Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

67.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 638/ - prvé čtení

Skončili jsme sloučenou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také tomu tak není. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 63, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 154 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Zejména se ptám těch, kteří v rozpravě vystoupili s návrhem na ústavněprávní a hospodářský výbor, jestli to bylo myšleno i pro tento tisk. Pan kolega Chvojka, pan kolega Zbyněk Stanjura. Prosím, pan kolega Chvojka, ten to navrhoval - ústavněprávní výbor.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Navrhuji právě, jak jste říkal, ústavněprávní výbor. Samozřejmě je to logické, když tam jde ten samotný zákon, tak by měl jít i změnový. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já jenom pro pořádek, protože to v té sloučené rozpravě nepadlo. Pan kolega Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak návrh na přikázání nemusí padnout v rozpravě, takže logicky, že prošel i hospodářský výbor, tak navrhuji i tento tisk do hospodářského výboru. (Předsedající: Dobře.) U těch ostatních to neprošlo, bylo by zase nelogické, aby to byl doprovodný zákon, když tam není ten hlavní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já doufám, že i logicky to odhlasujeme. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat jenom pro ústavně právní výbor a hospodářský výbor jako další výbory, kterým bude přikázáno.

 

Nyní tedy hlasování o ústavněprávním výboru jako výboru, kterému to dále bude přikázáno v hlasování 64, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 154 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je přikázat výboru hospodářskému. Rozhodneme v hlasování 65, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 153 pro 122, proti nikdo. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

 

Tento tisk byl přikázán také ústavněprávnímu a hospodářskému výboru jako dalším výborům. Lhůta pro projednání zůstává na 60 dnech. Tím končím i bod 67. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Máme rozhodnuto o zákonu o veřejných zakázkách a zákonech souvisejících.

 

Pokračovat budeme podle rozhodnutí z dnešního dopoledne bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP