(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Stručnou reakci na pana poslance Klána vaším prostřednictvím. No prosím vás, jestli existuje nějaká nadnárodní korporace, která dnes sleduje s napětím, jak dopadne tenhle zákon, tak takové korporace mi je upřímně líto, protože to si nedokážu představit, že by to skutečně sledovali.

Za druhé. Nadnárodní korporace. Pokud mají být evropské státy tak slabé, že mají fakticky vládnout nadnárodní korporace, tak ty to nebudou dělat prostřednictvím zákonů. To je naprostá iluze. Ta moc v těchto případech funguje úplně jinak. Myslím si, že registr smluv je skutečně absolutně nezajímá a nemá vůbec žádný vliv na to, jestli vládnou, nebo nevládnou. To je naprostá iluze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já nechci zdržovat, ale mě nesmírně zaujala vzpomínka pana poslance Urbana. A já se ho chci opravdu zeptat. Oni vám reprezentanti - prostřednictvím tedy předsedajícího - Rekonstrukce státu skutečně tykajíce řekli hochu? V takovém případě jsou nejenom placeni Babišem, ale také slabozrací, což už je kombinace, při které se opravdu špatně rekonstruuje. (Smích napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A nyní tedy řádně přihlášení. První je pan ministr Mládek a po něm s přednostním právem pan místopředseda Filip. Máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte i mně říci několik slov na toto téma.

Tady bylo požadováno, aby vláda udělala nějakou analýzu, jaký bude mít dopad tento zákon, pokud bude schválena sněmovní verze, senátní verze. Já jsem to udělal z hlediska Ministerstva průmyslu a obchodu a přiznám se, udělal jsem to ve dvou fázích. Když to přišlo, tak jsem zavolal do těch tří největších podniků, které má MPO na starosti, tzn. ČEPS, DIAMO, PKÚ. A v PKÚ, Palivový kombinát Ústí, a v DIAMO mi řekli - pohoda, žádný problém. V ČEPS v zásadě taky. Je to monopolní společnost a v nejhorším případě si vydá obligace na veřejném trhu. Takže mně to nejprve uklidnilo a říkal jsem si - žádné problémy s tím nemáme. Ale pak mi to přece jen nedalo, abych si nezadal komplexní analýzu, jaký to bude mít dopad. Na MPO to bude mít dopad trošku v oblasti, kde by to člověk napoprvé nečekal. Dopadne to na takové subjekty, které se zabývají zkušebnictvím. Například Textilní zkušební ústav přijde asi o 9 mil., protože se dostane do situace, že nebude mít možnost jakékoli obchodní strategie. Začnou masivně ztrácet zákazníky, neboť tuzemská i zahraniční konkurence povinnost zveřejňovat nemá. Bude to Fyzikálně technický zkušební ústav zhruba o 20 mil., Strojírenský zkušební ústav o 43 mil. a Technický a zkušební ústav stavební - tam hrozí největší dopad, až 200 mil. A samozřejmě negativní dopad to může mít a bude mít na Explosii, která vyrábí velmi citlivé produkty, protože i ona bude zveřejňovat.

Z těchto důvodů bych vás chtěl všechny požádat o schválení senátní verze, protože to je méně špatná verze. Sice úplně bezpečně nevíme, že to bude bez problémů, ale bude jich tam výrazně méně než ve verzi poslanecké, sněmovní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde faktickou poznámku, se kterou se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nebudu opakovat náš postoj, protože my jsme konzistentní, a jak jsme hlasovali minule, budeme hlasovat i dneska. Ale pane ministře, nebo páni ministři, kde jste byli v prvním čtení, v druhém čtení, ve třetím čtení? Kde byly ty pozměňovací návrhy, abyste se postarali o ty státní podniky? Nejste náhodou podepsaní pod tím návrhem zákona? My určitě ne! A teď na poslední chvilku nám říkáte, jak je to špatně, jak bychom měli schválit něco jiného. Tak proč jste si to tam nenapsali?! Já už čtu, že to byl dokonce koaliční návrh. Celé se to snaží ukrást panu kolegovi Farskému a já s ním o tom vedu debaty tři a půl roku. Nakonec jsem hlasoval pro, protože ten logický nebo podle mého názoru dobrý pozměňovací návrh jste podpořili ve Sněmovně napříč politickým spektrem, takže mně to umožnilo hlasovat pro. Takže teď nás netlačte ke zdi! Budeme se bavit o Budvaru. No dobře, má to logiku, aby to Budvar nedělal jako jediný pivovar v České republice. Co dělal ministr zemědělství dva roky? Kde byl, aby hájil podnik ze svého resortu?! Nevím, já jsem to nedělal. Možná je navrhovatel toho zákona. No, pokud je, tak ať se ti šéfové státních podniků obrátí na své ministry! Ne na nás v poslední chvíli. Kdy tam Senát podle mě úplně nesmyslně dal ÚOHS. A teď nám někdo říká - hlasujte pro senátní verzi, protože ochráníte nějaký podnik. No to jste vy v exekutivě měli udělat v tom návrhu zákona. Je to tisk 42, to si fakt pamatuju. Jinak máme tisk nějak 600 něco, ne? To znamená, na to byla dostatečná doba. To neschvalujeme v devadesátce na poslední chvíli bez diskuse. Tak to se na mě, milí páni ministři, nezlobte. Vy jste zaspali, nic jste neudělali a teď na poslední chvíli se snažíte - hlasujte pro ten Senát, protože našim podnikům by to pomohlo. Sorry, je to vaše zodpovědnost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu omluvenku, která dorazila. Z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Pavel Kováčik.

Nyní s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, je to složité rozhodování, když chcete, aby přestala doba, kdy tady vládla TOP 09. Protože ten návrh zákona je prodloužením vládnutí TOP 09. A pan kolega Miroslav Kalousek to tady řekl docela jasně, když říkal, jakým způsobem se zruší ty které vazby. Víte, ten zákon je zákon o určité evidenci, která předpokládá, řekl to tady kolega Blažek docela hezky, že ta společnost, která si všechno bude kontrolovat sama a bude do všeho vidět, nepřipustí nějakou korupci. Tady chybí zákon o majetkovém přiznání. Tady chybí zákon zcela jasný, který je o finanční kontrole ve veřejné správě. Mám trochu lepší paměť než někteří a vím velmi dobře, jakým způsobem tento návrh zákona opravdu řeší kontrolu těch lidí, kteří pracují ve veřejné správě, jestli mohou, nebo nemohou zneužívat veřejné finance. Tak si prostě vytíráme zrak návrhem zákona, který má mluvit o tom, co to je registr smluv. Je to vytření zraku, není to nic jiného. Řeknu to na dvou příkladech, abychom si ukázali, co se odehraje při tomto návrhu zákona.

Teplárna České Budějovice je vlastněna z 80 % městem České Budějovice a bude povinna zveřejňovat všechny smlouvy z té dodávky elektrické energie, kterou vyrábí v tzv. kogeneraci, tzn. použitím páry, kterou vyrobí. Solární baroni nebudou zveřejňovat nic, protože neprošel návrh kolegy Urbana. Budou se smát, vysmívat se všem (s důrazem), kteří budou zveřejňovat smlouvy, a říkat si: Vy jste ale idioti! Zveřejňujte a my si budeme žít s miliardama od státu, protože my zveřejňovat nic nebudem, my jsme soukromý subjekt. To je předmětem tohoto zákona. Přesně tohle to je předmětem tohoto zákona!

Druhý příklad, ještě dramatičtější. Prosím vás, ty hlouposti, které slyším, mě urážejí! Když mi někdo říká, že to je takovýhle malinký soukromý zájem. Já vám řeknu ten zájem. Pražská plynárenská - stejně jako pražský Dopravní podnik nebo Dopravní podnik města Ostravy nebo Plzně, to je jedno - bude zveřejňovat smlouvy. Ale NET4GAS, kterou vlastní německý Allianz, nezveřejní nic. Pražská plynárenská poctivě investovala, a teď je jedno, že tady vládla ODS v Praze nebo někdo jiný, sociální demokracie, to je úplně jedno, ale tento podnik investoval do infrastruktury v plynárenství v Praze, aby ty roury neruply. Rupla jedna a měli jsme z toho málem zavřené Národní divadlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP