(16.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Ale NET4GAS, který vlastní velké roury přes Českou republiku, neproinvestoval v minulém účetním období 4 mld. korun, to znamená, že firmám, které tady měly v Čechách pracovat, nedal práci za 4 mld. korun, přestože peníze jsou kalkulovány v ceně dodávaného plynu. Pak se sešla jeho správní a dozorčí rada, pěkně si snížili základní jmění a vyvezli z tohoto státu bez toho, aniž by tato vláda cokoliv řekla, 12 mld. korun do Německa v hotových! O tom je zveřejňování smluv. Protože soukromá společnost NET4GAS, kterou vlastní německá Allianz, nezveřejňuje nic. A Pražská plynárenská bude zveřejňovat všechno. Jak dlouho bude město schopno udržovat Pražskou plynárenskou? Jak dlouho budeme trpět to, že se nám solární baroni smějí? Vy opravdu chcete takovýhle paskvil? Já bych mohl říct, že Senát schválil, že tam nebude Budvar, já jako Budějovičák budu spokojen a budu mít jistotu, že Budvar nezlikviduje konkurence. Ale mně to nestačí! Já musím souhlasit s kolegou Stupčukem, že nechci hlasovat pro paskvil, ještě k tomu pod tlakem.

Dovolte mi přečíst, a já se toho držím dlouhou dobu, že článek 26 Ústavy České republiky říká, že poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou při tom vázáni žádnými příkazy. Já se toho držím dlouhodobě. Protože se zabývám moc let, už 37, teorií státu, tak vím, co jsou to skupiny nátlaku. To je to nejodpornější, co v politice existuje! To jsou ti, kteří nebyli nikam zvoleni, protože lidé odmítli jejich mandáty, protože se chovali, promiňte mi, proti těm lidem, kteří je zvolili v minulém volebním období. A tito lidé založí skupinu nátlaku, začnou vypisovat různé paskvily, kupují si čas v médiích od privátních firem, které si snížily základní jmění a vyvezly peníze, a potom poslouchám už týden, jaký budu zločinec, když pro to nezvednu ruku. Ano, já se toho nebojím, protože já vím, proč hlasuji pro, nebo proti. A opravdu, když mě poprvé oslovila Rekonstrukce státu, tak jsem jim odpověděl, že devět z deseti bodů je součástí volebního programu komunistické strany a že nikdy nepodepíšu nic, aniž bych to četl. A udělal jsem dobře jako řada mých kolegů, protože já budu hlasovat jenom pro ten zákon, který budu mít přečtený, a budu vědět, že jsem schopen unést odpovědnost za to, že jsem pro to zvedl ruku, nikoliv pro něco, co mi dopředu někdo řekne jako myšlenku, a pak provedení bude ve skutečnosti nikoliv ve prospěch občanů, ale v jejich totální neprospěch.

A teď mi dovolte, abych bez citaci řekl obsah článku 11 Listiny základních práv a svobod: jsou si všechny vlastnické formy rovny. Jak je možné, že soukromí vlastníci, přestože dostávají dotaci na solární energii, nezveřejňují nic a teplárna v Budějovicích bude zveřejňovat všechno? (Potlesk z řad poslanců KSČM.) Kde je rovnost občanů před zákonem? Kde je rovnost vlastnických forem? Tak budeme hlasovat v rozporu s Ústavou, nebo nebudeme? A vy mi chcete říct, že to jdeme napravit tím, že jsme do toho udělali jeden pozměňováček. Prosím vás, k čemu to tady chcete diskutovat! Tohle je zákon, který je proti zájmům České republiky, proti zájmům veřejného sektoru, je ve prospěch zájmů těch, kteří chtějí zrušit jakýkoliv veřejný sektor, cokoliv, co vlastní stát, město nebo obec nebo i občanské sdružení, dneska podle zákona spolek.

Ten zákon je špatný! A já jsem přesvědčen o tom, že je naší povinností ho odmítnout. A ne odmítnout jen tak, že snad neuděláme nic proti korupci. Dobře, využijme usnesení Senátu, využijme toho, že můžeme uložit vládě jako Poslanecká sněmovna, protože doufám, že jsme pořád ještě v parlamentní demokracii a můžeme uložit vládě, aby předložila návrh zákona, který bude řešit, jak se registrují smlouvy, které nakládají s veřejnými penězi. Ne to vytírání zraku, ale skutečné jednání o tom, kdy každý, kdo použije veřejné peníze, včetně těch privátních firem, které neproinvestovávají, odvážejí zisk z této republiky, budou muset zveřejňovat smlouvy! Pak pro to budu rád hlasovat.

Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. První je pan ministr Mládek a po něm je pan ministr Dienstbier. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci obecně zpochybňovat vystoupení pana místopředsedy Filipa, ale přece jenom musím jednu technickou poznámku. Firmu NET4GAS nevlastní výlučně Allianz. Allianz je pouze padesátiprocentním vlastníkem, druhým vlastníkem je Borealis Infrastructure, což je kanadský fond, který založilo Ontario Municipal Employees Retirement Systems, což je penzijní fond amerických a kanadských obecních zaměstnanců. Takže to není jenom na Allianz, jsou tam také Kanaďané - půl na půl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Klán.

 

Poslanec Jan Klán: Dovolte, abych zareagoval na pana ministra Mládka. Ono je snad úplně jedno, kdo to vlastní, ne? Tady jde o to, že peníze jdou pryč z naší republiky, takže je úplně jedno, kdo je zahraniční vlastník, ale že peníze nezůstávají přece tady! (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan ministr Dienstbier.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, nechci se vyjadřovat k rozsahu subjektů, na které se má zákon vztahovat, protože to asi je legitimní otázka k diskusi, do jaké míry může ovlivnit konkurenční vztahy povinnost zveřejňovat smlouvy. Já bych se spíše vyjádřil k mechanismu Sněmovna versus Senát, na jednu stranu podmínka účinnosti, na druhou stranu finanční sankce. Já se obávám, že v senátní podobě ukládání sankcí ze strany ÚOHS, že systém nebude úplně plnit to, co se od něj aspoň deklaratorně očekávalo. Nepodezírám naprostou většinu třeba komunálních nebo regionálních politiků z toho, že by nerozhodovali zodpovědně, ale pokud máme pochybnosti, že v jednotlivých případech může docházet k uzavírání nějakých podivných smluv, které se pak utajují před veřejnou kontrolou, tak v případě sněmovní verze, kdy je tam podmínka zveřejnění jako podmínka účinnosti, kontrola samozřejmě může fungovat, protože pokud podle takové smlouvy někdo bude plnit, tak samozřejmě riskuje nutnost vypořádání plnění bez právního důvodu v případě, že by smlouva nikdy účinnosti nenabyla. Pokud by se šlo cestou sankce v kombinaci s tím, že ji má posuzovat a ukládat ÚOHS, tak se tak může stát třeba za deset let, mezitím se smlouva splní, ti, kteří by případně jednali nepoctivě, zinkasují tedy nepoctivý zisk a za deset let, až někdo pravomocně rozhodne, případně ještě ve správním soudnictví, tak to odskáče už nějaké úplně jiné vedení obce, které tam po několikero volbách přijde.

Pokud zákon má plnit svoji roli, tak to asi lze naplnit pouze v té Sněmovnou schválené podobě. O finančních sankcích, že by byly účinné, mám pochybnost, jak je to nastaveno. Jak říkám, druhá otázka je okruh subjektů. Bohužel se to prolíná a nelze změny, které Senát navrhuje, posuzovat jednotlivě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní budeme pokračovat těmi, kdo jsou řádně přihlášeni do rozpravy. První je pan poslanec Hovorka a připraví se pan poslanec Opálka. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP