Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

137.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě
o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění
jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze
/sněmovní tisk 492/ - prvé čtení

Bod byl neprojednán z důvodu nepřítomnosti navrhovatele dne 8. 10. Předložený návrh má uvést pan ministr vnitra Milan Chovanec. A protože tady není, pan ministr Brabec drží (a ukazuje poslancům) příslušné usnesení vlády, kterým byl pověřen za ministra Chovance to uvést. Takže bych požádal pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zastoupil ministra vnitra. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Dobrý večer, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, s příslušným potvrzením a pověřením, které všem rád ukazuji, bych vás rád seznámil s předkládanou smlouvou, kdy tato smlouva se Spolkovou republikou Německo je komplexním dokumentem, který má přizpůsobit spolupráci policejních a celních orgánů. Ve vzájemných vztazích nahradí již překonané dokumenty, a to např. Dohodu o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě z roku 1991. Rovněž novelizuje Smlouvu o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních a usnadnění jejího používání z roku 2000 a Smlouvu o železniční dopravě přes společné státní hranice a ulehčené průvozní železniční dopravě z roku 1997.

Smlouva důsledně odděluje policejní a justiční formy spolupráce. Je členěna na tři části. První z nich upravuje oblast policejní spolupráce a obsahuje úpravu všech jejích moderních institutů. Druhá část je změnou smlouvy o justiční spolupráci. Třetí část obsahuje společná a závěrečná ustanovení.

Vedle standardní spolupráce při předcházení a objasňování trestných činů a při předcházení porušení veřejného pořádku a bezpečnosti se smlouva vztahuje rovněž na objasňování správních deliktů. Nově je ve vztahu ke Spolkové republice Německo upravena např. možnost přeshraničních zásahů na území druhého státu v případech bezprostředního ohrožení života či zdraví osob, předávání osob mezi smluvními státy nebo průvozu osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu přes území druhého státu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já k této smlouvě dodám pouze jediné, že podkladem pro tvorbu této smlouvy byly podklady české strany. Proběhlo osm kol expertních jednání a výsledek, který je dle mého názoru pro Českou republiku velice přínosný, máte před sebou v materiálech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Navrhuji výbor pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor pro evropské záležitosti. Pan poslanec Novotný se hlásí do rozpravy? Ne, abych vás odhlásil před hlasováním, což také učiním. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání, a to zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti

 .

Nejdříve rozhodneme o přikázání výboru zahraničnímu, a to v hlasování pořadové číslo 68, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zahraniční výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 68, z přítomných 128 pro 124 (z tabule proti nikdo). Návrh byl přijat.

 

Budeme se zabývat přikázáním výboru pro evropské záležitosti, a to v hlasování pořadové číslo 69. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 69, z přítomných 131 poslance pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kolega Jakubčík byl úspěšný ve svém návrhu.

 

Končím bod číslo 137 s tím, že návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo byl přikázán zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Budeme pokračovat. Dalším bodem je bod číslo 138, tím je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu... A pardon, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já využívám situace, kdy jsme mezi body. Mám žádost asi na pana předsedu klubu sociální demokracie nebo na pana předsedu výboru pro bezpečnost. Abyste neřekli, že zdržuji u tak důležitého bodu, jako je EET zítra, tak to říkám dneska. Na příští středu byl řádně svolán výbor pro bezpečnost. Všichni s tím počítali, je výborový týden. Dnes před chvílí byl změněn program na pátek zcela netradičně s tím, že tam vlítl klíčový bod, že premiér přijde představit nového šéfa GIBS.

To si děláte legraci. To si fakt děláte legraci. Tak buď se tak závažný bod má projednávat na řádně svolané schůzi, kdy je dostatečný počet poslanců, nebo se toho jednání bojíte a dáte ho na termín, kdy předpokládáte, že mnozí mají logicky nasmlouvaný jiný program a nepočítají s tím. Takže já vás žádám, abyste zařídil, aby výbor byl v řádném termínu. Pokud premiér nemůže, aby ten pak byl někdy jindy po dohodě s členy výboru. Opravdu to není nic technického, co by mohlo být v nějakém mimořádném termínu.

Já myslím, že je to závažná věc, ke které se mí kolegové chtějí vyjádřit řádně. Chtějí mít šanci být na jednání přítomni a takováto náhlá změna bez konzultace se členy výboru není možná.

Omlouvám se za vyrušení, ale kdybych to říkal zítra v devět, tak říkáte, že zdržuji vaše pokladničky. Takže to říkám už dneska, abych z toho obviňován nebyl a pan předseda výboru, případně pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie měli čas to změnit. Ponechat původní termín, a pokud chce představit premiér nového šéfa GIBS nebo kandidáta na ředitele GIBS, tak si najděte termín, v kterém mohou být přítomni i opoziční poslanci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S přednostním právem za předsedu klubu, dobře. Tak za předsedu klubu ČSSD pan místopředseda a zároveň předseda výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Váňa: Když už tady informace, vážené dámy, vážení pánové, vznikla a byla řečena, tak já bych ji jen upřesnil. Výbor pro bezpečnost je řádně svolán řádnou pozvánkou na příští pátek ve výborovém týdnu. Je mi líto, že paní poslankyně Černochová odlétá do Japonska. Nicméně kvůli tomu nebudeme měnit tento řádný termín a projednáme za účasti pana premiéra. Je to skutečně po domluvě s panem premiérem, sladěno s jeho časovými dispozicemi - bod Informace o kandidátovi na nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tolik na vysvětlenou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. S přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já to považuji za nefér vyjádření. Zapomněl jste říct, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, že paní poslankyně nejede na výlet do Japonska, jak jste tady tak tajemně naznačoval, ale jede na služební zahraniční cestu s ministrem obrany a s vašimi kolegy z vaší politické strany. Tak si nechte hloupé poznámky, že nemůžete za to, že Jana Černochová jede do Japonska. Je to nefér a nekorektní.

Výbor byl svolán na středu. Je to tak? Je to tak. Říkají mi to členové bezpečnostního výboru. Tak já klidně odejdu, nechám přednostní právo Janě Černochové, aby měla šanci se bránit, ale osobní útoky si odpusťte. Je to celé tak, že váš premiér má prostě čas v pátek, tak všichni ostatní se musí přizpůsobit. Ale vláda odpovídá Sněmovně a ne Sněmovna vládě. To byste mohl samozřejmě vědět jako dlouholetý člen Poslanecké sněmovny.

A věřím, že se mé kolegyni omluvíte a zdůrazníte, že tam jede služebně s ministrem obrany a nejede na žádný výlet do Japonska, jak jste tady tak opravdu podivně naznačoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem tuto debatu nevyprovokoval a omlouvám se za zdržování. Nicméně to, že jede paní poslankyně Černochová na výlet, řekl pan předseda Stanjura. To jsem opravdu neřekl já. Takže to si musí vyřešit kolegové v klubu ODS. To za prvé.

Za druhé, výbor byl řádně svolán pozvánkou a kolegové z výboru si jistě pamatují, že jsem je informoval o tom, že nás očekává bod, který budeme muset ze zákona projednat, Informaci předsedy vlády o jmenování nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, a že k tomu bude svoláno jednání výboru okamžitě, jakmile to nastane. Na jednání výboru jste tuto informaci kvitovali s povděkem a vzhledem k tomu, že původně uvažovaný termín ve středu pro jednání výboru pro bezpečnost, který se kryje s jednáním výboru pro obranu, což vám také nevyhovovalo logicky, když jsme někteří členové obou výborů. Na středeční jednání nebyl žádný bod, který bychom mohli projednat, takže toto řádné jednání bylo svoláno na pátek s jediným bodem. A přiznávám, tak jak říkal pan předseda Stanjura, že je to po konzultaci s panem premiérem s ohledem na jeho časové možnosti. To je celá záležitost.

Chtěli jsme, aby toto jednání s výborem pro bezpečnost proběhlo před jednáním vlády, abychom informaci, kdo je navrhován za nového ředitele Generální inspekce, měli dříve, než to bude projednáno na vládě. I když v minulosti byla zvyklost opačná, že tedy nejdříve vláda rozhodla, a pak tuto informaci dala k dispozici výboru pro bezpečnost. Takže abychom mohli změnit tuto zvyklost, protože jednání vlády je v pondělí, musel se výbor sejít nejpozději v pátek, což je ve výborovém týdnu, a myslím, že už není třeba dále vysvětlovat. Pokud jsem se nějak dotkl kolegyně Černochové, což by rozhodně nebylo mým úmyslem, tak se předem omlouvám, i když jsem neřekl nic z toho, co mi pan poslanec Stanjura klade za vinu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Váňovi jako místopředsedovi klubu sociální demokracie a uvažuji o tom, že po příspěvku paní kolegyně Černochové, která vystupuje jako místopředsedkyně klubu ODS, přeruším schůzi na poradu předsedů klubů, protože jsme svědky zneužití jednacího řádu. Oba předsedové klubů jsou přítomni. Odešli do předsálí, aby si tady mohli vyřizovat místopředsedové klubů své vnitřní záležitosti. Odmítám takové zneužívání jednacího řádu. Říkám to zcela jasně před celou Sněmovnou. (Potlesk v celém sále.)

Paní poslankyně, jako místopředsedkyně klubu ODS máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla uvést na pravou míru to, co tady pan předseda výboru pro bezpečnost řekl, a možná vás požádat, abyste si v rámci přestávky, kterou budete možná vyhlašovat, opatřili stenozáznam z výboru pro bezpečnost, kde se i hlasovalo o termínu ve středu. Pokyvuje paní Válková, pokyvuje kolega Chalupa, pokyvuje Broňa Schwarz. Teď za mnou byla paní Bebarová-Rujbrová. Takže pan Váňa mě tady obviňuje z něčeho, co není pravda. Je to na stenozáznamu a všichni přítomní, kteří tam byli, kývají hlavou, že se dohodl výbor na středu na 9. hodinu ráno, před výborem pro obranu. A to, co tady řekl pan Váňa, je lež.

Jestli vás zajímá, co včera schválil organizační výbor za cestu do Japonska, tak vám to osvětlím. Po jednání vlády zítra, někdy v devatenáct, možná dvacet hodin, s panem ministrem obrany sedneme do letadla. Letíme třináct plus posun v čase - osm hodin do Tokia, abychom položili s panem ministrem obrany, s panem Seďou z ČSSD, s dalšími kolegy z různých politických klubů z podvýboru pro válečné veterány věnec u československých legionářů, kteří tam zemřeli po první světové válce. Věnce klademe v pátek a v pátek odlétáme do Prahy. Takže to je prosím ten úžasný výlet, jak to tady pan Váňa řekl! Strávit patnáct hodin v letadle tam a zpátky a jeden den na položení věnců tam. (V sále je silný hluk.)

A skutečně mě velice uráží to, jakým způsobem se ČSSD staví k výběru tak důležitého ředitele bezpečnostních sborů, jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bohužel už se tady stalo zvykem a tradicí, že tyto věci si mezi sebou nekomunikuje ani vládní koalice, protože z toho termínu jednání výboru pátečního, z toho byli překvapeni i místopředsedové výboru pro bezpečnost. Ani těm se předseda výboru pro bezpečnosti pan Váňa neuráčil říct, že bude svolán nějaký výbor. Jestli tohle vám přijde normální? Já nevím, co chce ČSSD a pan premiér Sobotka s panem Váňou tajit. Proč nechce předvolat pana premiéra s kandidátem na ředitele GIBS v řádném termínu, s dostatečným časovým předstihem tak, aby všichni měli čas, a ne to svolávat takto pokoutně, bez vědomí místopředsedů i členů a ještě tady lhát, že termín nebyl pevně daný. Byl daný a byl daný na středu na 9. hodinu. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já si myslím, že takováto debata, zejména poslední vystoupení je nedůstojné Poslanecké sněmovny. Takováto slova, která zde zaznívala, která navíc neodpovídají realitě, hraničí podle mě skutečně se zneužitím tohoto prostoru mezi body. My jsme se tady sešli, abychom projednali smlouvy v prvním a druhém čtení. Já bych byl rád, abychom se k této práci vrátili, a měl jsem za to, že je vůle smlouvy, tuším, že jich je asi ještě deset, dnes projednat.

Takže si dovoluji vzhledem k tomu, že je za jedenáct minut 19 hodin, jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 navrhnout, abychom dnes o všech návrzích meritorně i procedurálně hlasovali i po 19. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě tento návrh podrobím hlasování, a to hlasování pořadové číslo 70. Nejdříve vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat o návrhu, který tady přednesl předseda klubu sociální demokracie jménem klubu ANO a sociální demokracie na jednání do 21. hodiny.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 70 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 132 pro 79, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat. Hlásí se pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nebojte se, nechci zasahovat do sporu, kdy má či nemá jednat bezpečnostní výbor při představování šéfa GIBS, ale chtěl jsem se trochu ohradit proti tomu, co tady řekl pan kolega Sklenák. Výbory jsou orgány Poslanecké sněmovny, a pokud mají někteří místopředsedové výboru pocit, že se předseda nechová fér, tak komu to mají sdělit? Sdělí to Poslanecké sněmovně, pochopitelně. Poslanecká sněmovna zasedá a bylo možné to říct buď dneska, nebo zítra, protože až do zasedání toho výboru nezasedá. Takže prosím pěkně k žádnému zneužití nedošlo. Proti tomu bych se docela rád ohradil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mé první vystoupení trvalo asi 57 vteřin a slušně jsem požádal kolegy ze sociální demokracie, ať zváží. Oni se pak zuřivě vrhnou na mikrofon, obviňují moji kolegyni a uzavřou to tím, že došlo ke zneužití jednacího řádu. To je poměrně zvláštní logika. Já jako programátor takovou logiku prostě nemohu přijmout. Respektuji přání pana předsedy poslaneckého klubu, že se chce věnovat smlouvám. Žádný problém. V bezpečnostním výboru budeme hovořit zítra od 9 hodin. Ale neříkejte mi, že to bude zneužití. Já jsem právě proto říkal, abyste neříkali, že vám odebíráme drahocenný čas k pokladničkám. Mluvil jsem necelou minutu. Vy jste potom přišli a neříkali jste pravdu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já budu pokračovat. Ale nezlobte se na mě, já to za zneužití jednacího řádu považuji. Pokud chceme projednat například jakýkoliv bod, tak je legitimní, aby se kdokoliv zvedl a navrhl bod jednání. To je jednací řád. A výměna názorů skutečně může být. Jestli si myslíte, že jsem překročil možnosti předsedajícího, odvolejte mě z řízení schůze, ale já v tomto ohledu respektuji, že jsou tady zařazeny určité body, které máme projednávat. A to, co se tady projednává, není otázka toho, jak funguje nebo nefunguje určitý orgán Sněmovny.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP