řečeno, že nelze vytvořit do tří měsíců, nicméně my v tuto chvíli opravdu řešíme, zda pošlu do vlády a do Poslanecké sněmovny následně tuto novelu 159 jenom s cílem vytvoření garančního fondu, když za rok byste vy, Poslanecká sněmovna, tady měli obdržet, resp. za rok plus minus prosinec nebo leden, revizi tohoto zákona v souladu s těmi novými směrnicemi, s tou novou směrnicí o souborných cestovních službách. Čili my v tuto chvíli vyhodnocujeme, zda to bude dílčí novela, nebo, což se domnívám, že by bylo vhodnější počkat na garanční fond, který bude součástí této novely při implementaci té evropské směrnice. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP