(Jednání pokračovalo v 17.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 17.20 hodin, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Já se ptám, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Pan navrhovatel má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za tu debatu, obzvláště za tu část, která se týkala registru smluv. Já bych jenom odpověděl na některé - nebo doufám, že na všechny - nezodpovězené otázky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Vím, že vy děkujete za tu debatu, já ale poslancům neděkuji za to, aby teď debatovali. Prosím, přeneste své debaty do kuloárů. Děkuji.

 

Poslanec Jan Farský: Co se týká Slovenska, tak tam platí od 1. ledna 2011 v různě pak upravované verzi, ale ta česká verze z něho vychází a s autory slovenské verze jsem ji konzultoval a připravoval v té první verzi z roku 2012, ze které pak vychází verze roku 2013. Není to tak, že by na Slovensku nic neodhalil, jsou tam předražené zakázky, výdaje, které registr smluv, kdy se ukázalo, za jaké ceny se nakupuje, tak vedly k tomu, že konkurence podávala konkurenční nabídky při stejné kvalitě za lepší cenu a k úsporám došlo.

Ale to není primární úkol toho zákona. Primární úkol je preventivní, ten, aby ty smlouvy se vůbec neuzavřely, ty nevýhodné smlouvy. Věřím tomu, alespoň i tak jak to vyjádřila paní premiérka Radičová, tak to funguje. Určitým důkazem toho, k čemu ten zákon je, a to ke dvěma základním věcem, aby doplnily to, co chybí v politice nejvíce, prostředky tak, aby se daly plnit sliby a také důvěra, protože bez důvěry a možná i dnes, nebo zvláště v dnešní bezpečnostně složité době, tak důvěra v politické představitele je nesmírně důležitá. A na tom Slovensku se zvedla, Slovensko o 11 příček na žebříčku vnímání korupce v zemi, a to je obrovský úspěch, jestli - protože já to spojuji na roveň s tím, jestli lidé důvěřují svým představitelům, nebo ne.

Proč jsem nepodpořil návrh pana poslance Urbana nad těch 20 milionů. No protože byl špatně napsán. Představa toho, že firma, která dostane dvacetimilionovou dotaci a má miliardový obrat, bude muset zveřejňovat všechny smlouvy, které jsou v té miliardě, to bych nepovažoval za rozumné. Pokud by bylo stanoveno, že ta dotace bude od 20 milionů a že to bude třeba ale znamenat 70 % obratu, nebo 80, nebo 50 % obratu firmy, a pak se stane povinným subjektem, už bych si to dovedl představit. A tak jsem se vyjadřoval a vyjadřuji dále.

Co se týká možného ohrožení firem, které tady zaznívalo, tak bych chtěl říci, že zákon o registru smluv zachovává všechny výjimky, které jsou dány zákonem o svobodném přístupu k informacím z roku 1999, a ani nerozšiřuje okruh povinných subjektů, takže tam, kde mají informace jakoukoliv hodnotu pro konkurenci, tak si je buď mohla sehnat přes stošestku, nebo jiným způsobem, ale každopádně už je dnes má. Registr smluv právě na to reaguje v § 5 v odst. 6, kde říká, že v případě těch smluv, které obsahují obchodní tajemství, případně i řetězců smluv, které jsou samy o sobě obchodním tajemstvím třeba právě tím, že se odhalují odběratelské řetězce, tak v tom momentě je možné zveřejnit ze smlouvy pouze část, a to předmět a datum jejího uzavření. Osobně si myslím, že je to málo, ale je to přesně ta pojistka na to, aby varovné hlasy, které tady zaznívaly ohledně podnikání státních firem, národních podniků a ovládaných, nebyly oprávněné.

Ještě bych chtěl jenom doplnit to, co se zapomíná a z čeho pramení hodně námitek. Možnost zveřejnit smlouvu mají obě strany. Nejsou v nerovném postavení. Stejně tak dodavatel jako odběratel, ten veřejnoprávní subjekt jako ten dodavatel služeb, případně prací, na obou stranách je možno smlouvy zveřejnit, takže nemůže dojít k nějakému nerovnému postavení, které by mohlo vést ať už k vydírání, nebo nějakým nekalým praktikám.

Chtěl bych vás požádat, abyste v hlasování, které nás čeká, nehlasovali a nepodpořili senátní návrh, protože je nefunkční, slušným bude překážet a neslušné nijak neomezí. A než bychom vyráběli zbytečné předpisy, prosím, nedělejme radši žádné. Lepší je skutečně nic než zákon v senátním znění.

Samozřejmě bych byl rád, kdyby se tady našly hlasy pro sněmovní verzi. Sněmovní verze tady 18. září prošla hlasy 116 poslanců, myslím, že ze 157 přítomných. V debatě v Senátu i v debatě tady jsem neviděl argument, který by odůvodňoval, proč by ti, kteří podpořili 18. září sněmovní verzi, už to tak neměli udělat i dnes. Takže vás žádám a vyzývám k tomu, abyste nehlasovali pro senátní verzi, protože senátní verze není registr smluv, a abyste hlasovali pro sněmovní verzi, abyste setrvali na svém názoru, který už jste tady projevili 18. září. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu navrhovateli. Nyní se ptám na závěrečné slovo pana senátora. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jaromír Strnad: Děkuji za slovo. Já bych využil této příležitosti a odpověděl bych na dva dotazy, které byly na mne, a to dotaz pana poslance Adamce. Skutečně zástupci Senátu, členové výboru pro územní rozvoj, přijeli s tím poznatkem, že za těch pět let nebyla uplatněna žádná sankce vůči neuveřejnění smlouvy.

Dále potom tady pan poslanec Klán vznesl dotaz, jak to děláme my v Čáslavi. My to děláme stejně podobně, jako nás tady o tom informoval pan místostarosta z Kroměříže. My smlouvy samozřejmě už zveřejňujeme několik let na elektronické úřední desce. V tom vůbec není problém. Klidně to uveřejníme třeba na třech deskách. Problém je tady u těch státních podniků.

To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. Přivolám naše kolegy z předsálí. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), podle sněmovního tisku 42/11, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 42/12."

Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Upozorňuji, že pan předseda Jan Hamáček má náhradní kartu číslo 61.

 

O usnesení, tak, jak jsem je přednesl, o verzi vrácené Senátem, dávám hlasovat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 19, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 27, proti 92. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem nevyslovili souhlas a nepřijali jej. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP