Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

132.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Jamajky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 435/ - druhé čtení

I tady prosím pana ministra dopravy Dana Ťoka o uvedení materiálu. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika nemá doposud upraveny vzájemné vztahy s Jamajkou žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Dohoda o letecké dopravě by se tak měla stát prvním takovým dokumentem upravujícím tyto vztahy na bilaterální úrovni.

Dohoda byla schválena vládou České republiky v říjnu a následně podepsána v listopadu 2014. Jedná se o liberální text, který vychází z českého návrhu a obsahuje úpravu všech důležitých oblastí letecké dopravy, jako je stanovení rozsahu přepravních práv a další nezbytné podmínky pro provozování obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami, spolupráci v oblasti provozování, bezpečnosti i ochrany letectví před protiprávními činy a další. Impulsem pro sjednání letecké dohody bylo zavedení nepravidelných letů mezi Českou republikou a Jamajkou v roce 2012. Letecká dohoda zavede jasný právní rámec v oblasti letecké dopravy mezi oběma státy a může přispět i k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů s Jamajkou.

Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Rostislava Vyzulu, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 435/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych zde uvedl usnesení zahraničního výboru, který projednal tento tisk na 20. schůzi dne 3. září 2015. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého a zpravodajské zprávě poslance Rostislava Vyzuly a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Nemá zájem nikdo o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 82, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP