(15.30 hodin)
(pokračuje Klán)

Dámy a pánové, věřím, že jsem vám alespoň trochu osvětlil, proč budu hlasovat pro senátní verzi registru smluv. Neříkám, že jsem to tady úplně dokonale osvětlil, ale moje argumenty jsou jasné. Ze všeho nejlepší by ale bylo, kdybychom nejdříve zavedli opravdu skutečné protikorupční zákony, o kterých jsem mluvil výše, a poté se zabývali registrem smluv. Jinak totiž stavíme dům od střechy a to nemůže dopadnout dobře, protože i cesta do pekel bývá často dlážděna dobrými úmysly.

Vzhledem k tomu, že Senát požádal vládu o vypracování dopadové studie k registru smluv, navrhuji přerušit tento bod do doby, než tato studie bude předložena. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Já si poznamenám váš návrh.

Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Ivana Adamce.

(Výkřiky z levé strany sálu: To byl procedurální návrh.)

To je procedurální návrh? Chcete dát hlasovat hned? Dobře. V tom případě se omlouvám. Jedná se o procedurální návrh. Já tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a požádám je, aby se dostavili na hlasování. Eviduji ještě žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. (Chvíli čeká na poslance přicházející z předsálí.)

 

Myslím, že jsme už všichni přítomni. Já pouze zopakuji procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Je zde návrh na přerušení tohoto bodu do doby, než vláda dodá dopadovou studii k tomuto zákonu, tak jak ji chtěl v návrhu Senát, jak nám jej doručil Senát.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh této dopadové studie a přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 18, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 43, proti 81. Tento návrh byl zamítnut.

 

V tom případě budeme pokračovat v projednávání daného materiálu. Eviduji několik faktických poznámek. První je pan poslanec Adamec, po něm je pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já tady nechci hovořit k navrhované předloze. Myslím, že tady už padlo hodně návrhů, hodně diskuse tady proběhlo. Můj osobní náhled je kolegům znám.

Nicméně bych se tady chtěl pozastavit nad jednou informací, kterou jsem zde zaslechl od pana kolegy senátora, a nevím, jestli jsem se nepřeslechl. Já bych chtěl, kdyby mi to zopakoval aspoň pro mne, že na Slovensku registr smluv funguje pět let a de facto na základě tohoto registru nikdy nebyl odhalen případ nějaké nepravosti, co se týče korupčního jednání. Já bych chtěl, aby mi potvrdil, zda je toto pravda, protože já znám podobný zákon, který používáme my všichni, a musíme ho aplikovat osobně, a to je zákon o majetkových přiznáních poslanců a senátorů, a co si vzpomínám, za celou tu dobu, včetně těch modifikací, které proběhly, nikdy na základě tohoto zákona nebyl odhalen žádný korupční delikt nikoho z nás, akorát samozřejmě my s tím máme náklady, že musíme vyplnit nějaká lejstra a dát to v termínu na patřičná místa.

Tady si myslím, že to tak jednoznačné není. Tady vlastně to náklady stát bude. Každá ta smlouva se musí zpracovat a pověsit se na ten rejstřík. Takže já bych byl rád, kdyby toto tady zaznělo, protože samozřejmě mi to pak potvrzuje tu myšlenku, že už tady dva roky neděláme nic jiného, než se bavíme o něčem, co v praxi vypadá úplně jinak.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Grospič. Připraví se pan poslanec Černoch. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, možná po tom hlasování, které navrhl můj kolega, o přerušení projednávání tohoto sněmovního tisku a návrhu do doby, než bude vypracována studie, kterou žádal Senát, bude o to jednodušší.

Nemohu se ubránit dojmu, a sleduji anabázi tohoto tisku velice pečlivě od samého počátku, a dokonce si pamatuji jeho anabázi v závěru minulého volebního období, že to je jeden z těch klasických případů, kdy někdo třetí, nejlépe nějaká občanská iniciativa, v tomto případě třeba Rekonstrukce státu, osloví někoho nebo vytvoří téma, to téma je velice mediálně živeno a vytváří v široké veřejnosti pocit, že pokud mu nebude dostáno, tak se zastaví život. Přestanou jezdit vlaky, babičce doma zhořkne melta v hrnku, zkysne jí tvaroh v buchtě a v podstatě se stane něco strašného, protože právě to téma je tak zásadní, že je nutné a vyřeší všechno včetně boje proti korupci.

Boj proti korupci vůbec nespočívá v tom, že se zavede nebo nezavede nějaký registr smluv. Vedou mě k tomu pragmatické úvahy i konzultace s velkým množstvím starostů, kteří vyjadřují obavy, nakolik vlastně to přinese něco pozitivního do života obcí a do života územně samosprávných celků, ať už těch nižších, nebo těch vyšších, a nakolik to vlastně přispěje k transparentnosti právě hospodaření územně samosprávných celků a třeba i podniků, organizací, v nichž mají tyto územně samosprávné celky nějaký podíl, a to teď pomíjím třeba i podniky státní, jako tady byl zmiňován Budvar.

Myslím si v této souvislosti, že prostě registr smluv vzhledem k tomu, že máme poměrně pregnantně stanovené povinnosti přímo v zákoně o obcích, v zákoně o krajích, máme je stanovené v řadě jiných zákonů včetně poměrně složitého, byť tedy těžkopádného zákona o zadávání veřejných zakázek, tuto situaci jenom znepřehlední a ztíží.

Mne to vede k tomu, že si myslím, že v současné fázi, do jaké dospěla jak sněmovní verze, kterou jsem nepodpořil, tak varianta, se kterou přišel Senát, byť samozřejmě je do určité míry přátelštější, protože tam nestaví ten úzus absolutní neplatnosti smlouvy, ale zavádí tam tedy ten moment pokuty, nicméně ta smlouva jako taková v podstatě by mohla být relevantní a dále platná, tak neřeší vůbec žádnou podstatu, ale naopak sama o sobě může vytvářet poměrně složité prostředí, které může být paradoxně nápomocno ke korupci a samozřejmě k tomu, že velké firmy, velká kapitálová uskupení si budou vyhodnocovat tento registr smluv, nikdo další ho sledovat věcně kromě individuálních zájmů nebude, a budou samozřejmě pregnantně zjišťovat, jaké jsou požadavky obcí, a budou s tím pragmaticky ve vztahu k obcím prostě obchodovat.

Já si v této souvislosti myslím, že registr smluv bude bezzubým opatřením, byť velice líbivým, byť se na něj soustřeďuje obrovská mediální pozornost, ale je to jeden z případů, kdy to je zákon, který je zbytný a z hlediska boje s korupcí i z hlediska potřeb českého právního řádu i skutečných potřeb občanů a obcí je marginální. Já prostě tento návrh zákona za sebe nepodpořím. (Potlesk z levé strany sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP