(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnes od 15.45 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Langšádlová, dnes od 16.00 hodin se omlouvá paní poslankyně Benešová, dnes od 16.30 do 23.45 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek a dnes od 17.30 do 18.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška.

Nyní se nikdo nehlásí s faktickou poznámkou, v tom případě udělím slovo panu poslanci Blažkovi. Prosím, máte slovo. Připraví se pan ministr Mládek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. V jednom aspektu navážu na pana poslance Chvojku, a to v tom, že já také zcela jistě nepatřím mezi nějaké oblíbence různých aktivistů, včetně Rekonstrukce státu, a mohl bych tady hodiny a hodiny mluvit o tom, co mi vyváděli a vyvádějí zejména brněnští aktivisté. Nicméně to, jestli mě někdo má rád, nebo nemá rád, by mi nemělo zatemňovat zdravý rozum. A dovolte mi říci, co podle mého názoru znamená dnes ten zdravý rozum.

Myslím, že bychom měli ukončit společenský kvazikonflikt, to kvazi zdůrazňuji, zvaný registr smluv. Ukončíme ho dnes tím, že neschválíme vůbec nic? Jistě ne. Ukončíme ho tím, když schválíme senátní verzi? Jistěže ne. Takže já jsem připraven dnes stejně jako minule hlasovat pro původní poslaneckou verzi, protože si myslím, že ten zákon nakonec poté, co prošel úpravami, není tak špatný, jak zde slýchávám. Myslím si, že je dobře, že Sněmovna schválila opoziční návrh poslance Stanjury, že ten zákon se nebude týkat malých obcí, protože by je naprosto zbytečně zatížil administrativně. Současně musím kolegiálně říct, že mě imponuje taková ta buldočí vytrvalost kolegy Farského. Trochu mě mrzelo v tom průběhu, kolik různých představitelů různých stran náhle, když zjistili, že by na tom mohli získat politické body, tak málem tvrdili, že to vymysleli oni a chtěli to "ukrást". Já doufám, že ti, co nás teď poslouchají, chápou a sledují proces tak, aby když chtějí někoho ocenit, tak ho ocenili skutečně za to, co udělal, a ne za to, o čem mluvil a k čemu se naprosto uměle připojoval.

Dovolte mi ale říci ještě druhou věc, a ta je taky podstatná, na kterou bychom si měli dávat pozor. Registr smluv patří mezi tzv. sunshine laws, jak se říká v Anglii, vymysleli to ale v angličtině v Americe. Tady bych chtěl jenom varovat: Všechno na světě, co člověk vytvoří, se nemá přehánět. Představa toho, že bude existovat nějaká společnost či stát, kde bude všechno veřejné, všechno se bude vědět, to už tady bylo v minulosti mnohokrát, a žádný takový stát nemá šanci na přežití už jenom proto, že také existují okolní státy. V dnešní době třeba, když žijeme v něčem, co je málem válečný stav, tak představa, že všichni naši nepřátelé, a nemusím je teď ani jmenovat, o nás vědí úplně všechno, zatímco my o nich vůbec nic, tak volám po té míře, která by měla být. Odkazuji i na nejmodernější americkou literaturu, která se zabývá dopady těch sunshine laws. To je takový ten popruh nezamýšlených důsledků. A v čem jsou ty důsledky? No jsou bohužel i v tom, že tam, kde se politici nebáli svobodně rozhodovat, se dnes bojí svobodně rozhodovat. A já bych tady chtěl říci, že jestliže existuje společnost, kde se představitelé státu, tzn. lidé, kteří mají moc, bojí svobodně rozhodovat, tak je naprostá iluze, že takováto společnost jako celek může být svobodná. Tento zákon, který zde máme, si myslím, že je v míře rozumné. Jenom - a tím se obracím i na veřejnost, která sem přišla, aby o tom také přemýšleli - přehánět se nemá skutečně nic, ani to, co všechno má být zveřejňováno, protože to ohrožuje samou podstatu státu a samou podstatu politiky. Politika bez tajností je naprosto nemožná, nikdy taková nebyla a je vyloučeno, aby se všechno vědělo. Je to naprostá hloupost si tohle myslet! A znovu odkazuji, píšou to chytřejší hlavy, než jsem já, zejména v Americe, kde ty zkušenosti mají největší.

Ještě musím říci jednu věc. Poznámka pana kolegy z komunistické strany Klána o tom, kdo financuje Rekonstrukci státu, jestli to jsou Američané či Britové nebo nevím kdo - víte, co je na tom nejsmutnější? Mně je to celkem jedno, že to sponzorují Američané, ale mě jen fascinuje, že Amerika, která má dnes bojovat s Islámským státem, má se starat o to, kam až všude se "cpe" Rusko, tak má čas na to, zabývat se tím, jaké platí zákony v České republice. A mně je spíš smutno z toho vůči té Americe, ne, že by mě zajímalo, kdo platí Rekonstrukci státu, protože já politicky proti Americe nic nemám a myslím si, že kdyby Amerika oslabila, budeme se divit.

Závěrem. Debatu, kterou my vedeme o tom, jestli nějaká společnost má všechno vědět, nebo nemá, ta není první, ta se vedla mockrát. Vedla se zásadně, a je to dostupné, např. v období francouzské revoluce mezi jakobíny, girondisty a royalisty. Tady jenom, opravdu si najděte čas, a to, co my tady řešíme, oni řešili také. Stačí si přečíst to, co říkali v tehdejším Konventu a Sněmovně, ten názor se různě měnil, to, co tam říkal Danton, Robespierre, St. Just a Mirabeau a ještě možná Brissot za girondisty. Tam máte všechno to, co my tady řešíme. A víte, co je největší na tom? Samozřejmě to je ten zákon těch důsledků. Když zvítězili jakobíni, kteří byli nejvíce pro tu otevřenou společnost, tak všechno utajili a jenom popravovali. Čili nevěřme tomu, že to takhle jde. Nejde a je to mnohokrát vyzkoušeno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Urban. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím zareagoval na pana kolegu Blažka. Já s ním samozřejmě částečně souhlasím.

Ještě řeknu jednu takovou poznámku. Rozdíl mezi governmentem a governancem. To, co my tady zavádíme, je jenom správa našeho státu tím pádem. My nebudeme fakticky vládnout a ten registr smluv může také způsobit, že pod tlakem nadnárodního kapitálu my se budeme vzdávat svých vlastních možností tady normálně v našem národním státu vládnout. To si uvědomme. To je ten rozdíl, co ten nadnárodní kapitál dělá. On tlačí národní státy k tomu, aby se vzdaly svých regulačních možností. A registr smluv tomu může hodně napomoci.

Druhá otázka, která bude směřovat na pana senátora, vaším prostřednictvím, bude taková, že vím, že on je starostou města Čáslav, jak to má on připraveno na radnici v Čáslavi, tento registr smluv, resp. jestli už se na to připravuje nebo jestli stále nic nedělá. Chci se ještě zeptat, jakou finanční nákladnost on vlastně vytvoří na to, aby tam měl správu toho registru. To by mě zajímalo, protože přece jenom je to starosta poměrně velkého... ne velkého města, ale města, na které se registr bude vztahovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Urban a připraví se pan poslanec Blažek. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dvě krátké poznámky.

Za prvé. Mně je úplně jedno, kdo kontroluje a platí Rekonstrukci státu. Mně spíš vadí to, jakým způsobem přistupovala Rekonstrukce státu před volbami k vám i ke mně tady v Poslanecké sněmovně. Možná že si vzpomenete, že říkali, a mně se to stalo: jestli to nepodepíšeš, hochu, tak si pamatuj, že do všech rodin v tvém volebním obvodě půjde dokument, který bude doporučovat, aby tě nevolili, aby tě vyškrtali. No dobře. Zkusili to, nevyškrtali mě. Ale nejde o mě. Jde o ten nátlak, o nějaký zákon, který tady nebyl napsán, že se máte zavázat, že ho budete za každých okolností podporovat. No tak já myslím, že tohle je dost velké poučení, aby se to příště neopakovalo. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Stejně mi vrtá tak trochu hlavou, když jde o veřejné peníze, o veřejné prostředky, proč např. pan předkladatel nepodpořil můj pozměňovací návrh, který říkal, že každý, kdo využívá veřejné prostředky formou dotací, by měl také zveřejňovat smlouvy, a aby to neobtěžovalo ty malé a střední, tak to bylo limitováno poměrně vysokou částkou, myslím, jestli si to dobře pamatuji, 20 miliony korun. Celkově se podle mých informací jedná zhruba o 67 miliard korun, které takto protečou privátními subjekty prostřednictvím dotací soukromým subjektům registrovaným podle obchodního zákoníku. To tam v tom bylo také. A dokonce ta Rekonstrukce státu mi říkala, že jsem nějaký zločinec, který chce zaminovat ten zákon tak, aby nebyl schválen, a zásadně stáli proti tomu, alespoň v těch textech, které jsem měl, že já stojím proti tady zveřejňování a proti registru smluv. Tudy přece teče tolik peněz, těch veřejných, možná víc než přes ty malé obce. Proč jste to nepodpořili, když vám tolik jde o to dívat se na veřejné prostředky? Škoda. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP