(14.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích přednesených v rozpravě. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, a to ve dvou alternativách. Nejdříve v její alternativě, tzn. po bodu 2, jde o tisky 455, 456 a 502, branný zákon, služba vojáků v záloze a zákon o obraně jako bod 3, 4 a 5. Pokud nebude schváleno, budeme to projednávat jako zařazení bodu podle návrhu pana poslance Mládka po bodu 15.

Paní kolegyně Černochová upřesní svůj návrh.

 

Poslankyně Jana Černochová: Jenom pro stenozáznam. Ne o obraně, ale zákon o ozbrojených silách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ozbrojených silách, omlouvám se. Hlasujeme o návrhu paní poslankyně Černochové.

Hlasování číslo 5, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 5. Z přítomných 176 pro 129, proti 19. Byly zařazeny jako body 3, 4 a 5.

 

Nyní se budeme zabývat přesunem tisku číslo 109, aby byl zařazen tisk 496 před bod 15. Tak to navrhoval kolega Marek Černoch.

Rozhodneme v hlasování číslo 6, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 6. Z přítomných 176 pro 23, proti 61. Návrh nebyl přijat, tzn., že tisk 109 bude projednán v pořadí tak, jak byl schválen v pořadu schůze.

 

Návrh pana ministra Mládka není možné schválit, protože byl schválen návrh v původní variantě. Nyní se dostaneme k hlasování o zařazení nových bodů. Návrh kolegy Faltýnka, ač byl podán mezi návrhy, budeme hlasovat nakonec o pořadu schůze.

 

To znamená, paní kolegyně Havlová navrhuje zařadit nový bod Informace ministra spravedlnosti k výzvám kriminalizovat Blok proti islámu, a to ve čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích.

Zahájil jsem hlasování číslo 7 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 7. Z přítomných 176 pro 15, proti 111. Návrh nebyl přijat, nebudeme tedy projednávat.

 

Nyní návrh na přeřazení bodu 111, tisk 525, trestní zákoník, a to ještě dnes, tzv. v úterý, po pevně zařazených bodech.

Rozhodneme v hlasování číslo 8, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro projednání trestního zákona dnes večer. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 8. Z přítomných 176 pro 12, proti 69. Tento tisk bude projednán tedy v řádném pořadí podle pozvánky.

 

Nyní budeme hlasovat ve dvou variantách, a to nejdříve o vyřazení bodů 7 a 24 podle návrhu kolegy Laudáta. Pokud nebude vyřazen, budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Zlatušky, tzn. o pevném zařazení na 8. 12.

 

Nejdříve hlasování o vyřazení. Hlasování číslo 9, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 9. Z přítomných 176 pro 26, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat alternativně podle návrhu, který navrhl pan poslanec Zlatuška, a to pevné zařazení bodů číslo 7 a 24 na 8. 12. letošního roku jako první a druhý bod.

Zahájil jsem hlasování číslo 10 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 10. Z přítomných 176 pro 61, proti 73. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o těchto návrzích podle původního pořadu schůze.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vladimíra Koníčka o zařazení Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona č. 428/2012 Sb. jako bod v bloku zpráv.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 11 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 11. Z přítomných 176 pro 50, proti 100. Tento návrh nebyl přijat a program schůze nebude doplněn.

 

Hlasovali jsme o všech návrzích ke změně a pevném zařazení v programu, nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Faltýnka, abychom dnes o zákonech jednali po 19. i po 21. hodině.

Hlasování číslo 12, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 12. Z přítomných 176 pro 88, proti 58. Návrh nebyl přijat. Jednací den by dnes skončil v 19 hodin.

 

To jsou všechny návrhy a můžeme tedy přistoupit... Hlásí se pan poslanec Miroslav Kalousek s přednostním právem, potom pan předseda klubu ČSSD také s přednostním právem. Prosím. Ještě požádám sněmovnu o klid. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já nevím, pane předsedající, čím to je, že vždycky když začnu mluvit, tak si Faltýnek zavolá Broňu. (Hluk a smích v sále. Poslanec Schwarz si podává ruku s poslancem Kalouskem a krátce spolu hovoří.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím klid. Mluví jenom ten, pane poslanče, komu bylo uděleno slovo. Žádám o dodržování jednacího řádu, a to ode všech. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, my samozřejmě respektujeme usnesení Sněmovny ke každému pozměňovacímu návrhu, který zde byl předložen, ale musím říci, že jsme se z opozice s údivem dívali na hlasování koalice k jednotlivým návrhům koaličních poslanců, např. k návrhům pana předsedy Zlatušky. Nezbývá mi než konstatovat s klasikem: Vy nás, vy čerchmanti, zkoušíte, vy nás matete tělem. A já bych si během následujících dnů schůze vážil informace od koaličních předsedů, zda je to skutečně nějaká pro mě neznámá strategie, kterou matete opozici a veřejnost, anebo zda se matete navzájem. To fakt nevím, co je tím skutečným motivem. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Votava, pravděpodobně se stanoviskem k písemnému vyhotovení hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, nestává se mi to často, ale při posledním hlasování jsem projevil vůli hlasovat "ano", ale bohužel na sjetině mám křížek, takže toto hlasování bohužel musím zpochybnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Jde tedy o nesoulad s vůlí poslance a elektronickým zápisem o výsledku hlasování.

O námitce proti zápisu o výsledku hlasování budeme hlasovat v hlasování číslo 13, které jsem právě zahájil. Kdo souhlasí, abychom vyhověli panu poslanci Votavovi? (Připomínky ze sálu.)

Aha. Prohlašuji hlasování číslo 13 za zmatečné, všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci na žádost z pléna.

 

O námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 14, které zahájím ve chvíli, kdy se ustálí počet přihlášených - což se právě stalo. Zahájil jsem hlasování číslo 14 a ptám se, kdo je pro přijmout námitku pana poslance Václava Votavy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 14. Z přítomných 174 pro 160, proti 1. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP