Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

135.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015
/sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se už zabývali ve čtvrtek 8. října na 33. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili jeho projednávání do čtvrtka 22. října, také na 33. schůzi. Přerušili jsme ho v obecné rozpravě. Pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš už zaujal místo u stolku zpravodajů, požádám o totéž zpravodaje pro prvé čtení Pavla Holíka. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, ale nemám nikoho dalšího přihlášeného. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a přerušenou obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 66, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 154 pro 124, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, a končím bod číslo 135.

 

Dalším přerušeným bodem, který jsme již měli, je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP