Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

133.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě
/sněmovní tisk 527/ - druhé čtení

Prosím, aby se jménem vlády ujala slova ministryně práce a sociálních věcí.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tato smlouva o pracovní dovolené, resp. dohoda, umožní mladým lidem ve věku 18 až 30 let uskutečnit až roční poznávací pobyt na území druhé smluvní strany a v jeho průběhu nejen cestovat a studovat, ale i vykonávat pracovní činnost a vlastně si na ten pobyt přivydělat. Obdobná dohoda byla podepsána 7. října s Chile a mezitím také již vyslovil souhlas s ratifikací této dohody Senát. Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Zemka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 527/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si vás dovolil seznámit s usnesením zahraničního výboru ze dne 13. října 2015. Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí dr. Martina Smolka a zpravodajské zprávě Václava Zemka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsané dne 8. června 2015 v Jeruzalémě. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což jsem právě udělal.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já se přihlašuji proto, že se jedná o dohodu mezi Českou republikou a Státem Izrael. Vůbec nechci kritizovat tuto dohodu, naopak děkuji paní ministryni, že ji přináší, ale myslím, že je fér na půdě této Poslanecké sněmovny říct, bohužel tady není předseda skupiny Česká republika - Izrael, že jsme mnozí z nás naprosto zděšeni rozhodnutím Evropské komise a speciálně madam Mogherini, nebo jak se vyslovuje, to ani nevím, bývalé trockistky, komunistky proslavené fotkami s Jásirem Arafatem, která prosadila rozhodnutí Evropské komise o označování zboží z osad na území Golanských výšin a dalších částí státu Izrael. Já to pokládám za naprostý skandál. Pevně věřím, že česká vláda proti tomu naprosto jednoznačně zaprotestuje a nebude to akceptovat. A jenom by mě velmi zajímalo, jak v této věci postupovala a vystupovala česká eurokomisařka paní Jourová, která zastupuje naši zemi v Evropské komisi.

Já si myslím, že za situace fatálního ohrožení z Blízkého východu zpochybňovat jedinou fungující demokracii, jedinou zemi, která je dnes a denně ohrožována terorismem, je prostě naprostý nesmysl ukazující, jak je Evropská komise odtržena od myšlení normálních lidí. Takže děkuji za tuto smlouvu, chtěl jsem jenom toto na půdě Poslanecké sněmovny říct. Děkuji. (Potlesk v sále s výjimkou poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestli nikdo takový není, končím rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo paní ministryně. Není zájem.

 

Budeme hlasovat o návrhu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael a usnesení zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 83, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni i vám, drazí kolegové. Nyní s přednostním právem se hlásí místopředseda poslaneckého klubu KSČM. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Alexander Černý: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, já naprosto chápu a taky mě těší, že se nám daří tak překotným tempem projednávat body a odmazávat tu šílenou škálu, kterou máme ještě před sebou, ale přece jen tu a tam je třeba dát prostor i kvalitě. A nás moc mrzí, že tady mezi námi dnes není přítomen ministr zahraničních věcí, a protože máme právě s nadcházejícím bodem na něho připraveno několik poměrně závažných otázek, tak prosím o přestávku na jednání našeho klubu v délce 74 minut.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: 74 minut - to by mohlo vyjít do deváté hodiny večerní, do které jsme si schválili dnešní jednání, a proto přerušuji jednání Sněmovny do zítřejší deváté hodiny ranní. Končím dnešní jednací den 36. schůze Sněmovny. Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.47 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP