(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Černoch a připraví se pan poslanec Blažek. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Ještě jednou hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych velmi rád prezentoval názor klubu Úsvit - národní koalice k zákonu o registru smluv. Všechny strany, všechny strany, a velmi pečlivě jsem poslouchal, co tady říkali předřečníci, všechny strany vždy slibují, jak zatočí s korupcí. Jakým způsobem budou předkládat návrhy, které budou bojovat s korupcí. A ve chvíli, kdy tedy je možné zákon, na kterém se pracovalo velmi dlouho, v ústavněprávním výboru byl několikrát, neustále se odkládalo projednání tohoto zákona, tak v té chvíli, kdy zákon byl schválen Sněmovnou, tak z tohoto zákona vycouvat. Protože to, co přichází ze Senátu, nezlobte se na mě, ale je cár papíru. V té chvíli nemá smysl takový zákon vůbec přijímat, protože ve chvíli, kdy platí nezveřejněná smlouva, zaplatí se za ni pokuta, tak každý, kdo chce udělat kulišárnu, si velmi snadno spočítá, jestli se mu to vyplatí, nebo nevyplatí. Já vím, že to určitě není ideální zákon, ale který zákon je ideální? Dá se na něm dál pracovat, věci se dají řešit, ale měly by se řešit novelou, a ne tím, že se z toho zákona stane cár papíru. To rozhodně nepodporuji.

Vaším prostřednictvím panu kolegovi Klánovi. Jakékoli nadnárodní koncerny, naopak si myslím, že státní podnik je vždycky velmi důležitý. Bohužel, tady by se mělo říct také něco o tom, že některé, třeba České dráhy, ačkoli jsou v červených číslech, nebo ačkoli jsou v minusu, tak jsou tam vypláceny velmi vysoké odměny. Myslím si, že kdyby tak velmi vysoké odměny vypláceny nebyly, tak by na tom třeba ten podnik mohl být trochu lépe.

Je tady možnost podpořit protikorupční zákon bez ohledu na tlak jakýchkoli lobbistů. Můžu vám říct, že ani mně ani nikomu v Úsvitu nikdo nebude říkat, jakým způsobem máme hlasovat nebo k jakému návrhu se máme přiklonit. Pro nás je boj s korupcí velmi důležité téma, a proto podpoříme sněmovní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvenku. Dne 24. 11. od 16.15 do 18.00 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Zuzana Šánová.

Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Klán a po něm pan poslanec Stupčuk. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím reagoval na kolegu Černocha. Pane kolego, registr smluv není protikorupční zákon, to je první věc. On je jenom dílčím prostředkem pro kontrolu veřejných financí. On není protikorupční. Protikorupční jsou dva, už jsem je tady říkal. Zákon o zadávání veřejných zakázek, to je první, a druhým je zákon o vnitřní kontrole veřejných financí. Žádný jiný to není. Tohle je jenom dílčí prostředek.

Druhá věc, říkal jste tady něco o Českých dráhách. Ano, já rozumím, že někdy a někde se dávají nehorázné odměny, ale to má řešit zákon o dozorčích radách, a nikoli přece registr smluv. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Černoch s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové. Vaším prostřednictvím kolegovi Černochovi, kterého si vážím, považuji za rozumného, ale to, co říkal, s tím prostě nemůžu souhlasit. To už mě fakt zvedlo ze židle. Abychom tady schvalovali blbé zákony a ještě věděli ve chvíli, kdy je schvalujeme, že je budeme muset opravovat následně novelou, tak to ze sebe opravdu děláme nesvéprávné lidi! (Hovoří stále důrazněji.) To takhle s tou společností cvičit nemůžeme! Buď víme, co schvalujeme, pak to schválíme, nebo to nevíme! A já vám říkám, že to nevíme v tuto chvíli, jaké všechny dopady toho zákona budou! Máme tady špatný zákon a máme tady ještě horší zákon, který přišel ze Senátu.

Využívám současně této faktické poznámky, abych se zeptal, který génius tam založil tu nesmyslnou působnost Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. To bych opravdu chtěl vědět, jaká je tam věcná souvislost tohoto úřadu s tím, aby vykonával státní dozor na úseku toho, zda budou smlouvy registrované, či nikoli, a následně vedl ještě správní řízení včetně nalézacího řízení a dokazovacího řízení v situaci, kdy už dneska ten úřad je zahlcený, jsou tam kontrakty asi za 3 miliardy pozastavené, a my mu ještě takhle budeme nakládat!? Tak to mi fakt vysvětlete, kde jste na to přišli. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černoch, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Ke svým předřečníkům vaším prostřednictvím. Já si vás, pánové, také velmi vážím, ale proč se tyto debaty nevedly v době, kdy se ten návrh projednával? Proč byl odsouhlasen Sněmovnou a dnes se vrací v úplně jiné formě? Proč se na tom tedy nepracovalo, když byla možnost ve výborech? A teď se to řeší?

V rámci pana kolegy Klána vaším prostřednictvím, pane předsedající. Ano, ale vy jste tady několikáté volební období, tak proč se takový návrh, bavíme se teď, myslím, o odměnách manažerů, ještě neobjevil? Proč jste ho nenavrhli? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Stupčuk. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Pan kolega Stupčuk mě přinutil, abych trošku zbystřil pozornost, ale v podstatě gros toho, co jsem chtěl říct, mi vzal z úst kolega Marek Černoch. Už jste tady nějakou dobu v této Poslanecké sněmovně, nějaké volební období. A výsledek toho, co jste tady předváděli, je to, že stav je takový, jaký je, že nám tady ta korupce kvete, pánové. To je realita.

Zaznělo tady od pana senátora, že na Slovensku je tento zákon v činnosti pět let, že neodhalil žádnou korupci. Mám na starosti u nás jiné zákony než tohle, to je spíše parkety kolegy Marka Černocha. Ale není to možná tím, že tam ty smlouvy jsou vidět? A už došlo k nějakému zásadnímu problému nějakého podniku na Slovensku? Pokud ano, tak mě o tom informujte, já si to rád poslechnu a změním názor.

Ale jinak souhlasím s tím, co řekl náš předseda klubu Marek Černoch, že než nic, tak opravdu radši sněmovní verzi. To, že to necháme tak, jak to je, a bude to pokračovat, tak jak to dosud bylo, že nám tady ty peníze budou ze zakázek utíkat a budou se dělat tyto fiškuntálské věci, tak na to se budeme dívat? Proč jste to neudělali dříve, kolegové? Proč ty zákony, které tady jsou, jak říkal kolega Klán, že je to zbytečné, proč nefungují? V čem je ta chyba? Budeme to dále tolerovat? Já ne. Děkuji. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Stupčuk a po něm pan poslanec Petrů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Nebudu protahovat diskusi, ale jenom abychom si to všichni uvědomili. Ten zákon buď mohl být udělán správně, anebo špatně. My jsme teď v situaci, že ten zákon je udělaný špatně, a ukáže se to na tom, jestli dneska projde, jak ho rychle budeme novelizovat, až se budeme snažit dobíhat příběhy, které on do toho života přinese. A budou to třeba i státní podniky, které najednou budou mít mnohem větší problémy, než jsme si uměli představit.

Já jsem pro to, ať se ten zákon přijme, a souhlasím i s argumentací svého předřečníka, že je potřeba. Ale udělejme to správně. A já tvrdím, že jedině správně, jak tento zákon udělat, je cestou vládní předlohy, kde bude připomínkové řízení, které bude schopné absorbovat veškeré problémy, disproporce, které může takovýto zákon způsobit v aplikační praxi. A nikdo z nás přece není tak všeznalý, aby byl schopen cestou poslanecké iniciativy toto do toho zákona napsat. A my jsme tohle neudělali! A ten zákon svým dopadem prostě bude negativní na spoustu společenských vztahů. To je to, co my jsme tady nezvážili a nenašli jsme přiměřenost obsahu toho zákona. To je to, co já kritizuji, a to je to, proč mám problém o tom zákonu hlasovat, i když se s tou myšlenkou ztotožňuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní pan poslanec Petrů, připraví se pan poslanec Klán. Prosím, vaše faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené dámy a pánové, já opravdu jenom krátce, abychom pochopili, a hlavně nahoře aby pochopili, co se ve skutečnosti děje. Před časem mi došel mail z Rekonstrukce státu. Budeme také schvalovat zákon o veřejných zakázkách nebo i registr smluv. A v tom mailu mj. je nabídka placených služeb Franka Bolda pro rekonstrukci obcí. Výhodné smlouvy pro obec, fungující obecní firmy, kvalitní veřejné zakázky, a dále se zde hovoří: "A víte, co je na tom nejlepší? Pokud díky vaší aktivitě během příštích měsíců některé město nařídí svým firmám zveřejňovat smlouvy, budeme mít zároveň pro poslance důkaz, že to jde." Takže abyste věděli, co chodí a pro koho to chodí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP