Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

131.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 431/ - druhé

Prosím, aby i tady se ujal slova ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Etiopské federativní demokratické republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu obou stran na sjednání dohody se v roce 2011 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v červnu roku 2012. Následně byla v listopadu 2014 dohoda podepsána.

Text dohody je velmi liberální, odpovídající současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků, vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí. Leteckým dopravcům obou stran nabízí široké možnosti ke komerčnímu využití.

Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. I tady poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Plzáka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 431/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající, ještě jednou za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své 20. schůzi dne 3. září 2015. Jak bylo již řečeno, tato smlouva vznikla z iniciativy etiopské strany, které měly zájem létat v poolu s Lufthansou do Prahy. Vzhledem k tomu, že tato iniciativa vznikla před pěti lety, zajímalo nás, jestli tyto Etiopian Airlines ještě existují. Existují, dokonce létají s moderními boeingy typu Dreamliner.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Pavla Plzáka a po rozpravě zahraniční výbor ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 81, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP